Achiziții publice în vremea pandemiei (partea a III-a)

Text de Valeria Tudora, expert achiziții publice

 

Menționam în articolul anterior cronologia evenimentelor legate de pandemie. Aș vrea, de acesta dată, să vedem care a fost cronologia evenimentelor și prin lumina măsurilor luate la nivel național, în special în ceea ce priveste achizițiile publice organizate de Oficiul Național pentru Achiziții Publice. Prin achizițiile realizate de către ONAC se dorește asigurarea necesarului de materiale de protecție pentru persoanele din unitățile desemnate a primi, interacționa și supraveghea persoane suspecte de infectarea cu COVID-19 ajutând astfel la prevenirea răspândirii infecției.

Calendarul acțiunilor este următorul:

22-23 ianuarie 2020 – Organizația Mondială a Sănătății, în cadrul reuniunii din dată de 2020, atrage atenția asupra caracterul înalt contagios al virusului care a provocat deja decesul unui număr mare de persoane pe teritoriul Republicii Populare Chineze, dar și în alte state din UE.

29.01.2020 Hotărârea nr 1 a Grupului suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor contagioase. Se stabileste achizitionarea prin procedura de negociere fără publicare a următoarelor echipamente și materiale:

echipamente individuale 1.750.000 buc
camere de izolare cu presiune negativa -110 buc
izolete cu presiune negatica pentru transportul pe targa- 50 buc
set echipament suport cardio respirator (ventilator, monitor si 4 injectomate)- 200 set
filtre pentru camerele de izolere -150 set
dezinfectanti TP1 pentru maini – 9.000 l
dezinfectant TP2 suprafete critice- 9.000 l
dezinfectant TP2 suprafete aparate si dispozitive-900 l
dezinfectant pentru suprafete semicritice- 5.100 l sau kg
dezinfectant pentru suprafete noncritice – 5.100 l sau kg

30.01.2020 Organizația Mondială a Sănătății declara stare de de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus

02.02.2020 Hotararea nr 1 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta

Se dispune că Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății si Ministerul Finanțelor Publice vor redacta proiectul de OUG prin care se va desemna ONAC să achizitioneze echipamentele necesare în regim de urgență. În termen de 45 zile de la aprobarea Hotărârii se va stabili Cadrul multianual pentru constituirea stocurilor naționale de urgență, achiziția lor urmând a se face prin acord cadru, încheiat de ONAC, prin licitație deschisă, urmate de contracte subsecvente încheiate de ISU.

11.02.2020 se publică în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 11/2020 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei;

Art. 4.(1) Achiziția produselor pentru acumularea, reîntregirea și împrospătarea stocurilor de urgență medicală se realizează potrivit prevederilor legale privind achizițiile publice.

(2) Se desemnează Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate ca instituție abilitată pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-cadru:
a) ori de câte ori este nevoie, pentru acoperirea necesităților cuprinse în Nomenclatorul produselor stocuri de urgență medicală, prevăzut la art. 3, prin aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
b) până la atingerea nivelului maxim, pentru acoperirea necesităților de produse stocuri de urgență medicală, inclusiv a scannerelor termice, prevăzute în anexă, în regim de urgență, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 Art 5 (1) Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și Ministerul Sănătății pun la dispoziția Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate necesitățile, valoarea estimată pentru fiecare produs în parte, specificațiile tehnice și specialiștii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de atribuire, precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare

 Stocurile de urgență medicală, de strictă necesitate sunt:

– Complet combinezon, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte 1.750.000 buc
– Vizieră de protecție 1.750.000 buc
– Mănuși de unică folosință cu manșetă medie 1.750.000 buc
– Mască de protecție de tip FFP2 sau FFP3 1.750.000 buc
– Camere de izolare cu presiune negativă 110  buc
– Izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă 50 buc
– Ventilator medical 200 buc
– Monitor medical 200 buc
– Injectomate 800 buc
– Filtre pentru camerele de izolare cu presiune negativă existente 150 de seturi
– Dezinfectanți TP1 pentru dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare 9.000 l
– Dezinfectant TP2 pentru dezinfecția de nivel înalt a suprafețelor critice 9.000 l
– Dezinfectant TP2 ultrarapid gata preparat pentru suprafețe și dispozitive – aparate medicale critice 9.000 l
– Dezinfectant pentru suprafețe semicritice 5.100 l sau kg
– Dezinfectant pentru suprafețe noncritice 5.100 l sau kg
– Set dezinfectanți aeromicrofloră 9.000 l
– Scannere termice 35 buc.

 

26.02.2020 se înregistrează primul caz de pacient bolnav de Covid 19 în România;

11.03.2020 Organizația Mondială a Sănătății declara Pandemie;

16.03.2020 Se declara starea de urgență în România;

18.03.2020 Grupul de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase a propus dublarea cantităților prevăzute în Anexa la OUG 11/2020, aprobată prin Legea nr. 20/2020.

Cu privire la „scanerele termice”, acestea au fost introduse si aprobate în şedinţa de Guvern in baza adresei Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor nr. 4503/03.02.2020.

19.03.2020 se publica HG nr. 200/2020 prin care se completeaza Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, fiind incluse si achiziționarea de produse prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei. De asemenea, este prevazut ca avansul de maximum 30% ce se poate acorda în cadrul unui contract se acordă fără solicitarea unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

Așadar, urmare a semnalelor transmise de OMS, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Apărării Naționale au analizat situatia echipamentelor necesare intervenției pentru transportul pacienților suspectați sau confirmați si au constatat lipsa ori insuficiența acestor tipuri de echipamente. Se dispune achizitionarea lor în regim de urgenta de către Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate.

 

Deși este destul de stufoasă informația, am încercat să o structurez cât mai simplu pentru a ne face o imagine a modului în care s-au desfășurat achizițiile centralizate, de către ONAC:

Lot 1: Complet combinezon, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte – 1.750.000 buc.
Lot 2: Vizieră de protecție – 1.750.000 buc.
Lot 3: Mănuși de unică folosință cu manșetă medie – 1.750.000 buc.
Lot 4: Mască de protecție de tip FFP2 – 875.000 buc.
Lot 5: Mască de protecție de tip FFP3 – 875.000 .

 

24.02.2020  se publică anunțul de anulare procedură Lot 1 si Lot 2 – nu au fost depuse oferte

24.02.2020 se reia procedura de NFP pentru Lot 1 si Lot 2

25.02.2020 se anulează procedura pentru Lot 4 si Lot 5

25.02.2020 se reia procedura de NFP pentru Lot 4 si Lot 5

26.02.2020 se anulează procedura pentru Lot 1 reluat – nu a fost depusă nicio ofertă

În cele din urmă au fost atribuite – Lot 2, Lot 3, Lot 4 si Lot 5

 

Lot 1: Dezinfectanți TP1 pentru dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare – 9.000 litri
Lot 2: Dezinfectant TP2 pentru dezinfecţia de nivel înalt a suprafeţelor critice 9.000 l
Lot 3: Dezinfectant TP2 ultrarapid gata preparat pentru suprafeţe şi dispozitive – aparate medicale critice – 9000 litri
Lot 4: Dezinfectant pentru suprafeţe semicritice – 5.100 litri
Lot 5: Dezinfectant pentru suprafeţe noncritice – 5.100 litri
Lot 6: Set dezinfectanți aeromicrofloră Set = 1 aparat electric de nebulizare + 900 de litri dezinfectant de nivel înalt pentru microaerofloră prin nebulizare – 10 seturi

Se publică 4 erate la documentație și 2 răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Lot 1: Achiziţie camere de izolare cu presiune negativă pentru asigurarea stocurilor de urgenţă medicală – 110 bucăţi
Lot 2: Achiziţie izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă pentru asigurarea stocurilor de urgenţă medicală – 50 bucăţi
Lot 3: Achiziţie filtre pentru camerele de izolare fixe şi de transport cu presiune negativă existente pentru asigurarea stocurilor de urgenţă medicală – 150 seturi (10 seturi pentru camere fixe şi 140 de seturi pentru camerele de transport)
Lot 4: Achiziţie ventilatoare medicale pentru asigurarea stocurilor de urgenţă medicală – 200 bucăţi
Lot 5: Achiziţie monitoare medicale pentru asigurarea stocurilor de urgenţă medicală – 200 bucăţi
Lot 6: Achiziţie injectomate pentru asigurarea stocurilor de urgenţă medicală – 800 bucăţi

Se publică 2 erate și 4 răspunsuri la solicitările de clarificări. Se anulează Lot 1, Lot 2, Lot 3 si Lot 5

 

  • 02.2020 se publică pe site-ul ONAC invitatia de participare la negociere fără publicare pentru atribuire acord cadru Scannere termice 35 buc. Se publică un răspuns la solicitarea de clarificări
  • 03.2020 se publica pe siteul ONAC invitatia de participare la Negociere fara publicare pentru atribuire acord cadru: camere de izolare cu presiune negativă pentru asigurarea stocurilor de urgenţă medicală – 110 bucăţi. Se publica un raspuns la solicitarea de clarificari

 

Lot 1: Complet combinezon, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte – 1.711.488 buc.
Lot 2: Vizieră de protecție – 1.750.000 buc.
Lot 3: Mască de protecție de tip FFP2 – 875.000 buc.
Lot 4: Mască de protecție de tip FFP3 – 875.000 buc.

Se publică un răspuns la solicitarea de clarificări.

Lot 1: Achiziţie izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă pentru asigurarea stocurilor de urgenţă medicală – 50 bucăţi
Lot 2: Achiziţie filtre pentru camerele de izolare fixe şi de transport cu presiune negativă existente pentru asigurarea stocurilor de urgenţă medicală 150 seturi (10 seturi pentru camere fixe şi 140 de seturi pentru camerele de transport)
Lot 3: Achiziţie monitoare medicale pentru asigurarea stocurilor de urgenţă medicală – 200 bucăţi

Se publică 2 erate și 2 răspunsuri la solicitările de clarificări. Se publică anunțuri de atribuire Lot 2, Lot 3

Lot 1: Complet combinezon, inclusiv cu gluga si protectie incaltaminte – 1.211.488 buc.
Lot 2: Viziera de protectie – 1. 750.000 buc.
Lot 3: Masca de protectie de tip FFP2 – 795. 000 buc.
Lot 4: Masca de protectie de tip FFP3 – 875.000 buc.

Se publică un răspuns la solicitările de clarificări

Se publică un răspuns la solicitările de clarificări si o clarificare din oficiu.

Lot 1: Dezinfectant TP2 pentru dezinfecţia de nivel înalt a suprafeţelor critice – prin nebulizare
Tip de preparat: soluție gata de utilizare – 4.000 litri

Lot 2 Dezinfectanți aeromicrofloră
Soluție gata de utilizare compatibilă cu nebulizatorul în canistre de 5L- 18.000L
Nebulizatoare cu flacon aferent de minim 1 l (parte integrantă a aparatului) cu posibilitate de reîncărcare.

În data de 09.04.2020 se publică anunțul de anulare procedură

Lot 1: Dezinfectanţi TP1 pentru dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare – 18.000 litri
Lot 2: Dezinfectant TP2 pentru dezinfecția de nivel înalt a suprafețelor critice prin ștergere 3.500 litri soluție gata de utilizare
Lot 3: Dezinfectant TP2 pentru dezinfecția de nivel înalt a suprafețelor critice prin pulverizare – 3.500 litri
Lot 4: Dezinfectant TP2 ultrarapid gata preparat pentru suprafețe și dispozitive – aparate medicale critice – 3.000 litri
Lot 5: Dezinfectant TP2 ultrarapid gata preparat pentru suprafețe și dispozitive – aparate medicale critice – 6.000 litri
Lot 6: Dezinfectant pentru suprafeţe semicritice– 5.100 litri
Lot 7: Dezinfectant pentru suprafeţe noncritice – 5.100 litri

Se publică un raspuns la solicitarile de clarificari. În data de 10.04.2020 se publică anunțul de anulare procedură

Mască de protecție de tip FFP3 – 875.000 buc.

 

ONAC a mai organizat o procedură de achiziție finanțată de Acordul de subvenționare al Comisiei Europene pentru acțiune „Stocarea RescEU a contramăsurilor medicale și/sau a echipamentelor de protecție personală, care vizează combaterea amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății din cauza noului focar COVID-19” pentru minim 697.000 – maxim 1.381.871 bucăți măști FFP2, dar nu voi analiza aici aceasta procedura de achizitie.

Analizând aceste proceduri de achiziții derulate de ONAC în perioada 18.02.2020-28.04.2020 avem următoarele observatii și întrebări:

  • Așa cum au fost postate pe site informatiile privind procedurile de negociere fără publicare sunt greu de urmărit și incomplete, lipsesc informații fără de care analiza nu va reflecta în totalitate cele întâmplate.
  • Sunt furnizate informatii privind atribuirea contractelor în cadrul anunturilor, doar pentru procedura din 12.03.2020; pentru restul procedurilor sunt publicate, parțial, anunțuri de atribuire în SEAP, inclusiv în data de 02.05.2020 se publicau anunțuri de atribuire, dar informatiile pot fi cu mare greutate corelate cu procedura de atribuire.

Informații centralizate privind atribuirea contractelor se regăsesc pe site-ul ONAC, dar ele sunt aferente datei de 30.03, desi au existat proceduri de atribuire si ulterior acestei date.

  • Cerintele de calificare au fost astfel stabilite încât să permită participarea la procedură și a firmelor ce nu au în obiectul de activitate furnizarea de materiale și produse medicale, existând riscul foarte mare de neexecutare a contractului sau de câștigare a contractului de către firme paravan. Presa deja a semnalat cazul firmelor Romwine & Cofee sau Vigo Fashion International;
  • Multe dintre procedurile de atribuire au fost anulate, atât din cauza faptului că nu au fost depuse oferte, cât și pentru că au fost depuse oferte neconforme. La reluarea procedurilor, au fost eliminate cerințe importante cum ar fi cea de prezentare de eșantioane la depunerea ofertelor. În această situație s-a aflat procedura de atribuire a vizierelor, acordul cadrul fiind atribuit unei firme care nu are experienta în domeniu – Vigo Fashion International.

Având în vedere recomandarile Comisiei Europene, bazate pe legislația europeană și natională în vigoare, ne putem întreba dacă pentru anumite produse cum ar fi vizierele, unde procedura de atribuire de negociere fărăpublicare s-a reluat de 3 ori într-o perioada lungă (18.02.2020-02.04.2020), se mai justifica aplicarea procedurii de negociere fără publicare. Mai mult, în perioada 18.02.2020-04.05.2020 ONAC nu a lansat nicio procedură transparentă de achiziție publică.

Credem că institutiile responsabile ar fi trebuit să colaboreze mult mai bine în vederea achiziției de materiale și echipamente, în sensul centralizării necesarului și a posibilităților de aprovizionare. Au fost tentative din mediul privat de a comunica atât despre nevoile autorităților, cât si despre posibilitățile operatorilor economici, dar nu putem estima cât au fost de eficiente. În aceste conditii, ne este greu să înțelegem de ce în 18.03.2020 s-a decis dublarea cantităților necesare a fi aprovizionate de ONAC prin procedura de negociere, cantități ce au fost stabilite prin OUG 11/2020.

Ne este greu să înțelegem și de ce o firmă ca CN Unifarm SA (în care Statul Român este acționar unic) a participat doar la procedura de furnizare Dezinfectant TP2 pentru dezinfecţia de nivel înalt a suprafeţelor critice. Întelegem că la momentul declanșării pandemiei nu era pregătită să facă față cererii mari, dar în aceeasi situatie se găseau și restul firmelor. Poate unele dintre răspunsuri le vom găsi cand vom avea acces la mai multe informatii. Până atunci, o explicatie găsim si aici,.

 

 

 

Subcapitole

    Adaugă un comentariu