Anunț de atribuire a contractului pentru organizarea unui eveniment, nr 7/13.11.2014

Expert Forum anunță atribuirea contractului aferent achiziției nr 7/13.11.2014 (CPV 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii), după cum urmează: Procedura: competitiva simplificata/ cerere de oferte În cadrul evaluării s-a ținut cont în procentaj de 50% de oferta financiară și 50% de îndeplinirea caracteristicilor tehnice: Oferta financiară – 5 puncte – încadrarea în bugetul alocat evenimentului și prezentarea unui ···

Procedura de achiziție pentru organizarea unui eveniment nr 7/13.11.2014

Expert Forum lansează procedura de achizitie publica 7/13.11.2014 pentru achizitionarea unui spatiu pentru organizarea unui eveniment in cadrul proiectului Comunitatea bunei guvernări: think tank deschis către public.   Invitatia este participare poate fi descarcata aici Documentatia de atribuire este disponibila Documentatia de atribuire nr 7 din 13.11.2014 Oferta financiara si tehnica va fi prezentată în lei, fara TVA, ···

Procedura de achizitie pentru organizarea unui eveniment nr 7/13.11.2014

Expert Forum lansează procedura de achizitie publica 7/13.11.2014 pentru achizitionarea unui spatiu pentru organizarea unui eveniment in cadrul proiectului Comunitatea bunei guvernări: think tank deschis către public.   Invitatia este participare poate fi descarcata aici Documentatia de atribuire este disponibila aici. Oferta financiara si tehnica va fi prezentată în lei, fara TVA, semnata si stampilata, în plic închis, pe ···

Anunț de atribuire a contractului pentru organizarea unui eveniment, nr 5/7.10.2014

Expert Forum anunta atribuirea contractului aferent achizitiei nr 5/7.10.2014 (CPV 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii), dupa cum urmeaza: Procedura: competitiva simplificata/ cerere de oferte Criteriu de evaluare este cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic Pretul estimat al contractului: 3.350,00 lei fara TVA Data atribuirii contractului: 20.10.2014 Oferta castigatoare: D&M Perfect Real Estate Oferte primite in termenul limita: ···

Procedura de achizitie pentru organizarea unui eveniment (prelungire termen)

Expert Forum prelungeste procedura de achizitie publica 5/7.10.2014 pentru achizitionarea unui spatiu pentru organizarea unui eveniment in cadrul proiectului Comunitatea bunei guvernări: think tank deschis către public.   Invitatia este participare poate fi descarcata aici Documentatia de atribuire este disponibila aici. Oferta va fi prezentată în lei, fara TVA, semnata stampilata, ÎN PLIC ÎNCHIS, pe care se ···

Procedura de achizitie pentru organizarea unui eveniment nr 5/7.10.2014

Expert Forum lansează procedura de achizitie publica 5/7.10.2014 pentru achizitionarea unui spatiu pentru organizarea unui eveniment in cadrul proiectului Comunitatea bunei guvernări: think tank deschis către public.   Invitatia este participare poate fi descarcata aici Documentatia de atribuire este disponibila aici. Oferta va fi prezentată în lei, fara TVA, stampilata, în plic închis, pe care se va menţiona ···