Ce fac dacă nu mă găsesc pe listele electorale ?

Contrar opiniei publice, momentul în care puteți să aveți nenorocul să nu vă găsiți pe listele electorale nu se rezumă doar la unul (atunci când vă duceți să votați). Dimpotrivă, un prim moment în care să realizați că nu ați fost trecuți pe listele electorale este cu mult anterior zilei alegerilor prezidențiale.

 

1) Pot să verific listele electorale înaintea zilei alegerilor prezidențiale ?

 

În materia alegerilor prezidențiale, unul dintre cele mai importante acte normative aplicabile este Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României. Din studierea normelor conținute, rezultă în primul rând că „actualizarea listelor electorale permanente se realizează de către primarul unității administrativ-teritoriale împreună cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor.” (art. 7 alin. 7). În consecință, prin lege există o obligație a primarului unității administrativ-teritoriale din care faceți parte să asigure corectitudinea listelor electorale și în acest scop, legea creează un drept al alegătorilor și o obligație corelativă în sarcina edilului; conform art. 7 alin 8 observăm că „alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale permanente. În acest scop, primarii sunt obligați să pună la dispoziția acestora, spre consultare, listele electorale permanente și să organizeze acțiuni de informare și de îndrumare a alegătorilor pentru efectuarea verificărilor necesare.

Recapitulând cele spuse mai sus, deducem o primă idee principală: alegătorul are dreptul să verifice prezența sa pe listele electorale anterior zilei alegerilor prezidențiale și cade în sarcina primarului unității administrativ teritoriale să organizeze un proces prin care alegătorii să aibă acces la liste.

În cazul în care verificați și nu vă regăsiți pe listele electorale, vă regăsiți greșit înscris(ă) sau constatați orice altă eroare pe respectivele liste, art. 7 alin. 9 din L370/2004 vă dă dreptul de a face o plângere în scris, adresată primarului unității administrativ-teritoriale. Primarul are obligația să se pronunțe prin dispoziție în cel mult 3 zile de la înregistrare. Dacă nu o face sau nu sunteți mulțumiți de răspuns, în decurs de 5 zile de la comunicarea dispoziției primarului, puteți face o contestație, pe care o depuneți la judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliați (art. 7 alin. 10). Judecătoria este obligată să o soluționeze în cel mult 3 zile de la înregistrare (art. 7 alin. 10).

 

2) Ce fac dacă nu mă regăsesc pe listele electorale în ziua alegerilor prezidențiale ?

Presupunând că nu ați ajuns să verificați listele electorale anterior zilei alegerilor prezidențiale (indiferent de motiv) și ajungeți în ziua alegerilor, la momentul prezentării actului de identitate să constatați că nu vă aflați pe listele electorale. Ce puteți face ?

Tot Legea nr. 370/2004 instituie un mecanism foarte simplu pentru rezolvarea unei asemenea situații, prin art. 9 alin. 1.

Întâi de toate să detaliem ipoteza: (I) vă prezentați la vot, (II)aveți asupra dumneavoastră un act de identitate prin care faceți dovada existenței dumneavoastră și a faptului că domiciliați în raza teritorială a secției de votare respective, dar (III) nu vă aflați pe listele electorale.

În acest caz, trebuie să fiți trecut într-un tabel separat, conținând numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria și numărul actului de identitate. La aceste elemente mai pot fi adăugate și altele dacă există o hotărâre de Guvern specială în acest sens.

Este important de reținut că acest mecanism operează de drept și că nu trebuie să faceți nicio cerere scrisă ori alt tip de document. În același timp, refuzul celor de la secția de votare de a vă trece pe o listă separată și de a vă permite să votați (în condițiile în care sunt întrunite condițiile ipotezei de mai sus) constituie contravenție (art. 55 lit. n din L370/2004).

Același mecanism se aplică și în cazul celor aflați în următoarele situații:  „membrii biroului electoral al secției de votare, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii și care nu sunt înscrise în copia listei electorale permanente din acea secție, alegătorii care în ziua votării se afla în altă comună, oraș sau municipiu decât cel de domiciliu, precum și alegătorii care votează la secțiile de votare din străinătate” (art. 9 alin. 1)

 

 Autor: Cătălin Constantinescu


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.