Prezidențiale 2014: Reguli de vot și întrebări frecvente

Update: vezi votcorect.ro

 • Întrebări frecvente

  • Ce se poate face atunci când observăm persoane neautorizate în sală?
  • Ce se poate face atunci când se observă indici de turism electoral?
  • Ce se poate face în cazul în care observatori sau alte persoane acreditate legal sunt date afară ilegal din sala de votare?
  • Ce se poate face în cazul în care se observă vânzarea sau consumul de băuturi alcoolice în secțiile de votare sau în limita de 500 metri?
  • Ce se poate face dacă mi se refuză dreptul la vot?
  • Ce se întâmplă în cazul în care observatorii încalcă una sau mai multe din condițiile de acreditare?
  • Ce se poate face dacă observ pe cineva votând de mai multe ori (vot multiplu)?
  • Ce se poate face dacă observ pe cineva votând în numele altcuiva?
  • Ce se poate face dacă observ oameni intrând nejustificat însoțiți în cabina de vot?
  • Ce se poate face dacă observ persoane făcând campanie politică în ziua alegerilor?
  • Ce se poate face dacă observ că nu este respectat secretului votului?
  • Ce poate face în cazul în care observ că se dă mită electorală?
  • Ce se poate face în cazul în care se duce urna mobilă la oameni care n-au cerut-o?
  • Ce se poate face dacă agentul constatator (ex: polițistul, jandarmul) refuză să constate încălcări ale legii?

  Aflați AICI răspunsurile la toate întrebările de mai sus.


  Ce fac dacă pe pașaportul meu au fost aplicate 2 ștampile la primul tur de scrutin?

  În cazul în care sunteți stabilit/ă în străinătate și ați votat în primul tur de scrutin  și, din greșeală, v-au fost aplicate 2 ștampile pe pașaport, riscați să vă fie refuzat dreptul la vot în cel de-al doilea tur de scrutin pe motiv că ați fi votat deja.

  Pentru a evita această problemă, puteți să:

  1. faceți o copie autentică a filei din pașaport cu cele 2 ștampile (semnată și datată de către un notar public sau de către o instituție publică, chiar și ambasada/consultatul) până în ziua alegerilor, cel mai târziu pe 15 noiembrie, cu care să vă prezentați în ziua votului.
  2. să vă adresați consulatului/ambasadei pentru a constata eroarea (de exemplu, printr-o declarație, un proces-verbal).

  De asemenea, scrieți Biroului Electoral nr 48 (pentru Străinătate) – [email protected] si Biroului Electoral Central [email protected] și specificați problema.

  Cum aflu dacă CNP-ul meu a folosit chiar dacă nu am votat?

  1. Trimiteți o solicitare de informație către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și întrebați dacă există în dreptul CNP-ului dumneavoastră o semnătură pe listele electorale. În baza Legii 544/2001, a liberului acces la informații, instituția este obligată să vă răspundă în termen de 10 până la maximum 30 de zile, dacă este prea asaltată de solicitări.

  2. Dacă răspunsul la prima întrebare este afirmativ, faceți o altă cerere pentru obținerea unei copii după acea filă unde apare semnătura dumneavoastră. Pe baza acestei copii puteți face o plângere penală pentru fals în înscrisuri oficiale și fraudă electorală. Eventual vă putem ajuta noi să redactați o astfel de plângere penală, după ce obțineți respectiva dovadă. (Sursa APADOR CH). Mai multe informatii aici.

  Ce fac dacă mi se încalcă dreptul la vot?

  Dacă te-ai aflat în situaţia de a fi împiedicat să îți exerciți dreptul de vot (art 36 din Constituție, art 385 din Codul Penal) conform legii poți face plângeri către Avocatul Poporului și parchete.

  Model plângere Avocatul Poporului | Model plângere penală . Mai multe detalii pe www.funkycitizens.org.

  Pentru cetățenii români cu domiciliu în străinătate a căror acte de identitate au expirat în ziua votului

  În baza deciziei BEC nr. 10/15.09.2014 art. 1 alin. (4), cetățenii români cu domiciliul în străinătate care în ziua votării se află în străinătate […] pot vota folosind unul din următoarele acte de identitate:

  1. a) pașaport simplu cu menționarea țării de domiciliu; (CRDS)
  2. b) pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu (CRDS);
  3. c) pașaport simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu (CRDS);
  4. d) titlul de călătorie.

  Astfel, conform informațiilor furnizate de MAE român, în cazul în care paşaportul dumneavoastră a expirat, nu mai aveţi paşaport ori alt document de călătorie puteţi solicita ambasadelor şi consulatelor României eliberarea unui titlu de călătorie. Mai multe detalii aici.

 • Când votezi

  Secţiile de votare se deschid la ora 07:00
  Secţiile de votare se închid la ora 21:00

  Accesul în secţia de votare după ora 21:00 nu este permis și mai pot vota doar cei care se află în sala secției de votare – art 46 (20), Legea 370/2004

  Programul de votare nu poate fi prelungit prin decizie a Biroului Electoral Central, întrucât este reglementat prin lege, care nu lasă loc interpretărilor.
  Înapoi la cuprins

 • Unde votezi

  Dacă ești în localitatea de domiciliu

  La secția de votare la care ești arondat. Caută în Registrul Electoral secția la care esti arondat. Lista completă a secțiilor de votare poate fi accesată aici.

  Dacă nu ești în localitatea de domiciliu

  La orice secție de votare

  Dacă ești în străinătate

  La secțiile de pe lângă reprezentanțele diplomatice. Vezi lista cu secțiile de votare din străinătate aici

  Vezi și Ghidul alegătorului român din străinătate.
  Înapoi la cuprins

 • Listele electorale

  Listele permanente

  Dacă votezi la secția la care ești arondat

  Listele suplimentare*

  Alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective, însă au fost omişi din copia listei electorale permanente – care există în 2 copii la biroul electoral al secţiei de votare – precum şi membrii biroului electoral al secţiei de votare, persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii şi care nu sunt înscrise în copia listei electorale permanente din acea secţie, alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu precum şi alegătorii care votează la secţiile de votare din străinătate sunt trecuți pe această listă

  * tabel prevăzut la art 9 (1) din Legea 370/2004

  Dacă descoperi că nu figurezi în lista permanentă deși ai domiciliul arondat secției de votare, vei fi inclus pe lista suplimentară.

  Tabelul pentru urna specială 

  Alegătorii care votează cu urna specială vor fi trecuți în acest tabel.
  Înapoi la cuprins

 • Formularul pe proprie răspundere

  Dacă votezi în afara localității de domiciliu sau în străinătate va trebui să completezi un formular pe proprie răspundere prin care să declare că nu ai mai votat și nu vei mai vota în același tur de scrutin. Biroul Electoral Central a decis că formularul poate fi distribuit de membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare sau descărcat de pe site-urile BEC sau MAE și completat în afara secției de votare. In toate cazurile, dupa identificarea alegatorului, semnarea și datarea declaratiei pe propria raspundere se va face numai în fața membrilor biroului electoral al secției de votare.

  Pentru votanții care nu știu să scrie, formularul va fi completat de către președintele biroului electoral cu datele alegătorului și va menționa în document acest fapt.

  Vezi și Deciziile BEC 55/2014, 125/2014 și 126/2014
  Înapoi la cuprins

 • Documente pe baza cărora poti vota

  Cetățenii români cu domiciliul în România care în ziua votarii se afla în țară

  • cartea de identitate;
  • cartea electronica de identitate
  • cartea de identitate provizorie
  • buletinul de identitate;
  • pașaportul diplomatic;
  • pașaportul diplomatic electronic;
  • pașaportul de serviciu;
  • pașaportul de serviciu electronic;
  • carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

  Cetățenii români cu domiciliul în România care în ziua votarii se află în străinătate

  • pașaportul diplomatic;
  • pașaportul diplomatic electronic;
  • pașaportul de serviciu;
  • pașaportul de serviciu electronic;
  • pașaportul simplu;
  • pașaportul simplu electronic;
  • pașaportul simplu temporar
  • titlul de călătorie
  • cartea de identitate;
  • cartea electronica de identitate
  • cartea de identitate provizorie
  • buletinul de identitate;

  Cetățenii români cu domiciliul în România care în ziua votării se află în străinătate în state care permit accesul pe teritoriul lor in baza cărții de identitate și a cărții electronice de identitate:

  • pașaportul diplomatic;
  • pașaportul diplomatic electronic;
  • pașaportul de serviciu;
  • pașaportul de serviciu electronic;
  • pașaportul simplu;
  • pașaportul simplu electronic;
  • pașaportul simplu temporar;
  • cartea de identitate;
  • cartea electronica de identitate;
  • titlul de calatorie.

  Cetățenii români cu domiciliul în străinatate care în ziua votării se află în strainătate își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinatate

  • pașaportul simplu cu mentionarea tarii de domiciliu (CRDS);
  • pașaportul simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu (CRDS);
  • pașaportul simplu electronic cu mentionarea tarii de domiciliu (CRDS); d) titlul de calatorie.

  Cetățenii români cu domiciliul în străinatate care în ziua votării se afla în țara își pot exercita dreptul de vot la sectiile de votare organizate în Romania

  • pașaportul simplu cu mentionarea tarii de domiciliu (CRDS);
  • pașaportul simplu temporar cu mentionarea tarii de domiciliu (CRDS);
  • pașaportul simplu electronic cu mentionarea tarii de domiciliu (CRDS).

  Vezi si Decizia BEC 10/2014.
  Înapoi la cuprins

 • Urna specială (mobilă) – pentru persoanele imobilizate, care nu se pot deplasa la secția de votare

  Poți solicita urna specială, printr-o cerere scrisă adresată președintelui biroului electoral al secției de votare unde ești arondat, depusă sâmbătă, 15 noiembrie între orele 18 și 20. Cererea trebuie însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că ești netransportabil. Din conținutul acestor înscrisuri trebuie să se poată stabili lipsa posibilității de autodeplasare a alegătorului, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”.

  Pentru persoanele internate care au drept de vot, cererile privind exercitarea dreptului Ia vot prin intermediul urnei speciale vor putea fi înaintate Ia oricare dintre secțiile de votare stabilite prin decizia biroului electoral judetean sau, dupa caz, a biroului electoral al sectorului Mun. București competent. Solicitarea se face de către pacient către conducerea instituției, cel mai târziu în preziua votării. Nu se vor solicita decât documentele care atestă internarea. Articolul nu se aplică persoanelor internate la căminele de bătrâni sau în cadrul instituționalizat similar.

  Vezi și Decizia BEC 109/2014

  Persoanele aflate în detenție, arest preventiv sau arest la domiciu pot solicita urna specială. Pentru detenție și arest preventiv, cererile se fac la conducerea instituției cu cel puțin două zile înaintea alegerilor. Cei în arest la domiciliu solicita la secția de votare unde sunt arondați, anexând cererii hotărrârea judecătorească și încheierea prin care s-a respins părăsirea domiciliului.

  Vezi Decizia BEc 7/2014.

  Președintele secției de votare va desemna o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze la adresa solicitantului cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea “VOTAT”, buletine de vot şi timbre autocolante. Urna mobilă se folosește numai pentru secțiile din România.
  Înapoi la cuprins

 • Etapele votării

  sursa: Ghidul alegătorului aflat la primul vot (primulvot.ro)

  • Prezintă actul de identitate unui membru al biroului electoral al secţiei de votare;
  • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta verifică dacă ești înscris în copia de pe lista electorală permanentă, după care semnezi în listă la poziţia destinată ție;
  • În baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă sau în tabel, după caz, preşedintele sau membrul biroului electoral al secţiei de votare desemnat de acesta îți încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea “VOTAT”, pe care o vei aplica pe buletinul de vot;
  • Înainte de a intra în cabina de vot, asigură-te că pe spatele buletinului de vot este aplicată ștampila de control a secției de votare. ATENȚIE! Dacă aceasta lipsește, votul tău va fi declarat nul!
  • Intră singur în cabină și aplică ştampila cu menţiunea “VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele şi numele candidatului pe care vrei să îl votezi. ATENȚIE ! Dacă ștampila este în afara patrulaterului sau în mai multe patrulatere, votul este nul!
  • Îndoaie buletinul, astfel încât pagina netipărită care poartă ştampila de control să rămână în afară, introdu-l apoi în urnă;
  • Restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta ștampila încredinţată pentru votare. Vei primi înapoi actul de identitate, pe care trebuie să fie aplicată ştampila cu menţiunea “VOTAT” sau un timbru autocolant.

  Înapoi la cuprins

 • Ce nu poți face în ziua votului

  • Campania electorală se termină sâmbătă dimineața. În ziua votului nu poți face campanie electorală sub nicio formă, în special în secția de votare. Dacă găsești afișe sau bannere în secția de votare sau pe clădirea unde este amplasată, rapoartează președintelui biroului electoral al secției de votare
  • Votul este secret, nu dezvălui cu cine ai votat și nici nu permite nimănui să violeze secretul opțiunii tale electorale
  • Nu fotografia buletinul de vot și evită fotografierea sau filmarea în secția de votare.

  Înapoi la cuprins

 • Bine de știut

  • La cererea alegătorului care a marcat greşit buletinul de vot, dar nu l-a introdus în urnă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îi poate elibera numai o singură dată un nou buletin de vot. Preşedintele BESV reţine şi anulează buletinul de vot greşit (menţiune în procesul-verbal)
  • Neștiința de carte nu reprezintă motiv pentru a avea un însoțitor în cabină. Pot solicita însoțitor cei care au probleme medicale și nu pot vota singuri – însoțitorul nu poate fi observator, membru al biroului electoral sau candidat
  • Pentru motive întemeiate votarea se poate suspenda la decizia preşedintelui BESV. Suspendarea nu poate depăşi o oră în total, trebuie afişată pe uşa secţiei de votare, iar cel puțin jumătate din membrii BESV trebuie să rămână în secţia de votare. Persoanele acreditate și candidații au dreptul să rămână în secţia de votare
  • Comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice într-un perimetru de 500 de m în jurul secției de votare sunt interzise între orele 07:00 – 21:00

  Înapoi la cuprins

 • Buletin de vot valid vs nul

  Sunt nule:

  • buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;
  • buletinele de alt model decât cel legal aprobat;
  • buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
  • buletinele de vot la care ştampila cu menţiunea „VOTAT” este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara acestora.

  Sunt valide buletinele în următoarele situații:

  • ştampila cu menţiunea „VOTAT” aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă;
  • tuşul s-a imprimat şi pe cealaltă parte a foii pe care a fost aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
  • ştampila a fost aplicată de mai multe ori în acelaşi patrulater sau atât într-un patrulater, cât şi în afara oricărui alt patrulater;
  • efectuarea de ştersături sau acoperirea prin scriere a bulenelor de vot nu atrage nulitatea acestora.

  Înapoi la cuprins


 • Cum se fac sesizări

  Sesizările (întâmpinări) se pot face în scris la birourile electorale ale secției de votare, județene sau Biroul Electoral Central. Împotriva deciziilor birourilor electorale se pot face contestații la birourile ierarhic superioare. Sesizările nu pot fi refuzate și trebuie să primiți un număr de înregistrare. Întâmpinările sunt trecute în procesul verbal de încheiere a procesului de votare.
  Înapoi la cuprins

 • Observatorii interni acreditați

  Persoanele acreditate de către organizații neguvernamentale pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie.

  Observatorii nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

  La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.

  Observatorii pot face fotografii și filme în secția de votare, cu acordul președintelui biroului electoral al secției de votare.
  Înapoi la cuprins

 • Infracțiuni

  Infracțiunile la legea electorală sunt specificate în Codul Penal.

   

   

  Cum fac o plângere sau un denunț penal?

  Dacă asistați la săvârșirea unei fapte penale, sesizați de urgență primul echipaj de poliție (inclusiv la 112) sau intrați în prima secție de poliție sau parchet și redactați o plângere (dacă sunteți vătămat de infracțiune) sau un denunț (când cunoașteți despre o infracțiune).

  Plângerea și denunțul se fac în scris și verbal. În scris va trebui să conțină: numele, prenumele, CNP, calitatea și domiciliul, descrierea faptei, precum și indicarea făptuitorului și a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute. Mai multe detalii aici.

 • Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

  Art. 385.  (1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
  (2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

  Coruperea alegătorilor

  Art. 386. – (1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
  (2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.

  Frauda la vot

  Art. 387. (1) Fapta persoanei care votează:

  1. a) fără a avea acest drept;
  2. b) de două sau mai multe ori;
  3. c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător

  se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
  (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

  Violarea confidenţialităţii votului

  Art. 389. (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.

  (2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

  Nerespectarea regimului urnei de vot

  Art. 390.  (1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

  (2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

  Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale

  Art. 391. (1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

  (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu figurează în această listă.
  (3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
  (4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

  Sancţionarea tentativei

  Art. 393.  Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387-391 se pedepseşte.
  Înapoi la cuprins

 • Contravenții

  Contravențiile specificate în Legea 370/2004 se regăsesc aici (sursa: Ghidul alegătorului – Autoritatea Electorală Permanentă).
  Înapoi la cuprins

 • Resurse utile

  Ghidul alegătorului – Autoritatea Electorală Permanentă (pdf)

  Ghidul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare (pdf)

  Ghidul alegătorului român din străinătate (pdf)
  Înapoi la cuprins

Autori pictograme: J. Basberg, W. Middleton, R. Moreira, A. Wagoner, E. Belyakoff, L. Prado, A. J. Young, G. Fried, C. Holm-Hansen, S. Parnarov, iconsmind.com, C. Dawson, D. Shannon, W. Joseph, C. Kosmotesto via The Noun Project