[HARTA INTERACTIVA ȘI RAPORT] Clientelismul politic în alocarea resurselor publice din Bugetul de Stat către autoritățile publice locale

Citește și concluziile studiului în raportul Clientelismul politic în alocarea resurselor publice din Bugetul de Stat către autoritățile publice locale

Autor: Ion MELEȘTEAN, Expert Grup

Am analizat Fondul Ecologic Național, Fondul de Investiții Sociale din Moldova, Fondul pentru Eficiență Energetică, precum și transferurile pentru investițiile de capital.

Principalele constatări ale studiului sunt:

  • Indiferent de partidul/alianța de guvernământ, primarii afiliați acestuia/acesteia au avut șanse mai mari să primească fonduri pentru proiecte prin intermediul instrumentelor financiare analizate, decât cei din opoziție și cei independenți. Astfel, partidul sau coaliția de guvernământ, utilizează resursele bugetului public pentru a-și favoriza primarii afiliați, în scopul păstrării suportului acestora și respectiv al cetățenilor în alegerile parlamentare următoare;
  • În toată perioada analizată, CI au avut șanse mai mari decât primarii din partidele de opoziție să obțină fonduri prin intermediul instrumentelor financiare analizate. Aceasta reprezintă o altă manifestare a clientelismului politic, prin care partidul/coaliția de guvernământ motivează primarii – candidați independenți, să treacă la ei sau cel puțin să le promoveze imaginea până la alegerile parlamentare următoare. Scopul este de a obține și suportul locuitorilor acestor comunități;
  • În cazul BS, în perioada guvernării democratice începând cu AIE 1 (iulie 2009), mai ales în anii 2012-2014 se observă o neglijare mai mare față de primarii din opoziție comparativ cu anul 2009, ultimul an al guvernării comuniste. Acest lucru poate fi explicat, pe de o parte, de încercarea alianței democratice de a compensa primăriile neglijate în perioada precedentă, iar pe de altă parte poate reprezenta o neglijare intenționată a opoziției, pentru ai determina să-și schimbe culoarea politică.
  • În anii caracterizați de ample procese de migrație politică a aleșilor locali (2010-2011, preponderent din PCRM către partidele AIE; 2016-2017 preponderent din PLDM către PDM), șansele de a primi finanțare sunt aproape egale între primarii guvernării, opoziției și cei independenți, cu diferențe nesemnificative de maxim 10 p.p. Astfel partidul sau coaliția de guvernământ utilizează resursele bugetului de stat pentru a determina primarii din opoziție să-și schimbe culoare politică, în scopul obținerii suportului acestora și respectiv al cetățenilor în alegerile parlamentare următoare;
  • Anii alegerilor parlamentare 2009, 2010 (anticipate) și 2014, sunt caracterizați prin sume totale mai impunătoare alocate din bugetul de stat către APL pentru investiții capitale, dar și prin o valoare medie a proiectelor mai mare: 685,9 mii lei/proiect în 2009; 415,5 mii lei /proiect în 2010 și 348,1 mii lei /proiect în 2014. Anii dintre alegeri sunt caracterizați de sume mai mici și proiecte mai multe, valoarea acestora variind între 210-270 mii lei per proiect.
  • Din 2015, anexa la legea bugetului de stat cu privire la alocațiile pentru investițiile capitale ale APL a fost exclusă, implementându-se noul sistem de relații interbugetare de formare a bugetelor APL. Însă din 2016, în cadrul noului sistem, din bugetul de stat au început să fie alocate către APL, transferuri cu destinație specială pentru investiții capitale (acestea nu includ transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor publice locale).
  • Specific FEE, în anii 2014-2015, CI au avut șanse puțin mai mari sau egale cu primarii de la guvernare să obțină finanțare. În anul 2016, se constată că șansele primarilor afiliați partidelor/alianței de guvernare au depășit șansele CI, ceea ce denotă faptul că FEE a devenit mai politizat, comparativ cu anii 2014-2015.
  • Un indice maxim de clientelism politic a fost înregistrat în anul 2012, pe instrumentul de transfer – anexele cu investițiile capitale din BS, când, în medie, era de 6 ori mai probabil să primești fonduri dacă erai primar afiliat alianței de guvernare, decât dacă erai primar de opoziție;
  • În anul 2015, indicele clientelismului politic arată că, probabilitatea să primești fonduri dacă erai primar afiliat alianței de guvernare era în medie de 4 ori mai mare, decât dacă erai primar de opoziție, pentru toate instrumentele de transferuri (excepție instrumentul investițiilor capitale din BS, care în general nu s-au acolat);
  • Conform indicelui, FEE pare a fi cel mai puțin influențat de fenomenul clientelismului politic, înregistrând valori de până la 2, în toți anii analizați.

Produs realizat în cadrul proiectului Combating Clientelism in Local Investments and Financial Transfers (CC-LIFT) finanțat de Open Society Foundations și implementat de Expert Forum (România) în parteneriat cu Expert Grup (Moldova) și Institute for Development of Freedom of Information (Georgia).
Material co-finanțat printr-un proiect sprijinit de Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer.