Accesul la informații

Art. 226 din Codul Administrativ; Legea 544/2001

În teorie, o instituție publică ar trebui să fie cât se poate de transparentă și să publice date despre activitatea sa, fără ca acestea să fie solicitate. În activitatea de consilieri local ar trebui să aveți acces cât mai uşor, dacă se poate din oficiu, la cât mai multe informații privind activitatea primăriei, bugetul, execuția acestuia ș.a.m.d. Indiferent de comisiile în care activaţi, aveți sarcina de a supraveghea funcționarea administrației locale, deci v-ar putea interesa cel puţin:

  • execuția bugetului, la zi
  • documentația pentru achiziții publice
  • contractele încheiate
  • planul de achiziții publice

Pentru mai multe informații despre achiziții publice vezi și ghidul Detectorul de clientelism, dezvoltat de Expert Forum, respective Harta Clientelismului 

Toate acestea sunt informații publice în principiu. Însă după cum ne învaţă experiența, primarii și aparatul de specialitate nu sunt mereu deschiși în a furniza datele, din diverse motive. Orice cetățean, inclusiv un consilier local, trebuie să găsească calea prin care să obţină aceste informații. Oricum legislația obligă primarul să pună la dispoziția consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de zece zile lucrătoare, informațiile care sunt necesare pentru îndeplinirea mandatului. Consilierii pot adresa întrebări sau interpelări primarului sau viceprimarului, acesta fiind obligat să transmisă răspunsul de regulă imediat sau cel târziu la următoarea ședință a consiliului, dacă altfel nu este posibil.

Un alt mijloc legal de a obține informații este Legea 544/2001 privind acces la informații de interes public. O bună parte din informaţiile relevante pentru comunitate ar trebui să fie publicate de către instituție din oficiu: structura organizatorică, atribuțiile, programul de audiențe, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil, lista de documente pe care instituția le gestionează sau le produce etc.

Orice persoană are dreptul să ceară informații de interes public, cu anumite excepții, specificate în art. 12 al Legii 544. Termenele sunt următoarele:

Transmiterea informației 10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii
Prelungirea termenului, pentru informații complexe Până la 30 zile; persoana este anunțată în 10 zile de la înregistrarea cererii
Refuzul motivat de a transmite informația Se comunică în 5 zile de la înregistrarea cererii
Reclamație pentru refuzul de transmite informația (opţională) 30 de zile de la luarea la cunoștință, la conducătorul instituției (în 15 zile de la depunerea reclamației se furnizează informația, dacă reclamația este justificată)
Reclamația pentru lezarea drepturilor: la instanța de contencios administrativ (tribunal), pentru refuzul de a transmite informaţia sau transmiterea de informaţii incomplete 30 de zile de la expirarea termenului de 5 zile sau de la comunicarea răspunsului (primele trei situații de mai sus, Art. 7 din lege)
Informații pentru mass media Pe loc sau maximum 24 de ore