a. Constituirea consiliului local și primele ședințe

Felicitări, ați câștigat alegerile: sunteți acum în consiliul local, care, la data când citiți acest ghid, a fost legal constituit și a început să funcționeze. Ați depus și jurământul! V-ați format și grupul de partid și v-ați ales un lider de grup. Ați ales și un președinte de ședință, care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile, pe o perioadă de cel mult trei luni. Chiar în cazul celor la primul mandat, aveți deja și puțină experiență din primele câteva ședințe în legătură cu activitatea pe care urmează s-o desfășurați în consiliu. Veți avea mult de lucru: pe scurt, consiliul local are inițiativă și hotărăște pe absolut toate chestiunile de interes local, mai puțin cele care sunt date expres prin lege altor instituții, centrale sau locale.

Nu uitați să depuneți în 30 de zile declaratiile de avere și de interese. Ele trebuie depuse apoi anual până la 15 iunie și la finalul mandatului – și atunci veți avea la dispozitie 30 de zile. Dacă după depunere observați că există inadvertențe, aveți la dispoziție 40 de zile să trimiteți declaratii rectificative. Declarațiile se completează și se depun sub sancțiunea răspunderii penale pentru fals în declarații. Consilierii locali si județeni intră sub incidenta activității Agenției Naționale de Integritate, care verifică respectarea reglementărilor privind evitarea conflictelor de interese, a incompatibilităților și a obținerii de avere nejustificată.

În primele ședințe după constituire, consiliul își organizează comisiile de specialitate. Acestea sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al consiliului local din care faceți parte și tot acolo găsiți și termenele până la care se constituie aceste comisii. Consiliul local adoptă o hotărâre în care sunt stabilite regulile, termenele, criteriile de constituire a acestor comisii (de pildă, ”algoritmul” pe partide pe baza rezultatelor de la alegeri).

Puteți face parte din minimum o comisie, maximum trei comisii: e important să fiţi în cele importante (buget, urbanism etc.), dar asta să se suprapună cu competențele și preocupările pe care le aveți realmente, deoarece activitatea în comisie este foarte importantă pentru calitatea politicilor de la nivel local. Aceste comisii de specialitate avizează toate proiectele de hotărâri pe domeniul respectiv, așadar, competența membrilor e crucială.

Comisiile au un președinte și un secretar. Președintele e cel care face legătura cu aparatul de specialitate al primarului, cu prestatorii de servicii publice locale, cu alte comisii, convoacă și conduce ședințele comisiei, putând chema la ședințe și persoane din afara comisiei (dacă acest lucru este util pentru problema discutată) și susține avizele în consiliul local. În practică, este foarte importantă competența și autoritatea informală pe care o are președintele comisiei: consiliul local e cel care are ultimul cuvânt, iar avizele fiind consultative, trebuie să poată strânge o majoritate care să susțină la vot avizele comisiei de specialitate pe care o reprezintă.

Adaugă un comentariu