Rezultatele procesului de pilotare

Rolul parajuristul comunitar, astfel cum a fost dezvoltat în țări precum Republica Moldova și Albania, este de a oferi sprijin eficient și ușor accesibil pentru rezolvarea problemelor juridice de bază cu care se confruntă comunitățile vulnerabile. Lipsa unui astfel de sprijin limitează accesul  efectiv al comunităților vulnerabile la drepturi de bază garantate prin lege. Lipsa actelor de identitate sau de proprietate, o problemă istorică a comunităților vulnerabile din România, înseamnă, în practică lipsa accesului la servicii de sănătate, protecție socială, educație etc.

Parajuristul comunitar este persoana care, bazându-se pe o relație de încredere cu membrii comunității unde lucrează, oferă asistență cetățenilor vulnerabili pentru a încadra corect problema din punct de vedere juridic și pentru a identifica pașii care trebuie luați pentru rezolvarea acesteia în relația cu instituțiile administrației publice, în afara instanței de judecată.

 

Despre procesul de pilotare

Expert Forum, alături de Asociația Studenților din București Romi Terni Godi și Asociația Parajuriștilor din Republica Moldova, au început procesul de pilotare a parajuristului comunitar în 2021. Activitatea desfășurată de parajuriști ne-a oferit posibilitatea să analizăm interacțiunea dintre sectorul public și comunitățile vulnerabile pentru a înțelege unde apar disfuncționalitățile și unde ajutorul juridic oferit de parajuriști este cel mai necesar. Experiența pilotării ne-a demonstrat că sprijinul oferit de parajuriști în rezolvarea problemelor de natură juridică este esențial pentru sporirea capacității membrilor comunității de a participa la viața publică și de a-și putea exercita efectiv drepturile, având potențialul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții comunităților vulnerabile și a încrederii acestora în instituțiile publice.

În România, pilotarea parajuristului comunitar a avut loc în 10 comunități rome. Conform unui studiu UNDP, în Romania, peste 80% dintre cetățenii români de etnie romă trăiesc în risc de sărăcie în comparație cu 40% dintre ne-romi. Mai mult, majoritatea romilor trăiesc în gospodarii care nu au cel puțin una dintre facilitățile de bază, în contrast cu gospodăriile ne-rome chestionate.

Conform Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, comunitățile rome nu au acces la aceste servicii pentru că: (i) nu știu cum să acceseze aceste servicii (lipsa de informații cu privire la drepturile lor); și/sau (ii) nu au încredere în instituțiile cărora trebuie să se adreseze, ajungând în situații în care sunt lipsiți de servicii de bază pentru bunăstarea lor.

 

Care este rolul unui parajurist?

Parajuriștii sunt un sprijin pentru oamenii din comunitățile vulnerabile și îi ajută pe aceștia să își cunoască și să își valorifice drepturile. Experiența îndelungată a Republicii Moldova în dezvoltarea și implementarea conceptului de parajurist ne-a servit în înțelegerea rolului acestuia pentru comunitățile din România în procesul de pilotare. În Republica Moldova, parajuriștii s-au dovedit a fi un element central al vieții comunitare, îmbunătățind în mod direct accesul persoanelor defavorizate la serviciile publice.

Parajuristul este persoana care are o relație de încredere cu membrii comunității în care lucrează. Din experiența de implementare, parajuriștii sunt persoane cunoscute de comunitate, lideri informali, care locuiesc în comunitate sau în proximitatea comunității. Mai mult, în mod informal, aceste persoane ofereau sprijin și asistență oamenilor și în trecut, dar cu resurse limitate și fără o instruire în acest sens.

 

Parajuristul acordă asistență juridică primară membrilor comunității locale. Parajuristul ajută persoanele să identifice corect problema juridică și legea aplicabilă, pentru ca apoi să identifice care sunt pașii pentru a obține acces la drepturile prevăzute de lege. De exemplu, parajuristul explică persoanei ce documente sunt necesare pentru obținerea unui ajutor social sau a unui act de stare civilă și apoi sprijină persoana în interacțiunea cu autoritatea publică competentă. De asemenea, parajuristul poate oferi asistență membrilor comunității locale în vederea direcționării lor către instituțiile competente, în funcție de caz.

Parajuristul nu practică meseria de avocat și nu reprezintă beneficiarii în acțiuni în instanță, dar poate fi un sprijin pentru beneficiari atunci când problema lor poate fi rezolvată doar în instanță. Parajuriștii pot sprijini munca avocaților prin faptul că identifică problema și comunică constant cu beneficiarul.

Prin activitatea derulată, parajuristul contribuie la:

 • creșterea gradului de informare în privința drepturilor și la creșterea încrederii în sistemul juridic în rândul membrilor comunităților vulnerabile;
 • la reducerea volumului de plângeri rezultate din neînțelegerea legii și a procedurilor juridice;
 • la buna guvernare și, în perspectivă, la diminuarea sărăciei în comunitățile vulnerabile ca urmare a implicării active a comunităților în identificarea și soluționarea propriilor probleme.

 

În perioada mai 2021-decembrie 2023, au fost derulate următoarele activități:

 1. Întâlniri preliminare cu actorii relevanți la nivel local pentru a analiza interacțiunea dintre administrația publică locală și comunitățile vulnerabile pentru identificarea problemelor sistemice
 2. Recrutarea celor 7 parajuriști și instruirea inițială de patru zile organizată la București
 3. Pilotarea conceptului de parajurist comunitar în comunitățile rome selectate și maparea nevoilor juridice specifice fiecărei comunități cu ajutorul parajuriștilor
 4. Organizarea unei conferințe naționale cu privire la conceptul de parajurist
 5. Campanie de advocacy pentru promovarea unei politici publice la nivel național privind conceptul de parajurist

 

Rezultatele proiectului pilot

Cei 7 parajuriștii au sprijinit peste 500 de persoane din Făgăraș, Săcele (jud. Brașov); Malu Mare (jud. Dolj); Buzău (jud. Buzău); Brăila, Însurăței, Tichilești, Viziru, Șutești și Unirea (jud. Brăila) pe parcursul celor 6 luni de pilotare. Pentru a beneficia  de încrederea membrilor comunității că pot fi de ajutor în rezolvarea acestor probleme, parajuriștii au organizat, în primă fază, sesiuni de informare pentru a discuta despre rolul parajuristului și despre cum pot să îi ajute. Peste 600 de persoane au participat la aceste sesiuni de informare.

 

Cele mai frecvente solicitări primite de parajuriști au vizat:

 • asistența pentru obținerea actelor de proprietate, informații despre legalizarea proprietății, sprijin pentru operațiunile legate de cadastru și succesiune, precum și sprijin pentru persoanele care locuiesc în condiții improprii.
 • asistența pentru obținerea actelor de identitate sau în procesul de corectare a erorilor din actele de identitate
 • sprijin pentru solicitarea de locuințe sociale, înființarea asociațiilor de chiriași și accesul la servicii și ajutoare sociale
 • sprijin în abordarea problemelor de dreptul familiei, educație și muncă.

 

 

Impactul activității derulate de parajuriști este desigur influențat substanțial de relația cu autoritățile publice locale. Astfel, în cadrul procesului de pilotare, am căutat să obținem sprijinul acestora la nivel local și central. În acest sens, am încheiat mai multe parteneriate cu autoritățile publice locale. Parajuriștii au organizat întâlniri cu autoritățile publice locale pentru a prezenta conceptul de parajurist, explicând că parajuristul este un sprijin și pentru autoritățile publice locale care, deseori, nu au capacitatea să găsească soluții pentru problemele specifice cu care se confruntă comunitățile vulnerabile. Împreună cu parajuriștii, am organizat 2 mese rotunde cu aproximativ 20 de reprezentanți ai diferitelor instituții publice relevante, precum ISJ, IPJ, consiliile locale și județene, primării, DGASPC pentru a discuta și a găsi soluții la problemele identificate de parajuriști.

 

Sustenabilitatea & Continuarea proiectului

Prioritizarea rezolvării problemelor juridice de bază ale comunităților vulnerabile cu focus mai degrabă pe prevenirea problemelor s-au dovedit a fi foarte eficiente în asigurarea accesului la aceste drepturi.

Proiectul își propune să asigure capacitarea parajuriștilor ca piloni importanți în comunitate, care vor rămâne ca resurse și agenți ai schimbării pe termen lung, cu avantajul cunoștințelor dobândite și abilităților dezvoltate ca urmare a formării. Nu în ultimul rând, relațiile construite între organizațiile societății civile, administrație publică și membrii comunităților implicate asigură cadrul continuării colaborării dintre aceștia, după terminarea proiectului.

Procesul de pilotare din România și Republica Moldova, demonstrează că sprijinul oferit de parajuriști în rezolvarea problemelor juridice urgente ale comunităților vulnerabile  contribuie în mod direct la creșterea calității vieții în aceste comunități și la îmbunătățirea accesului efectiv la drepturi fundamentale și servicii de bază.

Expert Forum, împreună cu asociațiile partenere, își propune pe termen mediu extinderea rețelei de parajuriști atât geografic, cât și către alte grupuri vulnerabile și cartografierea tipurilor de probleme cu care se confruntă aceste comunități.

 

 

Proiectul „Creșterea capacității comunităților rome din România prin intermediul parajuriștilor comunitari” este implementat de Asociația Expert Forum (EFOR) împreună cu Asociația Terni Godi și Asociația Națională a Parajuriștilor din Moldova (ANPM) în perioada mai 2021 – decembrie 2023. Proiectul beneficiază de o finanțare în valoare de 274,999.00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.