EFOR este partener la două angajamente în cadrul Planului de Acțiune OGP 2020-2022

EFOR este partener la două angajamente în cadrul Planului de Acțiune OGP 2020-2022. Primul angajament continuă propunerile din PNA anterior și se referă la Creșterea transparenței cu privire la alocări și achiziții din fonduri naționale pentru investiții, iar cel de-al doilea se referă la date deschise.

Vezi angajamentele aici și aici.

Creșterea transparenței cu privire la alocări și achiziții din fonduri naționale pentru investiții

Descrierea problemei

Există raportări care pot fi centralizate pentru a putea oferi o imagine mai bună asupra implementării Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), informațiile publicate putând fi optimizate astfel încât datele din procesul de colectare și publicare a acestora, precum și eventualele modificări legislative să fie mai ușor de accesat.

Ce presupune angajamentul

Angajamentul constă în analizarea cadrului legislativ și a practicii care guvernează PNDL, creșterea numărului de date privind alocările, listele cu obiectivele de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea PNDL, pentru județe, care pot fi publicate, precum și intensificarea dialogului dintre MDLPA și public pe aceste teme.

Care sunt rezultatele urmărite

  • Creșterea gradului de interacțiune dintre MDLPA și public;
  • Analizarea prevederilor legale și identificarea posibilelor modificări care trebuie realizate;
  • Identificarea unui număr mai mare de baze de date legate de aceste fonduri și publicarea acestora;
  • Publicarea datelor rezultate pe portalul data.gov.ro  și pe site-ul MDLPA

 

Date deschise

Descrierea problemei

Publicarea datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice constituie unul dintre mijloacele moderne de creștere a transparenței și eficienței în domeniul administrativ, însă acest proces se desfășoară cu greutate. Pe de-o parte, administrația nu oferă date deschise în cantitate apreciabilă, iar pe de altă parte societatea nu le utilizează/reutilizează pe cele deja existente.

Ce presupune angajamentul

Publicarea centralizată pe data.gov.ro de seturi de date deschise, conform Anexei (TBD). Seturile de date pot fi noi sau actualizări ale unor seturi de date mai vechi.

Care sunt rezultatele urmărite

  • Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice
  • Creșterea gradului de reutilizare a datelor deschise

Care este obiectivul major

Creșterea transparenței și eficienței în domeniul administrativ, precum și stimularea gradului de participare a tuturor actorilor societății în reutilizarea datelor publicate în format deschis.

Parteneri

Autoritatea pentru Digitalizarea României

Ministere, autorități din subordine și/sau în coordonare, conform Anexă (TBD)

Expert Forum

Civic Net

Asociația Civica Iași

Digital Citizens Romania

Sabin Chiricescu

HERE Technologies

Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicării

Geo-spatial.org


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.