🇷🇴RO: Legislație

Datele despre achiziții publice se regăsesc pe 2 portaluri, respectiv SEAP și SICAP. Cea de-a doua platformă a fost pusă în funcțiune începând cu aprilie 2018, deci toate achizițiile inițiate după această perioadă le găsiți acolo. Achizițiile inițiate înainte de aprilie se regăsesc în SEAP; în teorie, pentru că în practică s-au publicat până în septembrie achiziții în platforma veche.

Platforma SICAP cuprinde 2 secțiuni importante: inițierea de proceduri de achiziție și atribuirea de proceduri de achiziție. Aici regăsim achizițiile care sunt peste pragurile de 135.060 lei (produse și servicii) și 450.200 lei (lucrări). Pentru cumpărările directe, avem achiziții inițiate din catalogul electronic (firmele pun oferte, iar AC cumpără direct de aici – la catalog au acces doar AC) și notificări la achiziții, care înseamnă că produsele sau serviciile sunt cumpărate din afara catalogului și anunțate aici.

 

 

Pentru a ști unde să căutăm procedura de achiziție, trebuie să ținem cont de următoarele reguli stabilite prin art . 7 din Legea 98/2016:

 

(1) Autoritatea contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
a) 25.013.925 lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de lucrări;
b) 649.895 lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de produse și de servicii;
c) 1.000.557 lei, pentru contractele de achiziții publice/ acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora;
d) 3.506.625 lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) AC atribuie contractele de achiziție publică/acordurile-cadru și organizează concursurile de soluții care privesc achiziții publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).

(4) Condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2) presupun cel puțin termene mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul prezentei legi și formalități procedurale reduse față de cele prevăzute în cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1).

(5) AC are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.

 

Tipurile de proceduri clasice (fără cele sectoriale, care sunt prevăzute în Legea 99/2016) sunt:

Art. 68.

 (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:

a) licitația deschisă;

b) licitația restrânsă;

c) negocierea competitivă;

d) dialogul competitiv;

e) parteneriatul pentru inovare;

f) negocierea fără publicare prealabilă;

g) concursul de soluții;

h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice;

i) procedura simplificată.

 

Riscuri privind frauda există la toate tipuri de achizițiile publice, dar cumpărările directe au prin caracterul lor un risc mai ridicat de clientelism, întrucât competiția este mult mai volatilă, iar autoritatea contractantă poate cumpăra produse sau servicii cu mult mai puține explicații, discreționar. Dacă la procedurile complexe de achiziții, inclusiv la cele simplificate, există un caiet de sarcini și documentație care trebuie depusă de către ofertanți, la cumpărarile directe documentația este minimă; nu există niciun sistem de notificare când s-a depășit pragul. La fel este și în cazul procedurilor de negociere fără publicare, care ar trebui utilizate în situații extraordinare și în cazul cărora nu se publică decât câștigătorul: ex: avem o inundație, iar drumurile trebuie reconstruite rapid, iar termenele la celelalte proceduri sunt prea lungi.

Găsiți ghiduri privind achizițiile publice aici

https://www.achizitiipublice.gov.ro/home – ANAP

https://ghidachizitii2017.lfwd.io/#book/00 – Freedom House

https://www.anis.ro/programe/ghidachizitii/#.XAFQ6XB1NPY – Ghid achiziții software, ANIS

Subcapitole