Avocatul Poporului mai are două zile ca să apere libertatea presei la Curtea Constituțională

ap

Către AVOCATUL POPORULUI

Organizațiile semnatare vă solicită să completați motivarea în fapt și în drept excepției de neconstituționalitate a art. 81 alin. 3 și a art. 348 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, prin invocarea expresă a caracterului vădit discriminator al dispozițiilor art. 81 alin. 3 din OUG nr. 91/2013 și prin indicarea în mod explicit a încălcării art. 16 alin. 1 din Constituție , care interzice discriminarea.

Excepția de neconstituționalitate a fost transmisă de dv. la Curtea Constituțională cu adresa nr. 8543/9 octombrie 2013 și face obiectul dosarului nr. 630

D/2013 al Curții Constituționale, cu termen de judecată la 29 octombrie 2013 .

Problema esențială ridicată de art. 81 alin. 3 din OUG nr. 91/2013 este caracterul vădit discriminator al reglementării, care prevede suspendarea licenței doar în cazul societăților media (licența audiovizuală), nu și suspendarea licențelor altor societăți decât cele media. Acest tip de reglementare discriminatorie, care instituie un regim diferit pentru societăți aflate în aceeași situație (activitatea lor este supusa licențierii) încalcă art. 16 al .1 din Constituție, care interzice discriminarea.

Mai mult, gravitatea încălcării Constituției prin redactarea discriminatorie a art. 81 alin. 3 rezidă în consecințele sale extrem de periculoase la adresa presei , întrucât suspendarea licenței este prevăzută numai pentru presă (cea din domeniul audio-vizual). Rezultatul logic al suspendării licenței audiovizuale este încetarea emisiei si, prin aceasta, încetarea susținerii economice a societății media, care se bazează pe difuzarea reclamelor. Or, odată licența suspendată, audiența este pierdută, iar reclamele nu se mai pot difuza. Aceasta înseamnă intrarea grăbită a s

ocietății media în faliment, consecință similară decesului persoanei fizice.

Faptul că art. 81 alin. 3 din OUG nr. 91/2013 încalcă (în mod evident) art. 16 alin. 1 din Constituție trebuie menționat în motivarea în fapt și în drept a excepției de neconstituționalitate, tocmai pentru a permite Curții Constituționale să se pronunțe și cu privire la acest aspect.

După cum, desigur, cunoașteți, Curtea Constituțională se poate pronunța numai cu privire la încălcările Constituției indicate în cuprinsul excepției de neconstituționalitate cu care a fost sesizată și nu poate invoca, din oficiu, alte încălcări ale Constituției decât cele menționate în sesizarea pe care o primește.

În condițiile în care Avocatul Poporului este singurul care poate sesiza direct Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a ordonanțelor, refuzul dv. de a sesiza Curtea cu o încălcare care nu poate trece neobservată nici de către o persoană fără pregătire juridică, și anume enorma discriminare la care este supusă presa prin art. 81 alin. 3 din OUG nr. 91/2013, poate fi considerat și ca un act voit de împiedicare a Curții Constituționale de a se pronunța cu privire la o încălcare gravă a Constituției.

Pentru aceste motive, organizațiile semnatare consideră că este absolut necesar ca, până la termenul de judecată din 29 octombrie 2013 , să completați motivare

a în fapt și în drept excepției de neconstituționalitate ridicată de dv. și care face obiectul dosarului nr. 630D/2013 al Curții Constituționale, prin invocarea expresă a caracterului vădit discriminator al dispozițiilor art. 81 alin. 3 din OUG nr. 91/2013 și prin indicarea în mod explicit a încălcării art. 16 alin. 1 din Constituție.

Organizațiile semnatare:

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetetul Helsinki – APADOR-CH

ActiveWatch – Agenţia de Mon

Expert Forum – EFORitorizare a Presei

Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile – FDSC

Centrul de Resurse Juridice – CRJ

Miliţia Spirituală

Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS

Societatea Academică din România – SAR

Asociaţia Funky Citizens


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.