Cvorumul la referendum deschide cutia Pandorei

Oare merită să schimbăm Constituția dacă o alianță care deține azi controlul cvasitotal asupra României nu își poate convinge propriul electorat să iasă la vot?

Poate vă mai amintiți obsesia din vară a USL le­gată de pragul de validare a referendumului. Ei bine, a revenit. Patru parlamentari PSD (Ior­dache Florin, Neacşu Marian, Nicolicea Eugen, Zgonea Valeriu Ştefan), îm­pre­ună cu Ciucă Liviu-Bog­dan de la PC, au inițiat un pro­iect de lege care să mo­difice pre­ve­derile privind cvo­rumul de par­ticipare. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat pe 21 mai și de Camera Deputaților pe 29 mai.

Citind cu atenție expunerea de motive prezentată de ini­țiatori și textul final al actului normativ adop­tat, observăm diferențe majore. În expunerea de motive, inițiatorii disting între două tipuri de cvorumuri: cvorumul de participare (pro­centul de participare pentru validarea re­fe­rendumului) și cvorumul de validare (pro­cen­tul dintre alegătorii prezenți la urne care vo­tează DA la referendum). Conform expunerii de motive, cvorumul de participare ar trebui să fie 30% din cei înscriși pe listele electorale, iar pentru ca referendumul să fie aprobat ar tre­bui să voteze DA cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale. Surpriza: textul ac­tului normativ adoptat de parlament diferă esențial de propunerea explicată în expunerea de motive. Referendumul este valabil dacă la urne merg cel puțin 30% din cei înscriși pe listele electorale, cu condiția ca cel puțin 25% dintre cei înscriși pe listele electorale să exprime un vot valabil (adi­că fie DA, fie NU). Se admite, așadar, un procent de voturi nule egal cu 5% din cei în­scriși pe listele electorale – în treacăt fie spus, nu îmi amin­tesc niciun scrutin la care să se fi anulat 5% din voturile exprimate. În concluzie, decizia la referendum conform proiectului de lege adoptat se va lua cu majoritatea simplă a celor prezenți la vot (în cel mai defavorabil caz, 12,5% din cei în­scriși pe listele electorale + 1 vot).

citește restul articolului (revista22.ro)

Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.