Despre Detector

Acest ghid este destinat activiștilor civici, jurnaliștilor și cetățenilor care vor să înțeleagă și să caute singuri care sunt mecanismele clientelare, cum se îmbogățesc politicienii și cum se spoliază resursele publice. Ghidul acoperă Republica Moldova și România, întrucât de multe ori modelele sunt similare, iar persoanele sau firmele despre care vorbim desfășoară activități în ambele țări. Ghidul va fi constant actualizat în 2020 și va include informații legate de achizițiile privind excepțiile legate de COVID. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în realizarea acestui material.

Autori: Septimius Pârvu, Sorin Ioniță.
2018 – 2020

Realizarea ghidului a fost coordonată de către Asociația Expert Forum București.Lucrarea a fost publicată de către Biroul Regional pentru Europa de Sud-Est al Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate (Sofia, Bulgaria), cu suportul financiar al Ministerul pentru Cooperare Economica si Dezvoltare al Republicii Federale Germane.
Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, dar și Ministerul pentru Cooperare Economica si Dezvoltare al Republicii Federale Germane, nu sunt responsabile pentru conținutul publicației. Părerile exprimate în această publicație sunt exclusiv ale autorilor.
Acestea nu reflectă obligatoriu opiniile Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate, dar nici ale Ministerul pentru Cooperare Economica si Dezvoltare al Republicii Federale Germane. Această publicație poate fi reprodusă, stocată sau transmisă sub orice formă sau prin orice mijloace doar cu permisiunea scrisă a editorului. Întrebările referitoare la reproducerea în alte condiții decât cele prezentate trebuie adresate Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate la adresa: [email protected].
Pentru realizarea ghidului am utilizat materiale dezvoltate în alte proiecte finanțate de Open Society Foundations sau Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer