UPDATE: BEC nu crede în date deschise. >> Am solicitat BEC și AEP să îmbunătățească modul în care se publică datele legate de candidați

Astăzi am trimis către Biroul Electoral Central și Autoritatea Electorală Permanentă o solicitare referitoare la îmbunătățirea modului de publicare a datelor legate de candidați. Concret, am cerut:

  1. Publicarea datelor legate de candidaturile propuse și cele aprobate în formate deschise care să permită prelucrarea facilă și rapidă de către terți.
  2. Publicarea bazelor de date cu candidați astfel încă să includă informații despre vârsta și sexul persoanelor care își depun candidaturile.
  3. Asigurarea unor condiții pentru verificarea corespunzătoare a candidaților pentru ambele tipuri de alegeri, astfel încât să nu mai fie acceptate persoane sau liste de candidați care nu respectă condițiile legale.

UPDATErăspunsul BEC


SOLICITARE PRIVIND PUBLICAREA DE DATE LEGATE DE CANDIDAȚII LA ALEGERILE DIN 9 IUNIE 2024

 

Stimate domnule Președinte Vasile Bîcu,

Stimate domnule Președinte Toni Greblă,

 

Vă transmitem o solicitare privind elaborarea unei hotărâri legate de modul în care se vor colecta datele legate de candidații la alegerile din 9 iunie și modalitatea în care se vor face acestea publice. Vă solicităm:

  1. Publicarea datelor legate de candidaturile propuse și cele aprobate în formate deschise care să permită prelucrarea facilă și rapidă de către terți.
  2. Publicarea bazelor de date cu candidați astfel încă să includă informații despre vârsta și sexul persoanelor care își depun candidaturile.
  3. Asigurarea unor condiții pentru verificarea corespunzătoare a candidaților pentru ambele tipuri de alegeri, astfel încât să nu mai fie acceptate persoane sau liste de candidați care nu respectă condițiile legale.

 

Solicitarea Expert Forum se bazează pe experiența de monitorizare a alegerilor de peste 10 ani, în care am remarcat practica diferită a administrației electorale cu privire la acest subiect. Dacă în 2016 datele publicate pentru alegerile locale au fost mai complexe și au permis analize pe teme relevante pentru integritatea procesului electoral, în 2020 informațiile publice pentru alegerile locale sau parlamentare au fost limitate. Mai mult, chiar dacă Autoritatea Electorală Permanentă publică rapoarte privind desfășurarea alegerilor după fiecare scrutin, acestea sunt publicate după o perioadă lungă de timp și nu sunt accesibile detaliat și în format deschis. Atragem atenția că nici Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, care are atribuții legate de colectarea date statistice relevante pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, nu are acces la aceste informații și depune eforturi semnificative pentru a produce rapoarte statistice. Așadar, considerăm că modul de publicare a datelor din 2020 nu a fost o bună practică și a redus transparența procesului electoral și accesul la informații de interes public, impunând eforturi semnificative pentru prezentarea unor concluzii publice.

 

Observăm faptul că Legile 33/2007 și 115/2015 diferă în ceea ce privește datele care sunt făcute publice cu privire la candidați.

Pentru alegerile europarlamentare, legislația stabilește că

(5) Lista de candidați trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
c) declarațiile de acceptare a candidaturii, întocmite în câte 4 exemplare; declarația de acceptare a candidaturii este semnată și datată personal de candidat și cuprinde numele, prenumele, prenumele părinților, locul și data nașterii, cetățenia, adresa, apartenența politică, ocupația și profesia candidatului, consimțământul expres de a candida, precum și precizarea îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru a candida;

(1) În termen de 24 de ore de la înregistrare, Biroul Electoral Central aduce la cunoștința publică listele de candidați și candidaturile independente pe care le-a primit, prin afișare la sediul său, la sediile birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și la sediul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și prin intermediul Societății Române de Televiziune și al Societății Române de Radiodifuziune.

 

La alegerile europarlamentare din 2019, listele au fost publicate pe site-ul https://europarlamentare2019.bec.ro/candidati/ în format .pdf (scanate) și au inclus informațiile solicitate de lege. De menționat că formatul nu este unul care să permită prelucrarea și este contrar reglementărilor din Legea nr. 179/2022 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public. A se vedea, de exemplu, modul de publicare a datelor în format deschis din Franța[1].

Pentru alegerile locale, legislația stabilește că”Candidaturile definitive se afișează la sediul biroului electoral de circumscripție, precum și la sediul secțiilor de votare, după constituirea birourilor electorale ale acestora, cu precizarea numelui și prenumelui, apartenenței politice, profesiunii și ocupației candidatului.”, dar nu detaliază modul în care se publică de către BEC. În plus, potrivit art. 52 o copie a fiecărei propuneri de candidatură este afișată la sediul biroului electoral de circumscripție, iar acestea conțin date personale definite la art. 47.

La alegerile locale din 2020 datele au fost publicate pe pagina web BEC https://locale2020.bec.ro/candidati/[2], dar fișierele nu au inclus profesiunea și ocupația candidatului. La alegerile din 2016, BEC a publicat statistici legate de candidați, inclusiv legate de vârstă și de sex. Acestea au arătat că 449 de candidați validați de birourile electorale nu au avut vârsta legală pentru a candida. La alegerile din 2020 aceste date nu au mai fost publicate, ceea ce a condus la imposibilitatea unei verificări externe temeinice a candidaturilor și a posibilelor moduri prin care acestea încalcă legislația.

Legea 115/2015 prevede la art. 7 că “Listele de candidați pentru alegerea consiliilor locale și a consiliilor județene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, cu excepția acelora care conțin un singur candidat”. Deși în 2020, BEC nu a publicat aceste date, Expert Forum a analizat listele de candidați existente și a folosind un script informatic pentru a crea statistici. EFOR a descoperit în urma analizei datelor privind candidaturile că în 900 de cazuri nu a existat nicio femeie pe listele de candidați la consiliul local, iar în 36 de cazuri nu există niciun bărbat. Această statistică arată faptul că 900 de liste de candidaturi au fost acceptate în cadrul procesului electoral fără o verificare temeinică de către birourile electorale și contrar legislației în vigoare.

Menționăm și că lipsa acestor date publicate în timp util și în formate accesibile este contrară tratatelor internaționale la care România a aderat. De exemplu, Conventia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, Comentariul General 23, para. 48 (d) prevede că statele trebuie să includă “date statistice, dezagregate pe sexe, care indică procentajul de femei în raport cu bărbații care se bucură de aceste drepturi”. Reamintim și că România și-a asumat prin Planul Național de Acțiune al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă angajamentul 8, Participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la procesul de decizie în viața publică și politică, al cărui scop este inclusiv de a permite publicarea unor date în acest sens.

 

Ținând cont de legislația electorală incidentă, dar și normele privind protecția datelor cu caracter personal, vă solicităm publicarea unor baze de date detaliate care pot oferi ​i​nformații suplimentare legate de integritatea procesului electoral, ​d​espre modul în care sunt verificate candidaturile, dar și despre asigurarea egalității de șanse conform legii.

 

​Cu respect,

 

Septimius P​â​rvu

Coordonator program electoral​, Expert Forum

[email protected]​, +40787.638.315

[1] Franța: Elections législatives des 11 et 18 juin 2017 – Liste des candidats du 1er tour – data.gouv.fr, https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/elections-legislatives-des-11-et-18-juin-2017-liste-des-candidats-du-1er-tour/, – datele conțin genul candidaților, vârsta și profesia, precum și informația dacă persoana este la primul mandat

[2] Datele incluse în fișierele publicate sunt numărul circumscripției electorale județene și a municipiului București, Denumirea circumscripției electorale, Denumirea formațiunii politice/Candidat independent, Pozitie Buletin ,Denumirea membrului din cadrul alianței care a propus candidatul, Numele candidatului, Prenumele candidatului, Funcția pentru care candidează, Numărul circumscripției electorale în care candidează, Denumirea completă a circumscripției electorale în care candidează și Pozitie lista.

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat cele ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.