[Oportunitate de finanțare] Apel de proiecte legate de clientelism în mass media

Update 

Lista propunerilor primite poate fi consultată aici.
Răspunsurile finale vor fi transmise pe 30 septembrie 2016, cel târziu.

Update 30 septembrie 

Lista proiectelor câștigătoare poate fi consultată aici.

 

Informații generale

Apelul pentru aplicații pentru finantare este deschis pentru organizațiile neguvernamentale care pot susține munca de promovare publică a proiectului Civic Response to Clientelism in Media – MEDIA CIRCLE. Scopul acestui apel de proiecte este să se pună în practică una, maximum două campanii de promovare. Propunerile de proiecte trebuie să includă elemente de lucru cu mass media, mobilizarea cetățenilor și vizibilitate a materialelor produse în cadrul proiectului.  Campaniile de promovare trebuie să se încadreze în contextul local/național și să fie relevante pentru societate.

Acest apel este lansat sub egida proiectului Civic Response to Clientelism in Media – MEDIA CIRCLE (IPA/2013/332-758 sub IPA Civil Society Facility (EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI), co-finanțat de către Uniunea Europeană și Oficiul pentru Cooperare cu ONGurile al Guvernului Republicii Croate. Scopul acestui proiect este să stabilească mecanisme transnaționale independente, sustenabile și multidimensionale pentru supravegherea activă a politicilor media, promovare și răspunsuri de urgență  în sud-estul Europei.

Mai multe detalii despre proiect pot fi consultate pe pagina web EFOR, www.expertforum.ro/media-circle și pe pagina oficială a proiectului, www.fairpress.eu.

 

 

Obiectivul apelului

Căutăm acțiuni / campanii de promovare legate de clientelismul în media, libertatea presei, pluralism și etică în mass media. Obiectivul acestui apel este de a crește vizibilitatea și impactul concluziilor proiectului MEDIA CIRCLE, în special Indexul Clientelismului în Media și articolele jurnaliștilor publicate pe portalul de știri www.fairpress.eu.

 

Cine poate aplica?

 Aplicanții trebuie să fie organizații (înregistrate) ale societății civile, locale sau naționale și să lucreze pe probleme de media sau advocacy în România. Organizațiile internaționale nu sunt eligibile la acest apel.

 

Durata proiectelor

Proiectul va începe după semnarea contractului, termenul estimat fiind 1 octombrie 2016. Activitățile care au avut loc înainte de această dată nu pot fi finanțate. Contractele vor fi semnate pe minim 12 și maximum 25 de zile.

 

Valoarea granturilor

Valoarea maximă a bugetului este de 2500 EUR. Granturile pot valora între 1.250-2.500 EUR. Cofinanțarea proiectelor în bani sau natură nu este obligatorie, însă este punctată suplimentar.

 

Activități

Următoarele tipuri de activități sunt eligibile (lista nu este exclusivă):

 • Acțiuni directe de promovare/advocacy a activităților proiectului
 • Diseminarea rezultatelor cercetării și a articolelor www.fairpress.eu pe social media
 • Organizarea de dezbateri, discuții, consultări pe teme legate de mass media și clientelism în mass media
 • Activități de comunicare și informare care au scopul de a sprijini consultarea cu părțile interesate (stakeholders)
 • Susținerea implementării legilor și regulamentelor în domeniul mass media
 • Advocacy pentru revizuirea legislației existente și adoptarea de noi legi în concordanță cu standardele și cerințele Uniunii Europene în domeniul mass media
 • Stabilirea unui dialog cu partidele politice, grupuri de parlamentari sau structuri legislative pe teme legate de mass media
 • Publicarea unor rapoarte de monitorizare pe teme legate de mass media și clientelism în mass media
 • Campanii de sensibilizare/educare a publicului

 

Vizibilitate

Aplicanții trebuie să pună în practică obiectivele și prioritățile finanțării UE și să asigure vizibilitatea acesteia.

 

Număr de aplicații și granturi per aplicant

 Un aplicant poate să înregistreze o singură propunere și poate fi parte dintr-un singur proiect.

 

Cum se aplică și ce proceduri trebuie urmate

Aplicanții trebuie să trimită documentația în limba română, care include un formular cu propunerea de proiect  și un buget pus la dispoziție pentru acest apel. Puteți descărca documentația aici: formular de proiect doc si pdf, buget.

Aplicațiile trebuie  trimise pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 16 septembrie la 23:59. În subiect trebuie menționate următoarele: Propunere de proiect MEDIA CIRCLE  și numele proiectului.

Aplicațiile scrise de mână nu vor fi luate în considerare.

 

Alte informații

Întrebările vor fi trimise pe adresa de e-mail [email protected]. Persoană de contact: Septimius Pârvu.

 

Evaluarea și selectarea aplicanților

Aplicațiile vor fi examinate și evaluate de către echipa de proiecte Expert Forum.

Propunerile pot fi respinse dacă nu respectă următoarele criterii administrative:

 • Respectarea termenului limită pentru aplicare. Dacă acesta nu a fost respectat, aplicația va fi automat respinsă.
 • Formularul nu este completat în întregime. Dacă informația nu este completă, aplicația poate fi respinsă.

 

O evaluare a calității aplicației, a bugetului propus și a competenței aplicantului, se va desfășura apoi conform criteriilor de evaluare descrise în grila de evaluare inclusă mai jos.

Există două tipuri de criterii de evaluare: cele de selecție și cele de acordare.

Criteriile de selecție sunt menite să ajute la evaluarea capacității operaționale a aplicantului pentru a ne asigura că acesta dispune de capacitatea de management, competența profesională și calificările necesare completării cu succes a acțiunii propuse.

Criteriile de acordare permit evaluarea calității aplicației în relație cu obiectivele propuse și a priorităților și acordarea granturilor acelor propuneri care vor maximiza eficiența apelului pentru propuneri.

Notare: Fiecărei secțiuni îi va fi acordată o notă între 1 și 5 conform următoarelor puncte: 1 = foarte slab, 2 = slab, 3 = adecvat, 4 = bun, 5 = foarte bun.

 

Punctaj maxim
1. Cât de relevantă este propunerea pentru obiectivele și prioritățile apelului pentru propuneri? 30
2. Este planul de acțiune clar și plauzibil? 20
3. Va avea proiectul propus un impact tangibil asupra grupurilor sale țintă? 20
4. Sunt activitățile reflectate corect în buget? 10
5. Este satisfăcătoare proporţia dintre costurile estimative și rezultatele așteptate? 10
6. Aplicantul contribuie cu propriile resurse umane sau materiale la implementarea proiectului (opțional) 10
Punctaj maxim total 100

 

 Anunțarea rezultatelor

 Aplicanții vor fi informați în scris în legătură cu aplicația lor, conform calendarului proiectului

 

Termene de desfășurare

  DATA ORA
Termen limită pentru trimiterea propunerii de proiect 16 septembrie 2016 23:59
Primirea răspunsului de către aplicanți cu privire la evaluarea propunerii 30 septembrie 2016**
Semnarea contractului 1-3 octombrie 2016**

** Date provizorii.

European_Commission_LogoProiectul Civil Response to Clientelism in Media – MEDIA CIRCLE este cofinanțat de Civil Society Facility. Media Freedom and Accountability Programme.


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.