Cum s-ar putea schimba aceste practici? Luând atitudine!

Pentru proiectele de hotărâre care nu respectă legislația privind modul de elaborare (lipsa analizelor cost-beneficiu, studiilor de impact sau fezabilitate, referatelor de aprobare etc.) sau legislația privind transparența (n-au fost publicate pentru comentarii) puteți lua cuvântul în timpul ședinței de consiliu propunând retragerea lor de pe ordinea de zi dacă nu au fost îndeplinite cerințele legale sau nu este clar impactul acestora.

Puteți cere retragerea proiectelor de pe ordinea de zi și în situația în care nu ați primit documentele pentru proiectele de hotărâre în timp util, sau pur și simplu nu a existat în mod rezonabil timpul fizic să le puteți citi. Chiar dacă acest lucru nu împiedică majoritatea consiliului să decidă să voteze oricum, ridicarea problemei în mod constant (și comunicarea publică vizibilă, repetată a acestui fapt) poate pune presiune pentru limitarea acestor practici în timp.

Dacă porniţi o iniţiativă pe cont propriu, procesul și documentele necesare sunt descries mai sus. Elaborarea documentului se face cu sprijinul secretarului general al UAT și al compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului, iar documentele care însoțesc proiectul de hotărâre pentru a fi înscris pe ordinea de zi sunt referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele direcțiilor relevante din primărie, avizele comisiilor de specialitate din consiliul local și alte documente, dacă legislația special prevede.

Ideal, pentru a câștiga experiență (mai ales dacă sunteți la primul mandat), prima dumneavoastră inițiativă legislativă ar fi bine să fie un proiect de modificare / amendare a unei hotărâri existente, nu o politică publică integral nouă.