🇲🇩MD: Fondurile de rezervă

În Republica Moldova, legea bugetului poate include sume pentru Fondul de Rezervă și Fondul de Intervenție. Ca și în România, monitorizările realizate de ONGuri arată câteva disfuncționalități majore legate de gestionarea acestor fonduri:

  • Lipsa unor prevederi clare privind destinația banilor
  • Lipsa unor justificări solide pentru alocări
  • Alocări care nu sunt neapărat urgente
  • Alocări ținând cont de apartenența politică a primarilor

Un raport din 2013 ne arată cum sunt distribuiți banii:

Este evident și tratamentul părtinitor la repartizarea mijloacelor din fond administrațiilor APL în funcție de apartenența politică a primarilor localităților, care au beneficiat de alocări din Fondul de Rezervă. Din suma de 20231,8 mii lei alocată APL, primăriilor, unde primari sunt membrii ai PLDM le-a revenit 47% din resursele financiare alocate, PDM-39%, PL-4%, PCRM-4%, CI (primari, care au candidat independent la alegeri)-6%.

Legislația relevantă este Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și Hotărîrea Guvernului nr.862 din 18 decembrie 2015 – Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului.

Adaugă un comentariu