Clientelismul prin fondurile de investiții

Una dintre formele puțin documentate este alocarea fonduri pentru investiții, care se realizează prin transferul pe programe de la centru către administrația locală. Acestea suplimentează alocările care au loc pe baza unei formule din banii proveniți din impozitul pe venit sau alte surse și sunt distribuiți de la nivel de guvern; aceste fonduri sunt în general mai puțin clientelare, dar nu excludem posibilitatea ca și aici să existe devieri de la regulă.

Cele mai multe țări din regiune au astfel de programe, fie că sunt dedicate realizării de infrastructură (drumuri, școli, canalizare, instalații pentru alimentarea cu apă etc), eficiență energetică, construcții sociale, mediu și altele. Fondurile sunt gestionate în general la nivel de minister, cu reguli de alocare care pot fi foarte diferite în termeni de criterii, dar și de transparență.

Aceste programe se regăsesc de regulă incluse în bugetele naționale și pot fi diferite ca sume de la an la an, luând în calcul inclusiv dacă are loc o schimbare de guvern sau dacă este an electoral.

Tip de transfer RO 🇷🇴 GEO 🇬🇪 MD 🇲🇩
B. Transferuri necondiţionate > banii pot fi cheltuiți conform nevoilor locale Echilibrare financiară (partea din impozitul pe venit ) Echilibrare financiară Echilibrare financiară
C1. Transferuri condiţionate > banii trebuie cheltuiți conform destinației:  cheltuieli curente Fondul de rezervă (uz mixt) Fondul de rezervă (i) Guvern; (ii) Presedinte Fondul de rezervă
C2. Transferuri condiţionate > investiţii Programul Național de Dezvoltare Locală

Fondul de Mediu

Compania Națională de Investiții

Fondul de Dezvoltare Regională

Fondul pentru sprijin rural

Fonduri pentru drumuri, mediu, eficiență energetică

Fondul de Dezvoltare Regională

Fondul pentru investiții capitale (parlament)