Dezbaterile legate de bugetele locale

Art. 8, 39 din Legea 273/2006

Dezbaterile privind bugetul locale sunt poate mai importante decât alte proiecte pe care le supune spre discuție autoritatea publică. Pe lângă cerințele legale menționate anterior, privind bugetele locale mai stabilește o serie de standarde:

  • Procesul bugetar trebuie să fie deschis și transparent
  • Primăria trebuie să publice în presă, pe pagina web și la sediul acesteia proiectul de buget și contul anual de execuție
  • Trebuie să organizeze dezbateri privind bugetul local, cu ocazia aprobării
  • Trebuie să prezinte contul anual de execuție a bugetului, în ședință publică

Aceeași lege stabilește că primăria definitivează proiectul de buget în 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial și îl publică în presă sau îl afișează la sediul primăriei. De asemenea, cetățenii pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia.