b. Atribuțiile consilierilor

Legea (actualmente Codul Administrativ din 2019) definește atribuțiile consiliului local atât prin excludere – toate chestiunile de interes local care nu sunt în atribuțiile altora – cât și printr-o enumerare generală, la Art. 129 (2). Astfel, consiliul local are atribuții privind:

 1. organizarea proprie și a primăriei, instituțiilor subordinate și companiilor / regiilor de interes local
 2. dezvoltarea economico-socială și de mediu a localității
 3. administrarea domeniului public și privat
 4. gestionarea serviciilor publice locale
 5. cooperare interinstituțională

Până acum ați adoptat cu siguranță câteva hotărâri sau ați început discuții privind modificarea unor hotărâri existente. Ca exerciţiu de a ordona lucrurile în logică funcţională, încercați să le asociați listei de mai sus:

 • alegerea viceprimarului dintre consilierii locali
 • poate ați discutat deja modificări la aparatul de specialitate al primarului sau reorganizări de companii municipale
 • ați discutat bugetul pentru 2021, eventual nivelul taxelor și impozitelor pe acest an, închiderea pe anul trecut, contractarea unor împrumuturi pentru acoperirea deficitelor
 • documentații de amenajare a teritoriului / urbanism
 • concesionarea sau închirierea unor bunuri proprietate privată a localității sau a serviciilor de utilități (sau s-a adus în discuție modificarea unor contracte anterioare)
 • ați discutat hotărâri privind diverse servicii publice la nivel local, cadrul general pentru furnizarea acestora (educație, servicii sociale pentru copii, persoane cu dizabilități, sănătate, cultură, tineret, sport, ordinea publică, situații de urgență, mediu, conservarea patrimoniului, dezvoltare urbană, evidența persoanelor, poduri și șosele, utilități locale etc.
 • înfrățirea localității cu alte UAT

Foarte important, aveți dreptul de a solicita orice informări și rapoarte de la primar, viceprimar, prestatori de servicii publice locale și de utilitate publică locală, pentru a vă putea îndeplini atribuțiile legale. Dar, deși legea vă dă dreptul, așa cum vom explica mai jos, trebuie în primul rând să știți ce date și ce raportări există şi să vă pricepeţi un pic la domeniul respectiv. Măsura în care câştigaţi ascendent şi autoritate, în special în rândul aparatului de specialitate compus din funcţionari cu vechime depinde de aceste lucruri şi este şi un pic artă, nu doar ştiinţă!