6. Creșterea capacității și coerenței de partid

Partidele politice sunt (i) mașinării de luptă politică și câștigat puterea, dar trebuie să fie și (ii) rezervoare de cadre pentru pozițiile de decizie când se intră la guvernare. Mai mult, partidele ar trebui să fie și (iii) generatoare de politici publice de pus în aplicare odată ce ajung la putere. Aşa funcţionează ele în Occident.

Din păcate, în România componentele doi şi trei sunt neglijate, după cum o arată experienţa ultimilor 30 de ani. Există cauze structurale, bine înrădăcinate, pentru asta.

  • Nu există think tank-uri de partid cu influență în interiorul organizaţiilor politice, iar experții de politici publice cam lipsesc. Uneori ei sunt chiar descurajaţi să apară, ca nu cumva să concureze pentru poziţiile de decizie politică cu cei care le ocupă deja.
  • Administrația publică românească operează într-o tradiție legalistă, prescriptivă, care presupune că e suficient să ai jurişti care să scrie o lege (sau HCL) pentru ca totul să se întâmple în realitate exact cum scrie pe hârtie; asta descurajează abordarea de politici publice.
  • Drept urmare, o bună parte din eforturile de legiferare la nivel central și local pun mai curând accentul pe bifarea unor condiții de formă legală, ceea ce explică parțial problema lipsei fundamentării pe bază de costuri şi impact real, descrisă mai sus.
  • Dincolo de elaborarea proiectelor de hotărâri, problema este și mai serioasă în partea de monitorizare a aplicării acestora, la un an, doi sau cinci după ce au fost votate, pentru a corecta politica publică în funcție de efectele ei observate în practică.

Rezultatul acestor disfuncţii structurale asupra actului guvernării (și central, și local) sunt continua improvizație, reglementările ad hoc, lipsa politicilor bazate pe date şi studii (evidence-based policy), acestea fiind înlocuite cu idei preconcepute şi “experienţă personală”.

Mai grav, pe acest fond e mai uşor să apară legislația cu dedicație, uneori în scopuri nelegitime, alteori pentru simplul fapt că există unii actori mai influenți care se fac mai bine auziți decât alții, în lipsa unei consultări transparente și a unei fundamentări argumentate.

Este esențial ca partidele româneşti în sec 21 să schimbe această paradigmă moştenită din trecut, corectând disfuncţiile semnalate în actul de decizie şi dezvoltându-şi în viaţa internă de partid componentele (ii) şi (iii) descrise mai sus.

Nu toată proasta guvernare e corupție, deci nu totul în România se poate corecta prin justiţie şi DNA. E nevoie în paralel de un efort de construcţie deliberat pentru a rezolva lipsa de competențe de politici publice, ce favorizează arbitrariul deciziilor și duce nu doar la risipă de resurse, dar între altele generează şi mediul propice corupției.

 

Soluții

La nivelul partidului:

Construcția unei echipe de experți de politici publice pe domenii (sănătate, educație, energie, mediu) ca resursă cheie pentru dezbaterile din partid. O parte dintre ei există şi au contribuit cu input tehnice în programe de guvernare. Echipa, cu profil mai curând tehnocrat, trebuie să fie disponibilă pentru a răspunde întrebărilor politicienilor aleși de fiecare dată când aceștia au nevoie de sfaturi de policy în legătură cu o decizie. De exemplu, dacă un consilier local are pe agenda ședinței de poimâine un proiect de hotărâre privind educația, trebuie să poată cere cuiva lămuriri și sugestii. Echipa de experți este esențială pentru buna funcționare a comisiilor de specialitate din consiliul local. La ședințele acestor comisii pot fi invitați și alți participanți în afara membrilor comisiei, de exemplu, funcționari din primărie, dar și alți experți. Evident echipele nu vor putea exista în fiecare localitate mică, ci trebuie să fie organizate cumva la nivel naţional şi judeţean pentru a putea ajuta organizaţiile politice mai mici.

Construcția unei platforme de discuții între aleșii locali. Acest lucru nu înseamnă neapărat o investiție IT de proporții, ci un simplu grup de discuții sistematice în care aleșii locali să poată împărtăși experiențe similare, sectoriale, și să ceară sfatul colegilor din alte părţi când se confruntă cu situații neprevăzute. Dat fiind numărul mare de aleși locali și diversitatea problemelor, un asemenea forum de discuții trebuie moderat cu atenție și capacitate de analiză pentru selectarea şi ordonarea informațiilor. Acolo unde apare o problemă cu care s-au confruntat mulți consilieri, trebuie făcut un rezumat ușor de citit cu problema și soluțiile care au funcționat.

Pentru subiectele care revin sistematic în discuție, dar și pentru politicile cele mai importante (bugete, urbanism, utilități) ar trebui organizate sesiuni de training sectorial interactive și cu exemple concrete.

Foarte important, experții de politici publice din partid care vor sta la dispoziția aleșilor trebuie să fie plătiţi pentru munca lor, chiar dacă fac parte din partid și au făcut voluntarizat în campanie. Competențele lor sunt un mare câștig pentru organizaţie și coerența actului de guvernare centrală și locală, iar specialiștii în aceste domenii sunt la mare căutare pe piața internațională de consultanță în ziua de azi. Moderarea forumului sau platformei de discuții pentru aleșii locali trebuie de asemenea remunerată.

La nivelul consiliului local:

E nevoie de o coordonare a consilierilor la nivelul grupului pentru a evita poziții contradictorii, cum ar fi inițiativele punctuale care pot fi în conflict cu linia generală a partidului ori consensul în organizaţia locală. Acesta ar fi şi un filtru de analiză pentru multe idei pornite din bună intenţie şi entuziasm, dar care ignoră corelarea cu alte politici sau decizii bugetare, de exemplu. Asemenea situaţii se pot înmulţi spectaculos o dată cu avansul în administraţia locală al partidelor noi, care până în 2020 nu aveau mulţi reprezentanţi în structuri de decizie.

Liderul grupului politic trebuie să fie în permanență la curent cu inițiativele și pozițiile membrilor din consiliul local. Coordonarea este esențială inclusiv pentru a depista zonele de atribuții ale consiliului local în care membrii nu au expertiză, deci trebuie apelat la reţeaua de experții de policy la nivelul partidului.