Mobilizare civică pentru referendum corect

În România capacitatea organizaţiilor neguvernamentale de a monitoriza procesele electorale este una relativ slabă, din cauza lipsei de finanţare şi a implicării civice scăzute. Campania Fiecare Vot din decembrie 2016 a reușit să adune  peste 1300 de observatori independenți acreditați de către mai multe organizații, printre care și Expert Forum, fiind un real succes în istoria campaniilor de monitorizare din România. Cu toate acestea, numărul lor rămâne redus raportat la cele peste 19.000 de secţii organizate. Mai mult decât atât, pe partea de politici publice există un număr restrâns organizaţii care intră în dialog (de multe ori generic) cu autorităţile publice pe acest tip de subiect. Cele mai multe dintre aceste organizaţii sunt cele care au fost grupate în Coaliţia Politică fără Bariere și ulterior în cadrul campaniei Fiecare Vot.

În septembrie 2018, coaliția guvernamentală și-a anunțat intenția de a organiza un referendum pentru modificarea Constituției. EFOR a ieșit public și a atras atenția asupra numeroaselor probleme cu organizarea acestui referendum, în special probleme de ordin legislativ.

Neclaritatea unor prevederi precum și imposibilitatea de utiliza sistemul informativ de prevenire a votului dublu sau de înregistrare a momentului numărării votului lipsesc referendumul de garanții esențiale că votul se va desfășura în mod corect, mai ales când vizează modificarea Constituției. Deși EFOR, alături de mai multe organizații au solicitat introducerea SIMPV, prin ordonanță de urgență, sistemul nu se va aplica la referendum.

Legea 3/2000 s-a dovedit în trecut o lege mult prea minimalistă, cu numeroase trimiteri la alte acte normative, ceea ce poate fi foarte confuzant pentru actorii implicați în organizarea referendumului, dar și participanții la vot. În 2012, numărul hotărârilor luate de BEC pentru detalierea procedurilor electorale este semnificativ, iar numărul trimiterilor către alte articole la fel de mare. Întrucât practica românească nu se bazează pe precedente legale, este posibil ca fiecare Birou Electoral Central să interpreteze altcumva aceste reglementări. Biroul Electoral Central este un organism care ar trebui să vegheze la buna desfășurare a alegerilor, dar în niciun caz nu ar trebui să aibă sarcina (dificilă, de altfel) de a emite hotărâri care să acopere deficiențe semnificative în cazul unei legi dezlânate și incoerente.

Totuși Legea 3/2000 nu a fost actualizată aproape deloc în ultimii ani, prevederile ei rămânând lacunare în multe privințe. Dacă în 2015-2016 au fost amendate o mare parte dintre legile electorale și legate de funcționarea partidelor politice, Legea referendumului a rămas în urmă și nu a fost actualizată. Legea referendumului nu face de exemplu  referire la elemente esențiale care au fost implementate cu succes în ultimii ani de Autoritatea Electorală Permanentă cum ar fi Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV).

În acest context, scopul proiectului este de a monitoriza procesul electoral pentru alegerile parlamentare şi de a asigura asistenţă electorală tuturor actorilor interesaţi.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Monitorizarea procesului pentru referendum pentru a identifica probleme legate de organizare şi soluţiile de intervenție rapidă eferente
  • Dezvoltarea de instrumente de suport atât pentru cetățeni, cât și pentru observatorii independenți cu privire la desfășurarea procesului electoral pe parcursul referendumului, a drepturilor și obligațiilor alegătorului și/sau ale observatorului

 

Ce vom face?

Monitorizarea procesului pentru referendum

EFOR va monitoriza principalele etape de desfăşurare a procesului: formarea şi funcţionarea administraţiei electorale, procesul de întocmire a listelor electorale, adoptarea de către BEC a unor decizii în interpretarea legii și aplicarea ei uniformă de către Birourile Electorale de Circumscripție, ziua votului, centralizarea rezultatelor şi anunţarea rezultatelor.

 

Dezvoltarea unui Ghid al Observatorului la referendum

Echipa EFOR împreună cu alte organizații implicate în campania de monitorizare, precum și experți electorali, va dezvolta un ghid al observatorului cu privire la drepturile și obligațiile acestuia pe perioada desfășurării referendumului.

 

Actualizarea și dezvoltarea paginii votcorect.ro și asigurarea de asistență online

EFOR va actualiza pagina www.expertforum.ro/votcorect cu informații la zi despre organizarea referendumului, cu drepturile alegătorilor și cele mai importante întrebări legate de referendum. Platforma conține o secțiune prin care utilizatorii pot sesiza nereguli online și unde vor putea primi asistență pe tot parcursul perioadei de organizare a referendumului.

 

Organizarea unui centru de asistenţă electorală (call-center) pentru cetăţeni şi asigurarea de asistenţă

Pe parcursul celor două zile ale referendumului, 6-7 octombrie 2018, vom pune în funcţiune Telverde 0800 080 200, serviciu disponibil tuturor celor care au nevoie de informaţii sau sprijin cu privire la desfășurarea procesului pentru referendum; pentru străinătate vom folosi numărul +40212 039 020. Serviciul va fi gratuit pentru utilizatori.

 

Monitorizarea în teren în zilele referedumului cu ajutorul unor jurnaliști

 Organizarea unei întâlniri pentru analizarea rezultatelor

 

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC).

fdsc

 


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.