Declarațiile de avere și de interese

Declarațiile se depun de o listă lungă de funcționari publici și demnitari, anual sau le preluarea unei funcții noi. Candidații la alegeri completează la rândul lor o declarație când depun și restul de documente.

Pentru detalii privind persoanele care depun declarațiile și proceduri detaliate vezi

Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese

Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese

 

Declarația de interese ne poate arăta dacă persoana respectivă este acționar sau asociat la o firmă sau companie națională, dacă are funcția de membru în organele de conducere, administrare sau control ale unei societăți comerciale, regie autonomă sau companie națională etc sau dacă are funcție de conducere într-un partid.

Declarația de avere ne arată bunurile mobile sau imobile deținute, active financiare (conturi, fonduri de investiții, forme de economisire sau investire însumate peste 5000 EUR; plasamente, investiții directe sau împrumuturi acordate peste 5000 EUR); cadouri, servicii sau avantaje de care a beneficiat a căror valoare individuală depășește 500 de EUR; datorii; veniturile sale și ale membrilor familiei.

Declarațiile ne pot arăta, așadar, dacă persoana respectivă sau membrii familiei au interese sau venituri de la anumite firme. De asemenea, declarațiile ne pot demonstra comparativ cum s-a îmbogățit o persoană. Dacă vedem că la intrarea în funcție nu are terenuri, case sau mașini, iar după 2-3 ani de mandat observăm că apar bunuri în declarație, ne putem pune anumite întrebări, de unde provin acei bani. Dacă are o firmă (personal sau prin familie și apropiați), ne putem uita la activitatea acesteia.