🇲🇩MD/achiziții: unde căutam datele? 🇲🇩

Pe lângă pagina www.tender.gov.md, mai putem urmări și www.asd.md, pentru achiziții legate de infrastructură, dar și www.fism.md. Platforma de achiziții conține informații despre planificarea achizițiilor, câștigători și un registrul al contractelor încheiate.

Alte platforme care oferă acces la datele privind achizițiile: www.achizitii.md/ro, www.yptender.md, www.micro.e-licitatie.md

Un instrument util care permite vizualizarea contractelor este www.opencontracting.date.gov.md

Platforma vă permite să generați statistici despre contractori, tipuri de contracte, companii etc.

Datele deschise pentru achiziții pot fi descărcate de pe platforma www.data.gov.ro 

Aici găsiți și procedura de cerere a ofertelor de prețuri fără publicare, care nu mai există în actuala lege și care se făcea pentru anumite achiziții de valoare mai mică.

De asemenea, mai găsiți contracte semnate pe suport de hârtie, care sunt rezultate ale neimplementării SIARSAP, sistemul vechi de achiziții electronice. Acesta nu a fost niciodată implementat până la capăt; aproximativ 350 de autorități contractante (din peste 4,000) utilizau acest sistem, deci toate celelalte autorități făceau procedurile  pe suport de hârtie.

Mai puteți urmări și planurile anuale de achiziții publice, pe care autoritățile contractante trebuie să le facă și care stau la baza achizițiilor realizate; le găsiți pe paginile web ale instituțiilor, unde sunt acestea obligate să le publice în 15 zile de la aprobare.