2. Administrația publică locală. Funcționarea consiliului local.

La nivelul unei UAT, cum se împart atribuțiile între primărie și consiliu? Simplu spus, primăria e executivul, consiliul local e legislativul. E important de știut că primăria e constituită din primar, viceprimar, administratorul public, consilierii / cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului.

Până la noul Cod Administrativ din 2019, administratorul public era selectat prin concurs, pe criterii stabilite de consiliul local; acum numirea e la discreţia primarului. Administratorul e un fel de „manager” al localității, coordonând diverse departamente de specialitate sau servicii publice în baza unui contract de management. În aparatul de specialitate al primăriei intră funcționari publici sau personal contractual. Consiliul local votează legislație (hotărâri de consiliu), care este apoi pusă în practică de executiv.

Primăria poate avea multe instituții subordonate, de la servicii care țin de activitatea de bază, ca încasarea taxelor sau evidența persoanelor, și până la servicii sau utilități diverse, precum teatre sau cluburi sportive. Foarte importante sunt companiile municipale sau regiile autonome. E important de reținut că în ultimă instanţă consiliul local are ultimul cuvânt de spus asupra funcționării acestora: ele sunt înființate, desființate, bugetate ș.a.m.d. prin hotărâri de consiliu local.