Concurs de selectare a unui expert din România pentru elaborarea unui ghid de bune practici pentru procurori și ofițeri de urmărire penală

DREPTProgramul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă concurs de selectare a unui expert din România pentru elaborarea unui Ghid de bune practici pentru procurori și ofițerii de urmărire penală privind asigurarea garanțiilor procesuale la etapa reținerii și arestului preventiv. Serviciile de consultanță urmează să fie acordate în perioada mai-octombrie a.c., dar nu mai mult de 7 zile de lucru.

Prezentare generală

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca scop promovarea valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii.

Prezentul concurs este desfășurat în contextul proiectului „Garanții procesuale la etapa urmării penale”, implementat de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova.

Dreptul la libertate și securitate individuală este una din valorile supreme ale unui stat modern și democratic care se conduce de tratatele internaționale de apărare a drepturilor omului la care a aderat și de legile fundamentale naționale. Încălcarea dreptului la libertatea și securitatea persoanelor este una dintre cele mai frecvente probleme cu care sistemul de justiție penală al Republicii Moldova s-a confruntat în ultimul deceniu. În pofida garanțiilor incluse în legislația Republicii Moldova și a eforturilor de prevenire a abuzurilor sau exceselor la etapa de urmărire penală, practica demonstrează că încă există cazuri de încălcare a acestui drept fundamental. Drept urmare, Republica Moldova continuă să se confrunte cu fenomene sociale negative legate de îngrădirea dreptului persoanelor la libertate și securitate, fapt ce reiese din numărul mare de cereri depuse de către cetățenii Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), precum și din condamnările pe care Curtea le pronunță. Mai mult decât atât, aceste condamnări semnalează faptul că încălcările poartă un caracter sistemic și, de aceea, urmează a fi întreprinse măsuri de remediere a viciile/erorilor de procedură și a practicilor instituționale precare.

Partenerii europeni și internaționali ai Moldovei au monitorizat constant situația în domeniul respectării drepturilor omului în țara noastră. Ca urmare a acestei monitorizări, Moldova a întreprins primul pas pentru a începe o reformare comprehensivă a sistemului său de justiție. Strategia de Reformă a Sectorului Justiției 2011-2016 , adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova este o lege explicită, care vizează reformarea întregului sistem de justiție al Republicii Moldova. Astfel, obiectivul principal al acestei Strategii constă în edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului. Printre mai multe obiective specifice și activități din cadrul Strategiei, este și cel ce se referă la eficientizarea procesului de investigaţie pre-judiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării securităţii persoanelor, precum și adaptarea modului de aplicare a măsurilor procesuale de constrângere şi a măsurilor preventive, în sensul asigurării efective a respectării dreptului la libertate şi siguranţă fizică.

Pentru a contribui la reformarea sistemului de justiție penală din Republica Moldova și pentru a sprijini eforturile Republicii Moldova de conformare a normelor de drept și a actelor procesuale la standardele europene, Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova a inițiat proiectul „Garanții procesuale la etapa urmăririi penale”. Scopul acestui proiect este de a asista actorii de justiție penală din Moldova în adoptarea şi instituţionalizarea unor practici de motivare a actelor procedurale referitoare la aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv cele privative de libertate, în conformitate cu standardele internaționale și legislația CtEDO și să contribuie la respectarea garanțiilor procesuale la etapa de urmărire penală.

Obiectul concursului

În urma concursului, Programul de Drept va selecta un expert din România pentru a elabora un ghid practic, în limba română (cu un volum de 40-50 de pagini), destinat procurorilor și organelor de urmărire penală din Moldova.

Astfel, respectiva activitate va presupune elaborarea, în echipă cu trei experți naționali, a unui ghid practic pentru procurori și organele de urmărire penală, care va include:

  • bunele practici privind aplicarea tuturor acțiunilor procesual-penale care se referă la necesitatea reținerii unei persoane de către organele de drept și justificarea aflării acesteia în custodia poliției pentru un termen de până la 72 ore;
  • modele de documente procesuale referitoare la procedura de reținere a persoanei și acțiunile organelor de drept în timpul acestei proceduri;
  • bunele practici privind mecanismul de informare a persoanei reținute despre drepturile sale la etapa pre-judiciară (dreptul la informare, dreptul la apărare, dreptul la tăcere, dreptul la traducător, dreptul la asistență medicală, dreptul la efectuarea unei convorbiri telefonice etc.);
  • modele de demersuri de aplicare a arestului preventiv sau a altor măsuri procesual-penale non-privative de libertate cu descrierea detaliată a motivării acestora;
  • recomandări practice pentru procurori și organele de urmărire penală privind aplicarea corectă și comprehensivă a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) privind garanțiile procesual-penale ale persoanelor reținute;
  • spețe și studii de caz relevante.

La elaborarea ghidului se va face referire la standardele în materie de garanții procesuale enunțate de CtEDO prin jurisprudența și recomandările sale către statele-membre, precum și de experiențele și practicile aplicate de către reprezentanții justiției penale din Republica Moldova.

Mai multe detalii găsiți în Termenii de referință anexați.

Modalitatea de participare la concurs

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze oferta tehnică, cu următorul conținut:

  • Scrisoarea de intenție în limba română (max. 2000 de cuvinte);
  • CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză;
  • Lista lucrărilor de cercetare/articolelor publicate (inclusiv link-urile unde pot fi accesate).

Vor fi evaluate doar ofertele complete. Despre rezultatele concursului, va fi anunțat doar candidatul selectat.

Ofertele tehnice pot fi expediate prin e-mail la adresa: [email protected] până în data de 12 mai 2014, ora 15.00 EET, cu mențiunea „Expert din România. Ghid de bune practici”.

Pentru detalii, Vă rugăm să luați legătura cu Victor Munteanu, Director al Programului de Drept ([email protected]) sau Marina Cogălniceanu, coordonator de proiect ([email protected]); tel: (+373 22) 270031; fax: (+373 22) 270507.


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.