ODIHR citează rapoarte și reiterează o serie de probleme identificate în ultimele săptămâni de către EFOR

Raportul publicat ieri de ODIHR reiterează o serie de probleme identificate de EFOR și de coaliția FiecareVot și citează o serie de analize care au fost produse de Expert Forum în ultimele săptămâni. Principalele aspecte remarcate:

 • Legislația este complexă, neunitară și produce confuzii. Legile au fost modificate cu puțin timp înaintea alegerilor, fără consultare publică
 • Faptul că ședințele birourilor electorale nu sunt deschise publicului scade transparența procesului
 • Autoritățile nu au adoptat măsuri pentru combaterea COVID în cadrul procesului electoral suficient de repede și comprehensiv
 • Președintele AEP are puteri extinse de a decide cu privire la aspectele structurale și organizatorice din cadrul AEP
 • Eficiența trainingurilor pentru comisiile electorale a fost scăzută
 • Nu există date defalcate pe sexe disponibile public și nici politici pentru participarea reală a femeilor

Un studiu elaborat de o organizație a societății civile indică faptul că femeile care candidează reprezintă 29,5% din candidații propuși de partide. Aceasta înseamnă o creștere de doar 1,75% comparat cu 2016, în ciuda stimulentelor legale acordate pentru
promovarea cadidaților femei, introduse în 2017. În timp ce legea stipulează că listele de candidați trebuie să includă ambele sexe, aceasta nu stabilește un mecanism de punere în aplicare în cazul nerespectării ei, și nu a existat o interpretare consecventă a prevederii.
Șase liste înregistrate nu au respectat acest criteriu și nu au avut nicio femeie nominalizată. În general, femeile au fost subreprezentate în vechiul legislativ partidele parlamentare cu care SEAM ODIHR s-a întâlnit declarând că nu au avut politici interne de promovare a candidaților femei.

 • Campania electorală a fost mai degrabă limitată, iar actori externi, cum ar fi președintele s-a implicat direct în campanie în sprijinul PNL
 • Regulile privind campania electorală sunt limitative, iar campania s-a mutat parțial în precampanie
 • Subvențiile pentru partide au crescut semnificativ, dar regulile de acordare a acestora nu sunt echitabile
 • Campania nu este suficient de transparentă, iar controlul AEP este limitat

Per ansamblu, cadrul de reglementare nu asigură transparența finanțării campaniilor și eficiența supravegherii, din cauza lipsei unei raportări intermediare și a puterilor limitate ale AEP de a identifica veniturile și cheltuielile neraportate.

 • Accesul observatorilor la monitorizarea procesului electoral este limitat

Observatorii au dreptul de a fi prezenți la scrutin și la numărarea voturilor, dar în ciuda unei recomandări mai vechi a ODIHR, observarea etapelor procesului electoral sau a activităților organismelor de rang superior nu este stipulată în lege. Accesul la informații și dreptul la observare este limitat și de faptul că sesiunile administrației electorale nu sunt deschise publicului. Pentru un proces incluziv, AEP a acreditat 40 de organizații ale societății civile, trei organizații internaționale și nouă misiuni diplomatice. Organizațiile acreditate au trimis obervatori și pentru scrutinul ce are loc în afara țării. Cel mai mare proiect civic de observare, inclusiv observare a administrației electorale, a campaniei electorale și a finanțării acesteia, și detașarea unor observatori pe termen scurt, a fost organizat de către FiecareVot, o coaliție consacrată de organizații de observatori civici.


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.