Procente

Un alt instrument practic este calculul procentelor. De exemplu, vrem să luăm CPV 79418000-7 – Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2) și avem 16 intrări din 110. Suma celor 16 achiziții este de 429,300. Vrem să calculăm cât % reprezintă fiecare din contracte din suma totală. Pentru procent introducem formula: =D2/D18*100.

Primul contract reprezintă 1.63%. Dacă tragem formula în jos pe coloană aceasta se copiază, dar nu ia în calcul aceleași coordonate. De exemplu, următorul rând va conține formula =D3/D19*100, iar al treilea =D4/D20*100. De unde apare eroarea #DIV/0!, ceea ce înseamnă că împărțim la valoarea 0 și este deci o eroare.

Pentru a rezolva problema încadrăm valoarea D în $, ceea ce înseamnă că raportarea se va face la o căsuță fixă, nu se va mai muta pe D19, D20 etc. Deci formula va arăta astfel =D3/$D$18*100.

Alternativ, puteți scrie =D3/D18 > click dreapta pe celulă > percentage.

Dacă aplicăm formula pentru toate căsuțele, putem observă că 2 procente ies în evidență, reprezentând 30% din suma totală. În situația în care avem doar 16 intrări putem ordona valoarea achiziției și vedem ușor care cifre ies în evidență, dar la baze de date mai mari procentajul poate fi util.

 

Subcapitole

    Adaugă un comentariu