Conflictele de interese

Orice persoană într-o funcție publică, precum consilierul local, este în conflict de interese dacă are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor. Consilierul local aflat în conflict de interese trebuie să se abțină de la adoptarea unor hotărâri care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: soți, rude până la grad II, creditori, companii în care este unic asociat, administrator, sau de la care obține venituri; altă autoritate din care face parte; persoane fizice sau juridice care au făcut plăți sau cheltuieli pentru acesta; asociație sau fundație din care face parte.

Consilierul aflat într-o asemenea situație trebuie să anunțe de la începutul ședinței interesul său personal, iar acesta nu va mai putea vota și nu va fi luat în calcul la cvorum în chestiunea în cauză. Încălcarea constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Pentru mai mare siguranţă şi evitarea altor comentarii, poate e bine să nu se afle în sală la momentul votului respectiv.

Reţineţi: actele încheiate în situaţie de conflict de interese sunt lovite de nulitate. De asemenea, în faţa legii penale consilierii locali au calitatea de funcţionari publici şi răspund pentru toate infracţiunile aplicabile aceastei categorie de persoane. Nu vă lăsaţi păcăliţi de cuvinte: în Codul Penal “funcţionar public” înseamnă altceva decât în limbajul administrativ uzual! Vezi detalii

Pentru conflictul de interese de care discutăm în această secţiune este relevant mai ales Art. 301 care descrie Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane (fosta infracţiune de conflict de interese):

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul sau decizia se referă la următoarele situații:

  1. a) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;
  2. b) exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta.

Atenție! În anumite condiții conflictul de interese poate să fie penal, nu doar administrativ!

 

Exemple de decizii ANI pentru conflicte de interese

ALEXA GHIORGHIȚĂ

Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Tăcuța, Județul Vaslui

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local a participat și a votat pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 20 februarie 2019 privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor comunale în suprafață de 370 ha aparținând domeniului privat al comunei Tăcuța, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că adoptarea acestei hotărâri ar putea prezenta un beneficiu pentru soția sa și fratele său, interes materializat prin încheierea a două contracte prin care soția sa, respectiv fratele său au primit în chirie prin atribuire directă de la Primăria Comunei Tăcuța două terenuri cu destinație pășune în suprafață totală de 17,50 ha, respectiv de 6,21 ha.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispozițiile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 (dispoziții legale în vigoare la data săvârșirii faptei).

 

 

SCRIPCARU BOGDAN CONSTANTIN

fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului, Județul Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local 2016-2020, în urma solicitării formulate de tatăl său, persoana evaluată a inițiat proiectul de Hotărâre a Consiliului Local Poiana Teiului, și a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii, privind acordarea unui ajutor în cuantum de 1000 lei, în vederea realizării unui eveniment cultural.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum și cu dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, dispoziții legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării.

 

 

IONIȚĂ LUCI

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Cochirleanca, Județul Buzău

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de Consilier local (2016-2020), LUCI IONIȚĂ a participat la deliberarea și adoptarea mai multor Hotărâri ale Consiliului Local Cochirleanca, ce vizau societatea comercială la care soția sa deține funcția de administrator, având astfel un interes patrimonial, prin soție, în adoptarea respectivelor hotărâri.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75 și art. 77, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 393/2004, în vigoare până la data de 04.07.2019, precum și cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, în vigoare până la data de 04.07.2019.

 

ANDREIȚĂ FLORENTIN

Consilier Local al Comunei Mateești, Județul Vâlcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de Consilier Local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor Consilului Local Mateești privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2018 și 2019 al societății comerciale al cărei unic asociat este comuna Mateești. În aceste două hotărâri, sunt prevăzute sumele cu care aceasta a efectuat mai multe cheltuieli în baza a două contracte comerciale de prestări servicii încheiate cu o societate la care persoana evaluată deține calitatea de unic asociat și funcția de administrator.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 și art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – în forma în vigoare până la data de 05.07.2019, coroborate cu dispozițiile art. 75 alin. (1), lit. c) și art. 77 alin. (1)-(3) din Legea nr. 393/2004 – în vigoare până la data de 05.07.2019.

Totodată, pe 6 octombrie 2020, Agenția Națională de Integritate a constatat și starea de incompatibilitate în cazul lui ANDREIȚĂ FLORENTIN, întrucât în perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), societatea comercială în cadrul căreia deține calitatea de unic asociat și funcția de administrator, a încheiat 11 contracte comerciale de furnizare produse în valoare totală de 7.583,50 lei cu Primăria Mateești și cu o societate comercială al cărei unic asociat este comuna Mateești.

Sursa