Comunitatea bunei guvernări: think tank deschis către public

În spațiul public există puține analize de politici publice relevante, independente și disponibile opiniei publice, iar deciziile autorităților sunt deseori ad hoc, în ciuda consultanței de la organizații internaționale. Acolo unde există, analizele sunt orientate către domenii de politică publică din zona de preocupare și expertiză a membrilor think-tank-urilor. Astfel, proiectul Comunitatea bunei guvernări: think tank deschis ···

Votez EUropean pentru alegeri românești

Alegerile din România readuc permanent pe agenda publică probleme cu care confruntă instituțiile responsabile cu organizarea proceselor electorale, organizațiile neguvernamentale sau competitorii electorali. Însă de multe ori rămân fără rezolvare. Acestea apar atât la nivel legislativ, cât și instituțional și sunt remarcate prin rapoartele independente, publicate de organizații neguvernamentale sau instituții internaționale, precum OSCE/Office for ···

[VIDEO] Reforma administrativă trebuie să înceapă de la comune

În momentul de față sub 25% din totalul comunelor României reuşesc să-şi acopere integral cheltuielile salariale din veniturile proprii plus cota-parte din taxe (principalele venituri ale bugetelor locale), în timp ce alt sfert are cheltuieli salariale duble față de veniturile din sursele menționate. Vorbim practic de falimentul tehnic al autorităților locale, acestea fiind dependente de ···

Inițiativă pentru combatarea clientelismului media – MEDIA CIRCLE

Proiectul Civil Response to Clientelism in Media – MEDIA CIRCLE s-a construit pe mai mult de zece ani de colaborare strategică între Partnership for Social Development (Croatia) și EFOR pentru lupta împotriva corupției, transparentizarea și construirea integrității în administrația publică, mass media și societate civilă în zona Europei de Sud Est și în Uniunea Europeană. Toate acestea ···

Rețea transnațională pentru combaterea fraudelor din achizițiile publice

Proiectul Cross-Country Legal and Institutional Framework for Suppression of Fraud in Public Procurement își propune să sincronizeze sistemul legal și institutional de achiziții publice din România cu practica din Croația, pornind de la Directivele EU privind achizițiile publice și a unei metodologii dezvoltate de Partnership for Social Development Croația (PSD). Partenerii vor identifica vulnerabilități în ···

Reforma administrativă în România – Sondaj în rândul decidenților de la nivel local

EFOR a tras de mai multe ori semnalul de alarmă cu privire la nevoia de reorganizare administrativă pentru eficientizarea modului de funcționare a unităților administrativ teritoriale din România, în special a comunelor. Problema pleacă de la numărul lor crescut artificial, din ineficiența financiară, având în vedere faptul că sunt primării care cheltuie mai mult decât ···

Susținerea confiscării extinse și recuperării prejudiciului în România

Proiectul răspunde nevoii de standardizare a sistemelor juridice naţionale din spaţiul comunitar, ca urmare a adoptării Deciziei-Cadru 2001/500/JHA privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, îngheţarea, sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunii. Astfel, în contextul unor deficienţe referitoare la procedurile  mecanismelor de implementare la nivel naţional a acestei Directive, iniţiativa noastră urmăreşte un proces de informare, ···