EFOR cere Avocatului Poporului să colaboreze cu societatea civilă referitor la ordonanțele de urgență

EFOR și alte șapte organizații neguvernamentale au solicitat Avocatului Poporului sesizarea privind neconstitutionalitatea OUG 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României si pe OUG 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală. De asemenea, ONGurile au solicitat organizarea unei întâlniri, pentru a discuta despre un mecanism de colaborare privind raportarea/sesizarea cu privire la numărul mare de ordonanțe de urgență emise de către Guvern.

Textul scrisorii poate fi citit mai jos:

București, 10 septembrie 2014

 

Către domnul Victor Ciorbea,
Avocatul Poporului

Stimate domnule Ciorbea,

Organizațiile neguvernamentale semnatare au observat recent o serie de nereguli și derapaje semnificative legate de constituționalitatea actului de guvernare. Deși utilizarea abuzivă a ordonanțelor de urgență nu este o practică nouă utilizată de guvernările din România, de curând am atras atenția asupra unui număr de două acte normative care încalcă flagrant principii constituționale și reguli fundamentale ale statului de drept.

În data de 14 iulie 2014 am transmis către dumneavoastră o scrisoare prin care vă solicitam să vă sesizați cu privire la neconstituționalitatea Ordonanţei de Urgenţǎ a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. Consideram că aceasta încalcă principiul constituțional al securității juridice, drepturile electorale, iar urgența acesteia nu este justificată, problemele sesizate putând fi soluționate prin procedura legislativă ordinară și cu respectarea reglementărilor privind transparența decizională. Am primit de la dumneavoastră răspunsul înregistrat cu nr 7086/6 august 2014. Reiterăm că demersul nostru nu solicita intervenția Avocatului Poporului în aspecte care țin de viziunea guvernului asupra politicilor publice, ci formularea unei acțiuni care ține de constituționalitatea actelor reclamate. Semnatarii au indicat încălcări flagrante ale Constituției pentru care există jurisprudență a Curții Constituționale a României – a se vedea Decizia nr. 51/25.01.2012 – dar și recomandările unor organizații internaționale relevante precum Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept sau OSCE/ODIHR, referitoare la modificarea actelor normative în domeniul electoral cu mai puțin de un an înaintea zilei alegerilor.

De asemenea, am reacționat față de OUG 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală, care permite aleșilor locali să schimbe partidul politic din care fac parte, ca derogare timp de 45 de zile de la normele Legii 393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali. Această decizie a fost luată printr-un mecanism lipsit de transparență, care încalcă principiul securității juridice (art 1, al. 5 din Constituția României), în privința căruia a statuat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sunt încălcate următoarele dimensiuni: accesibilitatea şi previzibilitatea ei, precizia și securitatea juridică a utilizatorilor săi. Mai multe detalii aici.

 

Considerăm că este o măsură populistă și electorală, care nu ține cont de votul exprimat de cetățeni și care poate avea efecte negative asupra bunei guvernări la nivel local.

De remarcat este faptul că ambele acte normative încalcă art. 115, al (4) din Constituție, întrucât în niciunul dintre cazuri urgența sau „situațiile extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată” nu pot fi justificate.

Pornind de la statutul de instituție independentă al Avocatului Poporului,  dar și deschiderea către societatea civilă și interesul public de care instituția dumneavoastră trebuie să dea dovadă, vă solicităm organizarea unei întâlniri referitoare la stabilirea unui mecanism de colaborare între societatea civilă  și Avocatul Poporului privind sesizarea CCR cu privire la utilizarea abuzivă a ordonanțelor de urgență. De asemenea, considerăm că este necesară intervenția instituției pe care o conduceți în ambele cazuri – acestea nefiind desigur singurele OUG-uri care încalcă normele constituționale și ale statului de drept – pornind de la prevederile Legii 35/1997 și Constituției României.

 

Cu respect,

Septimius Pârvu
Manager de proiecte
Expert Forum

Contact:

Septimius Pârvu, [email protected], 0737.748.667

 

Organizații semnatare

 

Centrul Român pentru Politici Europene – CRPE

Grupul pentru Democrație Participativă Plenum– GAPP

Centrul de Asistenţǎ pentru Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS

Expert Forum – EFOR

Freedom House – FH

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societǎţii Civile – FDSC

Funky Citizens – FC

Grupul pentru Dialog Social – GDS


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.