Profilul unei persoane sau unei firme

Pentru a crea profilul unor persoane sau societăți comerciale putem lua date din numeroase surse. Unele sunt contra cost, pe când altele se pot găsi în spațiul public. De asemenea, vorbim despre date oficiale și despre informații contextuale care pot fi găsite în presă și pe conturile social media, de exemplu, ale celor pe care îi căutăm.

Primul pas pe care îl putem face este să căutăm numele pe Google sau cu un alt motor de căutare. Dacă numele este mai lung și vreți să aveți rezultate cât mai fidele puteți adăuga numele între ghilimele – ”Hexi Pharma Co”. Pentru a restrânge și mai mult căutarea puteți selecta doar anumite date sau să se afișeze doar rezultate în română sau orice altă limbă.

4.1. Profilul unei societăți comerciale

O societate comercială, ofertant într-o procedură de achiziție publică, poate fi cu răspundere limitată sau pe acțiuni. Mai există și alte tipuri de societăți, reglementate prin Legea 31/1990, dar acestea două sunt cele mai frecvente. La anumite achiziții pot participa și alte forme juridice, cum ar fi persoane fizice autorizate.

Există câteva diferențe între cele 2 tipuri de societăți:

SRL

SA

Minim 1 asociat, care pot fi persoane fizice sau juridice

Minim 2 acționari, care pot fi persoane fizice sau juridice

Maxim 50 de asociați

Nu există

Capital minim 200 lei

Capital minim 90.000 lei

Nu poate fi înființat prin subscripție publică

Înființat exclusiv prin subscripție publică

Capitalul social este exprimat în părți sociale, iar valoarea minimă pentru o parte socială este de 10 lei.

Capitalul social este exprimat în acțiuni, iar valoarea minimă pentru o acțiune este de 0,1 lei

Părțile sociale sunt mereu nominale

Pot fi nominale sau la purtător (acțiunile la purtător au fost eliminate prin legislație)

Există doar o adunare generală a asociaților

Există o adunare generală a acționarilor, respectiv o adunare generală extraordinară a acționarilor

Este administrată de un administrator unic sau de mai mulți administratori, care pot fi persoane fizice sau juridice. Administratorii sunt organele executive care duc la împlinire deciziile AG și asigură funcționarea societății

Poate fi administrată de unul sau mai mulți administratori (care formează Consiliul de Administrație) sau de Consiliu de Supraveghere și un Directorat – organele executive

Profitul se împarte către asociați prin cote-părți din profitul net, sub formă de dividende

Și în cazul SA există dividende.

Se constituie prin actele constitutive, care pot fi statut și contractul de societate. Persoanele care semnează actele sau care au un rol semnificativ în înființarea societății se numesc fondatori

La fel ca la SRL

Părțile sociale pot fi transferate că asociați sau către terți. Modificările se fac diferit, dar implică modificarea actului constitutiv prin hotărâre AGA și raportarea la ONRC, respectiv în Monitorul Oficial în cel de-al doilea caz

Transmiterea acțiunilor se face prin înregistrarea în Registrul Asociaților și semnarea acțiunilor, dacă sunt materiale sau în Registru dacă nu sunt materiale. Pentru cele la purtător simpla posesia înseamnă proprietate și nu se fac înregistrări. Acțiunile la purtător au fost interzise prin Legea 129 din 11 iulie 2019

Acte precum cele legate de înmatriculare, hotărâri ale AGA, actualizarea actelor constitutive, hotărâri de dizolvare a societăților, acte de numire a lichidatorilor sau situația financiară semnată de aceștia se găsesc în Monitorul Oficial, partea a IV-a. Deși portalul afișează gratuit rezultatul căutării, consultarea documentelor se face contra cost. Puteți găsi mai ușor aceste date prin intermediul unor platforme care au conturi plătite precum www.lege5.ro, https://www.lege-online.ro sau www.sintact.ro.  

Părțile III-VII pot fi consultate în variantă “pentru citire” timp de 10 zile de la publicare.

Pentru a urmări cele mai recente publicări în Monitorul Oficial trebuie să accesați meniul din stânga sus, iar pentru toată arhiva trebuie să accesați www.expert-monitor.ro, din meniul din partea dreapta.

 

Pentru a accesa datele detaliate, trebuie să aveți acces la un cont plătit, întrucât varianta demo afișează doar lista de documente, nu și documentele ca atare. Mai multe despre costuri găsiți detalii aici.

Recom

Registrul societăților comerciale

Datele oficiale despre firme se regăsesc la ONRC, pe portalul https://portal.onrc.ro/, respectiv serviciul Recom Online. Pentru a accesa serviciul trebuie să vă faceți un cont, iar informații sunt contra-cost. Pentru un profil minimal al unei societăți trebuie să plătiți 20 de lei, dar inițial trebui să alimentați contul cu 300 de lei. Un ghid de utilizare al portalului este disponibil pe site.

În varianta gratuită, portalul vă permite să căutați doar firma, afișează rezumatul informațiilor despre aceasta, fără a putea descărca toate datele.

Puteți căuta o firmă sau o persoană pe baza pe mai multor criterii, accesând din meniul din stânga recom online > furnizare informații. Cel mai bine ar fi să știți CIF-ul sau J-ul, care este numărul de ordine din registrul comerţului al unei firme – există și C pentru cooperative și F pentru persoanele fizice autorizate. Numărul mai conține codul județului conform SIRUTA, numărul de ordine și anul înmatriculării.

În exemplu de mai jos am căutat firme care încep cu star, iar numărul de rezultate este foarte mare. Vedeți că primul rezultat conține de fapt termenul starea. Așadar, este cât mai bine să căutați cât mai exact.

După ce ați găsit firma pe care o căutați, o bifați în listă și selectați adaugă în lot firme. Căutarea se generează în format .docx după ce achitați contravaloarea și este transmisă și pe adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat. Istoricul interogărilor se regăsește și în contul meu – istoric interogări.

Vezi mai jos primele 2 pagini din extras. Din motive de protecție a datelor personale, unele informații sunt acoperite, însă sunt accesibile în portal. Dar mai puteți găsi date despre:

 • Persoane împuternicite, administratori judiciari, cenzori
 • Activitatea principală și secundară/e (CAEN)
 • Filiale, sucursale, subunități
 • Sedii secundare/puncte de lucru
 • Activități autorizate/sediu
 • Una din situațiile: hotărârea de punere sub interdicție a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia + hotărârea prin care se ridică aceste măsuri; deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment + înscrierea mențiunilor corespunzătoare; hotărârea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite activitatea; orice modificare privitoare la actele, faptele și mențiunile înregistrate.
 • Situații financiare

 

Portalul permite căutarea după numele asociaților, acționarilor sau administratorilor, dar în acest caz ar fi bine să știți CNP, CIF, data nașterii, seria CI și alte date, mai ales dacă este un nume relativ frecvent. De exemplu, dacă o să căutăm Ion Popescu sau Maria Ionescu o să primim foarte multe rezultate. Dacă mai adăugăm un prenume numărul de rezultate se reduce. Așadar, cu cât știți mai clar numele, cu atât căutarea este mai eficientă.

Platforma permite mai puține filtre de căutare decât permitea în 2014, de exemplu, când era posibil să cauți după stradă, denumiri firme schimbate, domeniu de activitate etc., ceea ce restrânse posibilitatea de a vedea de exemplu câte firme au adresa sau punctul de lucru într-un singur loc[1].

Beneficiari reali

În teorie, platforma permite depunerea unei solicitări scrise pentru a obține informații despre beneficiarii reali. Beneficiar real este „orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.”. În cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine beneficiar real este:

”persoana fizică sau persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea supusă înregistrării în registrul comerțului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalurile proprii ale societății respective, inclusiv prin deținerea de acțiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate”.

 • deţinerea a 25% plus unu din acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% – drept de proprietate/deținere directă;

 • deţinerea a 25% plus unu din acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice – exercitarea indirectă a dreptului de proprietate/ deținerea indirectă.[2]

Registrul oferă două feluri de opțiuni:

 • informații privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice (situația la zi) – 20 de lei
 • eliberarea unui raport istoric privind beneficiarii reali ai unei persoane juridice/calitatea de beneficiar real al unei persoane fizice – 100 de lei

Obținerea de informații se realizează prin depunerea unei cereri, inclusiv electronic, pe site-ul ONRC, care poate fi accesată în meniu stânga - Servicii online RBR - Cerere furnizare informații din RBR. Accesul ar trebui să fie permis, conform legii, printre altele și oricărei persoane fizice sau juridice care poate demonstra un interes legitim (de exemplu, jurnaliști). În practică, conform context.ro, ”copii ale acestor declarații pot fi obținute doar de către titularii declarațiilor pe proprie răspundere privind beneficiarii reali (reprezentanții legali), precum și de către beneficiarii reali declarați”, a transmis ONRC printr-o adresă oficială.”[3] Așadar, datele se pot obține doar de un grup de restrâns de persoane.


Datele privind beneficiarii reali sunt utile pentru a înțelege cine sunt persoanele cu funcții de decizie, care pot influența modul în care se comportă o firmă. Datele sunt colectate de la persoanele juridice (
vezi ghidul privind beneficiarii reali), astfel:

”Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real, în Registrul central organizat la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în următoarele situații:

a) la înmatriculare și

b) ori de câte ori intervine o modificare a beneficiarului real sau a datelor de

identificare ale beneficiarului real. Termenul pentru depunerea declaraţiei este de 15

zile de la data la care a intervenit modificarea.

În plus față de obligațiile prevăzute la literele a) și b), persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului care au în structura acţionariatului entităţi înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau de finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului, depun și o declarație anuală, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.” Lista de jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal, cu risc de spălare a banilor este accesibilă aici și include țări precum Guam, Panama sau Fiji.

O platformă deschisă care vă poate ajuta la căutare este Open Ownership. Deși nu este specific construit pe baze de date legate de România, conține informații și despre beneficiari reali din România.

Registrul insolvenței

Buletinul procedurilor de insolvență – www.bpi.ro - ilustrează registrul de măsuri luate în instanță și de administratori judiciari/lichidatori în cazul unei societăți în insolvență. O firmă intră în insolvență când nu își mai poate plăti datoriile, certe, lichide și exigibile. Din portal putem afla date despre creditori și debitori, decizii de intrare în insolvență și faliment, date despre administratori judiciari. Citește mai multe despre insolvență aici.

Pentru a căuta o firmă mergem la meniul din stânga > persoane publicate în BPI. Putem căuta după nume sau preferabil după CIF. Pentru a afla detalii apăsăm pe mai mult.

Furnizarea informațiilor se face pe baza unei solicitări direct din platformă, accesând opțiunea Formulare online furnizare informatii BPI.

Alte platforme

Există și alternative gratuite, dar care nu asigură neapărat același grad de certitudine (Recom fiind sursa oficială) și nici același grad de granularitate. Pentru informații generale puteți folosi câteva dintre următoarele portaluri, pe piață existând o diversitate mult mai mare de astfel de portaluri:

 • termene.ro  – are atât o variantă gratuită, cât și una plătită. Varianta gratuită arată date similare cu cele de mai sus, iar cea plătită este mult mai complexă, oferind o privire de ansamblu asupra istoricului firmei și incluzând date din mai multe surse – vezi mai jos un exemplu
 • confidas.ro  – similar
 • listafirme.ro, infoquick.ro, risco.ro  - arată anul înființări, date de contact parțiale, câteva informații economice generale (cifră afaceri, datorii, profit net, număr angajați etc)
 • expose.ro/opencomp - arată datele de mai sus, dar include și o secțiune despre statutul TVA și despre modificările care se publică în Monitorul Oficial, partea a IV-a
 • lege5.ro - include profile ale firmelor și posibilitatea de a căuta în actele publicate în MO, partea a IVa. Include date economice, declarații pe care le depun firmele, statistici globale, comparații cu alte firme, achiziții publice. Accesul este contra cost, depinzând de complexitatea datelor.

Termene.ro

Portalul termene.ro sprijină activitatea Expert Forum prin asigurarea de acces gratuit la platformă.

Termene.ro este o platformă complexă care agregă date din multe surse, informațiile fiind actualizate constant. Pentru a face profilul unei firme este preferabil să folosiți un astfel de instrument, întrucât economisiți timp și veți putea consulta o cantitate foarte mare de informații într-un singur loc, prin câteva click-uri.

Ce oferă platforma:

 • Date despre profilul general al firmei
 • Cine o deține, inclusiv cu scheme grafice și cu legături către alte firme pe care dețin acționarii/asociații
 • Informații juridice, inclusiv date din Monitorul Oficial partea a IV-a, dosare în instanță, BPI
 • Achiziții publice
 • Informații financiare – bilanț, evoluția companiei, indicatori financiari, comparații cu alte firme din sector, risc de insolvență

Pentru exemplul de mai jos am căutat Tel Drum S.A. Partea introductivă ne arată informații generale, dar importante:

 • Situația juridică: dizolvare, faliment, datorii ANAF, activă fiscal etc
 • Cifra de afaceri și pierdere. Cifra de afaceri reprezintă totalul vânzărilor realizate (facturate) pe parcursul unui exercițiu fiscal.
 • Numărul mediu de angajați în ultimul an declarat – cei angajați cu contract, fără colaboratori
 • Vechimea firmei: este importantă pentru a înțelege succesul nejustificativ la proceduri de achiziție – de exemplu, firme foarte noi care câștigă multe contracte
 • Profilul firmei: CUI, stare firmă, capital social, obiectul de activitate declarat, adresa sediului social/domiciliul fiscal
 • Date de contact
 • Puncte de lucru

Secțiunea recipise ANAF se arată lista de declarații obligatorii depuse la ANAF – D112 (contribuțiile, impozitul și evidența salariaților), D300 (decont de taxă pe valoarea adăugată) etc. fără a putea consulta documentele. Mai jos avem și restanțele la ANAF – adică sume care nu au fost plătite, inclusiv la nivel istoric.

Una din secțiunile esențiale este cea legată de asociați/acționari, unde vedem asociații (cu părți deținute) sau acționarii, respectiv alte persoane autorizate precum administrator, administrator judiciar, cenzor etc. Foarte utilă este ilustrarea grafică, ce ne permite să vedem ușor relațiile cu proprietarii, dar și cu alte firme. Dacă ne interesează ce firme mai deține o anumită persoană este mult mai ușor să vedem prin acest grafic decât să căutăm individual la Recom, mai ales dacă nu știm decât numele persoanei. În exemplu de mai jos numele persoanelor fizice au fost șterse din motive care țin de date personale, însă în platformă puteți vedea toate informațiile.

De asemenea, mai jos vedem alte firme la care persoana pe care o căutăm are o anumită funcție (asociat, administrator etc) care se înregistrează la Registrul Comerțului.

Următoarea secțiune ne arată conexiunile conform mențiunilor din Monitorul Oficial partea a IV-a, care include modificări ale structurilor de conducere. Spre deosebire de Monitorul Oficial, termene.ro ne arată datele grafic și istoric. De aici putem când a intrat/ieșit o persoană fizică sau juridică dintr-o firmă și putem corela cu intrarea într-o funcție politică, succesul firmei, posibile contracte cu o instituție în care deține o funcție, în paralel cu pasarea firmei către o persoană de încredere etc. Prin selectarea unui anumit an, care corespunde unei anumite persoane fizice sau juridice putem deschide și hotărârea respectivă. Exemplul de mai jos ne arată o decizie în care a fost co-optat un nou asociat, care sunt părțile fiecărui asociat după modificare și alte schimbări. Dintr-un astfel de document putem afla, printre altele și cine este fondatorul unei firme, fapt care poate fi util pentru a înțelege succesul real sau bazat pe alte mecanisme ale unei firme.

Mai departe, mai putem vedea:

 • Date din Registrul National de Publicitate Mobiliară - RNPM/AEGRM – este o bază de date care reflectă la nivel naţional înscrierea garanţiilor reale mobiliare (ex ipoteci)
 • Coduri CAEN secundare – ce alte ocupații are firma respectivă. De regulă există unul principal și mai multe secundare. Sunt firme care au fost multe coduri secundare, unele foarte diverse.

Secțiunea de achiziții publice este foarte utilă pentru a observa cum a crescut o firmă sau, dimpotrivă, cum i s-a redus semnificativ numărul de contracte. Secțiunea arată achiziții directe sau contracte câștigate prin proceduri competitive, pe ani. În partea de jos puteți vedea lista de contracte, iar prin apăsarea căsuței din dreapta (vezi achiziție) puteți ajunge la o descriere succintă, respectiv puteți să accesați pagina din SEAP.

În continuare puteți vedea datele financiare. Pentru a înțelege mai bine ce reprezintă, am explicat pe scurt ce înseamnă fiecare dintre secțiuni.

 • Bilanț – imaginea financiară de la momentul depunerii, comparativ pe mai mulți ani, cuprinzând diverse tipuri de informații:
 • Active – sunt resurse ale unei firme rezultate din anumite acțiuni economice trecute, care generează venituri pe viitor
 • Stocuri – active care urmează a fi vândute, cum ar fi mărfuri, consumabile, materii prime, producție în curs de execuție etc
 • Creanțe – sunt drepturi ale firmelor de a primi până la o scadență stabilită de la o persoană fizică/juridică o sumă de bani sau valori
 • Casa și conturi în bănci - valori sub formă de bani (casă, conturi curente la bănci, avansuri de trezorerie etc)
 • Capitaluri – poate fi deținut de asociați/acționari. Alături de datorii reprezintă pasivele societății
 • Patrimoniul – bunuri folosite pentru desfășurarea activității firmei
 • Cheltuieli/venituri  în avans – cheltuieli/venituri antrenate în cursul unei perioade, dar care se referă la perioade următoare.
 • Datorii - obligaţiile societăţii, care necesită o plată în cadrul unui termen stipulat
 • Provizioane - sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea sau data la care vor apărea.
 • Contul de profit și pierdere, incluzând cifra de afaceri, venituri, cheltuieli, care ne-ar putea ajuta să ne facem o imagine mai bună asupra situației financiare a firmei
 • Numărul mediu de angajați - un număr mic de angajați la o firmă de construcții, de exemplu, care are venituri foarte mari poate fi un semn de întrebare. Desigur, poate lucra cu subcontractori, dar tot este un indicator asupra căruia ar trebui să ne aplecăm. Deseori citim în presă despre firme de apartament, care au un angajat și câștigă multe contracte. Este important să punem lucrurile în context și să ne uităm, de exemplu, la activitatea firmei respective. O firmă de construcții cu un angajat care câștigă contracte mari merită o atenție sporită, dar una care are ca obiect creație poate angaja persoane pe drepturi de autor, care nu se regăsesc în această raportare.

Următoarele secțiuni ilustrează grafic:

 •  indicatori financiari

 • Comparație cu alte firme pe aceleași coduri CAEN și riscul de insolvență – putem afla cât de puternică este firma în piață

Ultimele secțiuni se referă la dosare în instanță și decizii legate de insolvență. Putem căuta folosind filtre legate de materia juridică (penal/civil/faliment etc) și stadiul procesual, adică unde află în acest moment dosarul ca progres (apel, fond etc). Dacă selectăm săgeata din dreapta, putem vedea mai multe informații despre dosar. Dosarul poate fi adăugat la monitorizare, iar utilizatorul va primi informații despre acest subiect când apar modificări.

4.2. Datele economice ale firmelor

Ca orice entitate juridică, firmele trebuie să depună situații financiare anuale, cu termen pe 30 mai. Complexitatea informațiilor poate depinde de profilul financiar al firmei. Informațiile fiscale și bilanțurile se găsesc pe site-ul Ministerului Finanțelor. Puteți căuta după CIF sau denumirea firmei și județ. Pagina introductivă afișează un profil general al firmei, inclusiv ultimele înregistrări, prelucrări de date, contribuții și impozite. Din partea de jos a paginii puteți selecta un an pentru a vedea profilul economic al firmei.

Ce ne-ar putea interesa (am definit câteva dintre aceste secțiuni mai sus, în capitolul dedicat termene.ro).

 • Datoriile
 • Profitul – un profit foarte mare într-o perioadă foarte scurtă de timp ar putea ilustra o ascensiune, care poate fi cauzată inclusiv de câștigarea unor contracte de achiziții publice
 • Număr mediu de salariați

Date despre societățile pe acțiuni puteți găsi și pe site-ul bursei - www.bvb.ro. Mergând la căutare avansată (dreapta sus) puteți căuta firme fie după nume, fie după domeniul de activitate (CAEN) sau introducând orice informații în câmpul caută. Pentru a vedea profilul unei firme trebuie să apăsați butonul din partea stângă. Pe lângă profilul strict economic sau informații legate de acțiuni, mai puteți găsi informații de interes precum: raportul anual, hotărâri AGA, calendar financiar, structura acționariat.

4.3. Companiile offshore

În anumite cazuri, deținătorul unei firme nu este din România sau este o societate care este înființată într-o jurisdicție străină. Aceste companii se înființează în alte țări pentru a beneficia de anonimitate, pentru a ascunde proprietarii companiei sau de a beneficia de anumite beneficii fiscale. Deși o companie off-shore nu este în mod automat una care comite ilegalități, experiența a arătat că există numeroase cazuri în care companii înființate în Cipru, Malta sau în alte paradisuri fiscale au fost implicate în scandaluri. Beneficiul pentru proprietarii care apelează la aceste companii este transparența redusă. În multe cazuri, accesul la companiile off-shore este dificil, întrucât registrele comerciale sau instituțiile care înființează aceste companii s-ar putea să nu publice date sau să le transmită în mod limitat. Pentru fiecare țară există registre diferite și trebuie să căutați în mod distinct.

Vedeți câteva investigații legate de companii offshore:

- Rise Project - Pandora Papers: Primarul Negoiță – beneficiar nedeclarat

- Masinaria Offshore

Vezi și bazele de date internaționale

4.4. Cum construim profilul unei persoane?

Sunt mai multe informații pe care le putem culege despre un proprietar de firmă, incluzând istoricul profesional, politic, penal, poziții în funcții publice etc. Toate aceste informații trebuie puse în context, întrucât nu mereu faptul că un proprietar de firmă a fost membru al unui partid poate explica succesul unei firme. Dar mai multe informații corelate ne pot ajuta să construim acest profil și să înțelegem dacă poate avea un rol asupra succesului companiei sau poate influența achizițiile publice.

4.4.1. Candidat/ales local

Din date publice putem afla dacă o persoană a fost candidat, a deținut o funcție publică sau a deținut o funcție de conducere într-un partid. În mod direct nu putem afla dacă o persoană este membru de partid, dar putem vedea datele menționate anterior, ceea ce indică faptul că este membru.

Pentru a afla dacă o persoană a candidat, puteți afla de pe paginile web ale birourilor electorale centrale, pentru fiecare tip de alegeri. Baza de date cu istoricul BEC-urilor se regăsește aici. De notat că pentru fiecare scrutin există un nou BEC, cu alt site. Nu există o bază de date centralizată cu toți candidații. Fiecare site are o secțiune care se numește candidați. În 2016, de exemplu, candidații se găsesc aici.

Cel mai ușor este să folosiți platforma banipartide.ro, secțiunea dedicată candidaților, unde EFOR a inclus peste 700.000 de nume, persoane care au candidat începând cu anul 2004.. Puteți folosi câmpul generic pentru căutarea unui nume sau vă puteți folosi de filtre. Ghidul pentru o căutare avansată este disponibil aici.

O sursă alternativă de informații este portalul Agenției Naționale de Integritate, unde se publică declarațiile de avere și interese. Puteți căuta direct în motorul de căutare sau puteți căuta avansat.

Dacă selectați și categoria de candidatură, numărul de căutări se restrânge. Dacă introduceți un nume relativ comun, fără funcție sau județ, respectiv data de început și final, numărul de căutări se va restrânge. În exemplu de mai jos am introdus Traian Băsescu, fără un alt filtru, iar rezultatele ne arată toate declarațiile de avere și interese de la toate alegerile, dar și declarațiile obligatorii anuale sau la început și final de mandat obligatorii.    

Declarația de interese ne arată la punctul 4 dacă persoana face parte dintr-un organ de conducere, administrare și control în cadrul partidelor politice, fie că poziția este remunerată sau nu.

Pentru a afla dacă este sau a fost într-o poziție publică nu există neapărat o bază de date centralizate. Declarațiile ne oferă o mare parte din informații, însă puteți căuta și specific pentru anumite instituții, cum ar fi parlamentul puteți găsi:

4.4.2. Contribuțiile la partid/în alegeri

Un indicator al faptului că o persoană este membru de partid este faptul că plătește o cotizație. În România, nu există nicio listă publică care să reflecte membrii de partid. Anual, până pe 30 aprilie, partidele politice au obligația să publice cotizațiile peste 10 salarii nominal în Monitorul Oficial. Cu toate acestea, informațiile analizate de EFOR arată că plata cotizației – deși este reglementată prin statut, inclusiv cu sancțiuni – nu este neapărat un indicator clar, întrucât numărul de cotizații pare mai redus decât cel al membrilor vehiculați de partide în tot felul de declarații publice.

Pentru a căuta o cotizație sau o donație, puteți merge pe site-ul oficial cu legislație, legislatie.just.ro. În câmpul cuvânt/cuvinte din text introduceți numele persoanei. Țineți cont de faptul că maria grapini și grapini maria nu este aceeași căutare. Dacă numele nu este neapărat comun, cum este în acest caz, puteți introduce doar grapini. De asemenea, la emitent selectați partide politice.

Puteți selecta și tipul documentului act, iar la rubrica cuvânt din titlu puteți adăuga cuantum total. Dar cu cât introduceți mai multe filtre este posibil să vă afecteze căutarea.

Pentru persoanele juridice puteți introduce și CIF.

Datele afișate – declarațiile anuale - includ organizația unde s-a înregistrat cotizația, numele persoanei, cetățenia, valoarea cotizației, respectiv data la care a fost plătită. În exemplul de mai jos data nu este exactă și partidele politice ar trebui să declare ziua, luna și anul. Tot în același documente găsiți și donatorii cu sume peste 10 salarii/an, dar și cei care au împrumutat partidele.

Numele sunt deseori scrise diferit și trebui să fiți atenți că pot fi persoane diferite care au nume asemănătoare sau identice. Începând cu 2016 nu se mai publică CNP-urile în Monitorul Oficial, așadar puteți merge doar pe instinct când vine vorba de numele unei persoane în mai mulți ani, astfel:

 • Este din același județ
 • Contribuie la același partid. Dacă a contribuit la PDL, iar acum contribuie la PNL există o posibilitate să fie aceeași persoană

Cu toate acestea, la raportările mai vechi puteți găsi și aceste informații.

Puteți afla și dacă o persoană a donat în campania electorală. De-a lungul timpului formatele de publicare în Monitorul Oficial s-au schimbat, dar din 2016 au fost constante. După alegeri, partidele trebuie să publice în Monitorul Oficial raportul de venituri și cheltuieli, unde sunt incluse și persoanele care au contribuit la campania electorală. Din păcate, căutarea nu este neapărat cea mai ușoară și poate limita rezultatele. Dar puteți introduce Autoritatea Electorală Permanentă la emitent, raport la tipul documentului și veniturilor și cheltuielilor electorale la text. Dacă știți un nume specific, puteți include la rubrica textul conține.

Puteți adăuga și o periodă, respectiv și numele unui partid, de la opțiunea schimbă criteriile de căutare, adaugă cuvinte

În timpul campaniilor electorale, AEP publică și situații ale contribuțiilor, de regulă săptămânal, care reflectă banii intrați din venituri proprii ale candidaților, donații și împrumuturi în campanie. Țineți cont că dacă există un împrumut nu puteți vedea cine a împrumutat candidatul, ci doar ce a declarat acesta.

Alternativ, puteți găsi rapoartele din ultimii 4-5 din ani și pe portalul www.finantarepartide.ro, dezvoltat de AEP. După ce selectați un partid în meniul din partea stângă – istoric finanțare partide, selectați finanțare privată pentru a vedea rapoartele partidelor, respectiv finanțare campanii electorale pentru a vedea rapoartele legate de campaniile electorale. La secțiunile legate de art. 49 găsiți raportul de venituri și cheltuieli, iar la cele legate de art. 51 pe cele legate de venituri totale pe anumite categorii (donații, cotizații, împrumuturi, alte venituri), respectiv numele celor care au donat sau cotizat peste 10 salarii sau au acordat împrumuturi peste 100 de salarii.

O alternativă complexă și mai ușor de folosit, dezvoltată de EFOR este portalul www.banipartide.ro. Acesta conține istoricul complet începând cu 2006, incluzând finanțarea partidelor, campanii electorale, subvenții și rapoarte. Puteți căuta integrat în secțiunea Caută în toate seturile de date - https://db.banipartide.ro/ , disponibilă pe prima pagină. Motorul de căutare permite căutarea persoanelor fizice și juridice care au dat bani la partid sau pentru campania electorală. Persoanele juridice le puteți căuta după nume sau după CIF.

Alternativ, puteți căuta pentru finanțarea partidelor în secțiunea partide, meniul din dreapta, cu două opțiuni:

 • Persoane fizice 10+ salarii (M.O.), Companii (M.O.) Donatii și cotizații peste 10 salarii, împrumuturi peste 100 salarii – datele publicate în Monitorul Oficial.

 • Donatori (R.V.C.) – toate donațiile, cotizațiile și împrumuturile partidului - publicate în raportul de venituri și cheltuieli anual. Cuprinde doar partidele pentru care există informații. Unele partide, precum PNL publică toate numele, pe când PSD publică niciodată numele contribuitorilor.  

În exemplu de jos se vede că dacă introduceți un nume precum Sorin Oprescu, care a fost și candidat și donator, vor fi afișate toate rândurile care includ acest nume.

Pentru campanie, trebuie să selectați fiecare campanie în parte și să alegeți opțiunea contribuții, din partea stângă a ecranului. Contribuțiile la campanii sunt integrate în motorul de căutare de la https://db.banipartide.ro. Puteți căuta după lista de candidați care au adus contribuții și puteți vedea felul contribuției: donații, venituri proprii sau împrumuturi, precum și partidul din care provin aceștia. Nu există această opțiune decât pentru alegerile din 2019 și 2020.

Câteva informații importante:

 • Apartenența politică a unui proprietar de firmă poate fi legată de succesul neobișnuit de mare al acesteia, dar nu explică mereu exclusiv succesul firmei. Și nu regăsim neapărat această situație numai în relație cu aleși din același partid, dar și din alte partide. De-a lungul timpului am identificat firme de partid care au încheiat numeroase contracte transpartinic
 • Data unei donații poate fi corelată cu data unei achiziții publice. Conform legii, nu se pot face donații de către firme care au încheiat contracte cu statul pentru o perioadă de cel puțin un an de la încheierea contractului
 • În unele cazuri, donațiile sau împrumuturile se pot face atât prin intermediul persoanelor fizice, cât și a celor juridice, care sunt deținute de aceleași persoane
 • Câteodată banii donați sau împrumuturile nici nu mai apar în declarația de avere pentru că sunt rambursați rapid de către AEP către candidați, care îi dau mai departe persoanelor respective. În mod normal, dacă acestea sunt active în perioada de completare a declarației, trebuie incluse în declarație. Acestea trebuie completate atât de cel care împrumută, cât și de cel care primește banii
 • Puteți compara informațiile legate de avere, incluse în declarații de avere, cu donații, împrumuturi etc. Dacă o persoană nu câștigă suficienți bani, dar declară mult mai mult, poate fi un semn ca a primit bani de la altă persoană pentru a-i transfera mai departe. Vezi mai multe exemple aici - https://expertforum.ro/finantarea-partidelor-2020/ 

Pentru a afla care sunt principalele reguli și standarde privind finanțarea politică, urmăriți campania #baniipartidelor, inițiată de EFOR. În cadrul campaniei explicăm foarte simplu cum funcționează finanțarea politică.

4.4.3. Declarația de avere/interese

Conform legii, există mai multe situații în care o persoană trebuie să depună declarații de avere și interese. Puteți afla cine trebuie să depună declarații de avere și interese din art. 1 al Legii 176/2010. Dar, pentru a simplifica, cei mai mulți dintre funcționari, magistrați și aleșii trebuie să depună astfel de declarații.

Declarațiile se depun:

 • În termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție ori de la data începerii activității.
 • Anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declarațiile de avere se întocmesc pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor și pentru situația la data declarării pentru celelalte capitole din declarație.
 • În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității
 • În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, persoanele care nu aveau obligația de a depune declarația de avere și declarația de interese
 • Pe perioada detașării sau delegării, declarațiile se depun la instituția de la care au fost delegate sau detașate
 • Candidații la alegeri depun declarațiile la Biroul Electoral Central sau la birourile de circumscripție, odată cu depunerea candidaturilor.

Declarațiile se găsesc pe paginile web ale instituțiilor și pe portalul integritate.eu, iar din 2021 se depun electronic, prin intermediul unei platforme dedicate. Vezi aici un ghid cu privire la conținutul celor două declarații.

Declarația de avere cuprinde:

 • Terenuri și clădiri, inclusiv cota parte, anul dobândirii și suprafața. Adresa este anonimizată, dar puteți vedea localitatea.
 • Bunuri mobile – modul de dobândire, anul de fabricație, număr bucăți
 • Bunuri de tipul bijuterii, metale prețioase, colecții de artă, a căror valoare depășește 5000 de EUR. Se includ și bunurile care nu se află în România la momentul declarării. Se notează anul dobândirii și valoarea estimată
 • Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3000 de EUR, fiecare și bunuri imobile, indiferent de valoare, înstrăinate în ultimele 12 luni față de data depunerii declarație. Se notează natura, data înstrăinării, persoana către care s-a înstrăinat, valoare și forma înstrăinării
 • Active financiare – conturi, plasamente, investiții, împrumuturi
 • Conturi/depozite, fonduri de investiții, forme de economisire (ex: carduri de credit), dacă valoarea depășește însumat 5000 de Euro, inclusiv cele din străinătate. Se notează instituția care administrează, tipul, valuta, când a fost deschis și sold la data completării declarației
 • Plasamente/investiții directe, împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață depășește însumat 5000 de EUR, inclusiv pentru investiții și participări din străinătate. Se notează emitent, societatea la care este persoana acționar sau asociat, beneficiarul împrumutului, tipul, titluri/cota de participare, valoarea la zi
 • Puteți vedea, de exemplu, dacă persoana respectivă a dat bani la partid printr-un contract de împrumut sau a împrumutat un politician sau o persoană care deține o altă firmă
 • Alte active producătoare de venituri nete, care depășesc însumat 5000 Eur/an, inclusiv cele din străinătate
 • Datorii (debite, ipoteci, garanții, leasing etc), care depășesc însumat 5000 Eur/an, inclusiv cele din străinătate. Se notează creditorul, data contractării, scadența, valoarea
 • Cadouri, servicii, avantaje a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro. Se notează sursa venitului, serviciul prestat, venitul anual încasat.
 • Venituri ale persoanei și membrilor de familie, din ultimul an fiscal. Se notează cine a realizat venitul, sursa (angajator, adresa), serviciul prestat, venitul anual net (pentru anual fiscal anterior). Prin familie se înțelege soţul, soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora – ”copii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi 26 de ani, precum şi copii majori incapabili de muncă.” Se trec veniturile din salarii, activități independente, cedarea folosinței bunurilor (ex: chirii), investiții, pensii, activități agricole, jocuri de noroc etc.

Secțiunea venituri ne poate arăta, printre altele:

 • Un membru al familiei unei persoane cu putere de decizie este angajat pe o funcție importantă la o firmă cu care lucrează instituția respectivă. Nici nu trebuie să fie neapărat conflict de interese conform legii, dar poate arăta o anumită legătură
 • O persoană cu funcție de decizie primește salariu sau prestează altfel de activități pentru o firmă cu care instituția unde lucrează are contracte
 • Dacă o persoană a contribuit la finanțarea partidului sau a unei campanii electorale și are suficiente venituri pentru a justifica aceste fonduri – trebuie pus în context cu restul declarației

Declarația de interese

Declarația de interese cuprinde următoarele informații:

 • Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/ societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale. Se notează unitatea, calitatea, numărul de părți sociale/acțiuni, valoarea totală a părților sociale/acțiunilor la zi.
 • Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor sau altor organizaţii neguvernamentale
 • Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
 • Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic
 • Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar.
 • Se declară toate contractele pe care le are persoana respectivă și se includ contractele declarantului, soțului/soției, rudelor de gradul I și contractele cu persoane juridice unde persoanele de mai sus au participații.
 •  Nu sunt incluse contractele cu societăți pe acțiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social.
 • Se declară contractele în derulare la momentul completării, nu și cele deja încetate la data completării.

Ce ne poate interesa din declarația de interese:

 • Faptul că persoana respectivă are o funcție de conducere într-un partid (vezi secțiunea anterioară)
 • Faptul că a încheiat contracte cu instituții publice
 • Este asociat/acționar la o societate
 • Face parte din conducerea unei asociații profesionale sau unei organizații

4.4.4. Date legate de cercetări penale și de la instanțe

 • Puteți găsi câteva definiții cheie legate de cercetarea penală aici.

Există mai multe surse din care puteți afla dacă o persoană a fost cercetată penal sau a fost condamnată. În primul rând, pentru cazuri legate de corupție sau fraudă cu bani europeni ne putem uita pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție - www.pna.ro, unde putem vedea atât dosare penale, cât și condamnări definitive.

Atenție - urmărirea penală nu înseamnă neapărat că persoana respectivă a fost și condamnată, ci doar că a fost investigată. Doar o instanță poate decide asupra vinovăției sau nevinovăției unei persoane.

A doua secțiune de căutare – condamnări definitive – ne arată care sunt persoanele condamnate în urma unei hotărâri judecătorești.

În urma căutării puteți vedea o listă de comunicate care reflectă diverse acțiuni pe care DNA le-a întreprins în dosare care se referă la Elena Udrea.

Fiecare comunicat ne arată cine sunt inculpații, care sunt învinuirile care li se aduc, la ce instanță a fost trimis dosarul și dacă fost întreprinse măsuri împotriva acestora (de exemplu, impunerea arestului preventiv).

Pentru cazuri legate de criminalitate organizată, puteți consulta pagina DIICOT. Puteți fie să urmăriți comunicatele de presă din secțiunea mass media sau puteți căuta cu motorul de căutare.

Datele despre hotărârile instanței se regăsesc pe Portalul Instanțelor. Pentru a vedea care sunt dosarele unei instanțe trebuie să apăsați pe județ și apoi să selectați instanța din listă. Circumscripțiile sunt împărțite în 15 zone, conform jurisdicției curților de apel. Pentru fiecare dintre aceste zone găsiți judecătorii, tribunale și curți de apel.

În partea strângă aveți opțiunea dosare. Pentru fiecare instanță puteți căuta după număr dosar, obiect sau parte, fără a exista filtre mai detaliate. Datele afișate sunt similare pentru toate instanțele din România, cu excepția Înaltei Curți de Casație și Justiție. Puteți găsi un ghid de utilizare aici.

Puteți căuta și folosind motorul de căutare din partea dreapta sus a paginii web, care este unul general pentru tot site-ul. Poate fi util mai ales dacă aveți un nume care nu este comun sau știți un număr de dosar. Cu toate acestea, este de dorit să nu introduceți cuvinte foarte generale de tipul: popescu, 2020, dosar etc. Un exemplu bun de căutare ar fi să introduceți numele părții, anul dosarului, numele instanței, obiectul și materia dosarului, pe modelul: liviu nicolae dragnea, 2019, tribunalul teleorman etc. Chiar dacă nici așa căutarea nu este foarte exactă, măcar reduce numărul de răspunsuri:

 • Căutarea exactă folosind ghilimele poate reduce și mai mult numărul de răspunsuri – ”nicolae liviu dragnea”.
 • Puteți folosi * dacă nu știți numele complet al părții – starco*

Pentru a reduce aria de căutare, putem apela la o serie de măsuri:

 • Știm unde are domiciliul/reședința/ persoana sau unde este sediul firmei și atunci căutăm la instanțele din zona respectivă, inclusiv județele vecine. Jurisdicția se stabilește în funcție de obiect și de calitatea persoanei/firmei. În anumite cazuri jurisdicția este stabilită de calitatea unei parți din dosar, dar și de obiect, care determină la ce nivel se judecă în prima instanță. Obiectul poate înseamnă penal, civil, administrativ. De exemplu, dacă te interesează un dosar penal căutăm secția penală. Cauzele investigate de DIICOT sau DNA sunt judecate, în general, de tribunale, dacă nu sunt reglementate altfel de lege. Înalta Curte de Casație și Justiție judecă în prima instanță infracțiunile comise, printre altele, de senatori, deputaţi şi membri din România în Parlamentul European sau de membrii Guvernului. Puteți citi mai multe despre jurisdicție în art 35-40 din Codul de Procedură Penală
 • Lista cu instanțele și curțile de apel de care aparțin se găsește aici 
 • Pentru a afla care este circumscripția unei instanțe putem folosi motorul de căutare de pe site. Motorul ne afișează atât localități, cât și străzi, așa că puteți căuta în prealabil codul poștal.

Citare prin publicitate se aplică acolo unde nu există un domiciliul cunoscut. Dacă apăsați pe titlu vi se afișează citația.

Pagina cu informații despre dosar cuprinde date despre:

 • Date generale – stadiu, materie, obiect, data înregistrare, număr
 • Parți - nume, calitate
 • Ședințele instanței – data, complet, tipul soluției, soluția pe scurt, număr document
 • Căile de atac – data, cine a declarat, tipul căii de atac
 • Citații pentru părțile cu domiciliul necunoscut

Portalul nu permite selecții pentru export, însă pune la dispoziție un API pentru cei interesați să acceseze date bulk.

Căutăm pe pagina web ICCJ în ideea că este instanța supremă și este posibil ca dosarele să fi ajuns aici în urma unor proceduri de contestare - www.scj.ro/ și www.iccj.ro/ (din 2021, dar redirecționează tot către primul site). De asemenea, aici se pot găsi dosare de înaltă corupție legate de politicieni. Informațiile de pe acest site nu se găsesc și pe portalul instanțelor.

Dacă apăsați pe numărul dosarului, vi se afișează:

 • Numărul, data formării la ICCJ, data inițială, materia, secția, obiect, stadiu procesul etc
 • Părțile din dosar
 • Ședințe de judecată – complet, număr/data document de soluționare, soluții, detalii soluție

Pentru a vedea deciziile puteți consulta www.rolii.ro. Portalul este foarte util întrucât ne ajută să înțelegem ce a decis instanța în cazul unei condamnări sau achitări. Pentru a folosi platforma, este indicat să știți numărul dosarului sau alte date cât mai exact. În cazul de mai jos am luat chiar un dosar în care Expert Forum este reclamant, prin care am dat în judecată mai multe instituții din țară cu privire la accesul la informații. Știm că dosarul a fost judecat de Tribunalul Alba și am găsit numărul de dosar.

 

Cu numărul de dosar mergem pe site-ul ROLII și adăugăm data deciziei, care este publicată pe portalul instanțelor, adăugăm județul. Putem adăuga orice alte informații cunoaștem. Definirea obiectului dosarului poate fi mai complicată, întrucât nu toate instanțele au denumiri identice, iar termenii pot fi diferiți. Prezența unei decizii în rezultatul căutării depinde și de transmiterea de către instanță în portal.

4.4.5. Date legate de cadastru/cartea funciară

Când vorbim de imobile, avem două tipuri de registre, care sunt integrate:

 • Cadastrul implică identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale.
 • Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele.

Datele legate de proprietate ne pot ajuta să înțelegem mai bine cine deține un imobil.

Printre altele, cartea funciară ne oferă informații despre numele sau denumirea proprietarului și ale titularului dreptului real asupra imobilului, dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietății publice. Conform legislației, informațiile legate de rețeaua geodezică națională, hărțile oficiale, cadastrul și publicitatea imobiliară sunt informații publice și sunt administrate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, fiind accesibile pentru consultare oricăror persoane fizice sau juridice contra cost. Extrasul de carte funciară conține informații cu privire la suprafața imobilului și descrierea acestuia, la dreptul de proprietate și eventualele sarcini existente asupra imobilului.

Datele sunt accesibile pe www.ancpi.ro, partea de jos a site-ului. Pentru a accesa aceste date, trebuie să vă creați un cont și să plătiți taxa aferente serviciului pe care îl doriți. De exemplu, pentru extras de carte funciară, trebuie să plătiți 20 de lei.

Pentru a primi un extras de carte funciară despre un imobil trebui să știți minim două informații dintre: număr de carte funciară, număr cadastru, număr topografic, care se pot obține de la oficiul de carte funciară și publicitate imobiliară sau identificatorul electronic.

Numărul electronic îl puteți obține din mai multe surse: un extras CF mai vechi, contractul de cumpărare sau din aplicația ANCPI, dacă știți unde este plasat imobilul – nu puteți căuta după adresă.

Vezi mai jos prima pagină a extrasului de carte funciară:

Sursa

4.4.6. Cum pot afla cine deține un site?

Câteodată este posibil să nu avem numele unei firme, dar ne interesează un site și vrem să îl știm cine îl deține. De exemplu, vrem să vedem cine deține un site care primește foarte mulți bani din subvenții, de la partidele politice, pentru reclame. Sunt companii care au pagini web, dar nu trec nicio informație legată de persoana juridică în mod public. Deținătorii paginilor web se înregistrează, iar o parte din date pot fi consultate online. În România putem afla cine este deținătorul unui site prin consultarea paginii web www.rotld.ro. Trebuie să accesați secțiunea WHOIS și să introduceți numele paginii web sub format paginaweb.ro sau alte extensii precum cele listate mai jos.

Căutarea ne arată cine este deținător, când a fost înregistrat, când expiră, orașul/județul și date de contact ale deținătorului. Mai departe, putem aplica pașii de mai sus pentru a face un profil deținătorului.

4.4.7.  Baze de date internaționale

Dacă vreți să căutați numele unei persoane într-o bază de date care vă poate aduce rezultate legate de activitatea acesteia la nivel internațional și doar în România, puteți utiliza mai multe opțiuni:

OCCRP Aleph

Este un proiect al OCCRP, care include o bază de date cu peste 252 de seturi de date din 141 de țări și teritorii. Motorul de căutare duce la rezultate limitate, însă pentru căutări aprofundate trebuie să va faceți un cont, la cerere, accesul fiind acordat jurnaliștilor și activiștilor interesați să caute traseul banilor. De aici puteți culege articole de investigație, date despre o persoană, conexiuni cu politicieni sau alte persoane influente, cu dosare penale etc

În exemplu de mai jos am folosit numele Elena Udrea. De la dataset putem selecta baza de date în care vrem să căutăm.

În cazul de mai jos cu siguranță vorbim de altă persoană, nu de politicianul Elena Udrea.

Fiecare filtru din stânga ne ajută să selectăm mai detaliat limba în care să fie scrise materialele, datele între care a apărut, tipul de entitate sau alte nume de care să fie legat cel al persoanei căutate.

OCCRP ID

Baza de date https://id.occrp.org/ este dezvoltată tot de OCCRP. La https://id.occrp.org/databases/ puteți găsi o listă de baze de date relevante, din toată lumea, pe care le puteți folosi individual în alte căutări. Dacă există informații care nu se găsesc în aceste baze de date, se pot face solicitări către OCCRP.

Offshore leaks - ICIJ

ICIJ Offshore Leaks Database include date strânse din diverse leak-uri precum Panama sau Pandora Papers.

Portalul afișează detalii despre datele de înființare, agentul care a înființat-o și proprietari.

Pentru a căuta date despre companii la nivel internațional puteți folosi și Open Corporates.

4.4.8. Ce fac facă informația nu mai este accesibilă?

Câteodată, informații nu mai sunt accesibile, întrucât site-urile au dispărut, din diverse motive. Una dintre cele mai bune resurse în acest sens este platforma WaybackMachine, care arhivează pagini web.

De exemplu, vrem să căutăm cine au fost candidații la europarlamentarele din 2009 și nu mai avem site-ul oficial la dispoziție - www.bec2009pe.ro. Putem căuta, desigur, în alte surse, dar noi vrem să găsim informația originală.

Web Archive a arhivat pagina de 57 de ori între 2009 și 2022. Putem alege ce variantă salvată vrem să o consultăm apăsând pe o dată și selectând o imagine (snapshot).

Am ales un snapshot din 2010, pentru că dacă alegeam unul făcut înainte să se publice listele cu candidați cel mai probabil nu găseam informația. Vedem mai jos listele cu candidați din 2009, de pe site-ul oficial. Câteodată este posibil să nu fie arhivate decât părți din site. În unele cazuri nu o să găsiți fișiere care pot fi descărcate precum pdf sau xls, dar o să găsiți textul. O astfel de platformă este utilă și pentru a compara aceeași informație în diverse momente și pentru a vedea dacă au fost modificate informații.

4.4.9. Alte resurse utile


Pune o întrebare

Ghid realizat de Expert Forum