S-a lansat RESPECT. Platforma pentru Drepturi si Libertăți

România se află într-un moment de cotitură și riscă să se angajeze pe calea autoritarismului, dacă nu acționăm pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor.

Riscul provine în primul rând din inițiativa de modificare a Constituției prin referendum pentru a defini restrictiv familia. Amendamentul constituțional propus limitează drepturile și libertățile cetățenilor, agravează discriminarea și stigmatizarea celor care nu corespund definiției impuse de inițiatori. Campania populistă va eroda tocmai temelia unei democraţii sănătoase: respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Din păcate, două instrumente democratice – iniţiativa legislativă cetăţenească şi referendumul – au fost pervertite pentru a servi agendei unor grupuri de presiune. Parlamentul României se apropie de o decizie fără să fi organizat dezbateri reale, fără o analiză în profunzime, fără să țină cont de normele  și de valorile europene sau de nevoile reale din societatea românească.

Temele majore de interes public – reducerea sărăciei și a inegalităților, dezvoltarea economică, educația, sănătatea, justiția, consolidarea democratică şi altele care au un impact direct asupra vieții cetățenilor și a familiilor din România nu sunt subiect de mobilizare şi dezbateri. În locul cooperării pentru rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor , referendumul va aduce în societate divizare, o ruptură adâncă şi periculoasă generată artificial. Spirala agresivității este deja în creștere în urma campaniei pentru modificarea Constituției. De la discursul urii la violență este doar un pas!

Riscul cu care se confruntă România este sporit și de faptul că există o agendă mai largă, consecvent nedemocratică, asumată explicit sau implicit de promotorii referendumului: constrângerea femeilor la un rol preponderent domestic, interzicerea  avortului,  limitarea educaţiei pentru sănătatea reproducerii şi a folosirii mijloacelor de contraceptie. Concomitent este subminată încrederea în școala publică, în știință și chiar în medicină şi este, în schimb, promovat dogmatismul religios. Așadar, referendumul va compromite coeziunea socială, caracterul modern şi secular al statului.

În aceste condiții:

Facem apel către mișcările civice, organizațiile și cetățenii români să ia atitudine și să se mobilizeze în jurul unui principiu esențial pentru o democrație:

“Toți suntem cetățeni egali: RESPECT pentru toți!

Drepturile omului  şi libertăţile fundamentale nu se votează!”

Cele  mai mari amenințări la adresa familiei sunt: sărăcia și corupția; distrugerea statului de drept; inegalitățile; lipsa de unitate, solidaritate, respect şi încredere reciprocă; violența în familie;  accesul limitat la locuire și  servicii medicale adecvate; mortalitatea maternă și infantilă ridicată; absența accesului egal la educație de calitate, inclusiv insuficiența creșelor și a grădinițelor; lipsa locurilor de muncă.

Facem apel către clasa politică, decidenții politici și instituțiile responsabile să oprească referendumul, pentru a proteja astfel democrația românească!

Facem apel la solidarizare civică pentru a susţine valorile democratice, universalitatea drepturilor omului și destinul european al României în fața atacului urii, al discriminării și al agresivității.

Susţinem familia și considerăm că ea se poate împlini cel mai bine dacă nu este definită dogmatic și când sunt respectate întru totul drepturile şi libertăţile cetățenilor.

Susținem libertatea religioasă și de conștiință și suntem convinși că acestea se pot manifesta pe deplin doar dacă sunt respectate întru totul drepturile omului.

Împreună acționăm pentru a sprijini:

–        egalitatea în drepturi și libertăți între toți cetățenii, fără discriminare;

–        respectul pentru libertatea şi demnitatea umane;

–        dreptul fiecărei persoane la viață privată și de familie;

–        solidaritatea între toți cetățenii, valoare fundamentală a societății noastre;

–    dreptul femeilor de a decide liber asupra propriului corp şi de a se împlini prin educație, profesie și prin propriile alegeri legate de viața de familie;

–        accesul femeilor și al bărbaților la drepturi sexuale și reproductive,

–        dreptul copiilor şi tinerilor de a beneficia de o educaţie umanist-raţională, accesibilă tuturor;

–        dreptul la sănătate al copiilor și tinerilor;

–      apartenența României la Uniunea Europeană, cu toate drepturile și îndatoririle ce decurg din aceasta și cu asumarea valorilor ce stau la baza UE.

Pentru a susţine principiile şi valorile menţionate mai sus, am format RESPECT. Platforma pentru Drepturi şi Libertăţi, o platformă civică neguvernamentală care reunește cetățeni și organizații ce respectă și promovează drepturile și libertățile fundamentale.

Prima provocare şi cea mai importantă este de a ne uni și de a da glas revoltei noastre pentru a convinge Parlamentul, Președinția și instituțiile țării să oprească acest referendum care reprezintă o nouă mineriadă la adresa democrației românești.

Politicieni, opriți distrugerea democrației românești și arătați-ne respect: Constituția este pentru toți!

 

Inițiatori:

Asociația Pro Democrația

APADOR-CH

Asociația ACCEPT

Asociația ActiveWatch

Centrul de Resurse pentru Participare Publică

Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

Centrul FILIA

Centrul pentru Inovare Publică

Centrul pentru Jurnalism Independent

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Inițiativa România

Platforma Demos

Oana Marinescu

 

Membri:

Asociația Viitorul Tinerilor

Departamentul Rainbow Prahova

Asociația Front

Asociația SPICC (Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare)

Asociația Sens Pozitiv

Societatea Academică din România

Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

Asociația Romano ButiQ

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Fundația PARADA

ASUR – Asociația Secular-Umanistă din România

Asociația Transcena

Societatea de Analize Feministe AnA

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS)

Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO)

Asociația Pentru Dialog Intercultural

Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară

Asociația Romanian Women’s Lobby

Asociația Necuvinte

Fundația Proiectul de Educație Civică și Dezvoltare Academică

Romanian Harm Reduction Network

Consiliul Tineretului din România

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii

GO FREE – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile

Asociația Desenăm Viitorul Tău

Consiliul Tinerilor Instituționalizați

Comunitatea de-clic

Les Sisterhood

Asociația Centrul de Investigații Media

Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală

Asociația A.R.T. Fusion

Asociația pentru protejarea diversității „PRISMA” Cluj-Napoca

Policy Center for Roma and Minorities

Fundația Estuar

Asociația REPER21

Institutul Intercultural Timișoara

Asociația Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului – GRADO

Asociația Plural

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G.

Funky Citizens

Gabriel Bădescu

Ovidiu Vanghele

Conf.univ.dr. Claudiu Tufiș

Dragoș Bucurenci – Activist civic și trainer de comunicare

Silvana Enculescu – Responsabil de comunicare

 

Susținători:

Asociația E-Civis

Asociația Pas Alternativ

Asociația E-Romnja

Asociația ANAIS

Giuvlipen The Roma Feminist Theatre

ARAS – Asociația Română Anti-Sida

Expert Forum

Asociația Young Initiative

Asociația ProDrama

Fundația Alături de Voi

Asociația MasterPeace Ro

Fundația Tineri pentru Tineri

Asociația MozaiQ LGBT

One World Romania

Cristina Horia, activistă pentru drepturile femeilor

Conf. univ. dr. Liliana Popescu

Andreea Novac, coregraf

Cristian Pîrvulescu

Olivia Nițis, curator

Ciprian Ciuclea, artist vizual

Prof. univ. dr. Ionela Băluță

Florin Iaru, scriitor, grupul de inițiativă AED

Mari Jeanne Ion, jurnalist, grupul de inițiativă AED

Sorin Cucerai, publicist, grupul de inițiativă AED

Ana Glavce, manager, grupul de inițiativă AED

Simona Otilia Pelin, redactor, grupul de inițiativă AED

Carmen Bărbulescu, jurnalist, grupul de inițiativă AED

Iolanda Stăniloiu, consultant, grupul de inițiativă AED

Doina Popescu, scriitor, grupul de inițiativă AED

Robert Roman, psiholog, grupul de inițiativă AED

Antonia Popescu, specialist SEO, grupul de inițiativă AED

Dan Perjovschi, artist

Daniel Kozak

Andreea Goia, fotograf

Iuliana Alexa, redactor sef Psychologies

Vișinel Bălan

Cătălin Teniță, Antreprenor IT

Mircea Steriu, Manager pe politici publice de transport, stabilit in Bruxelles de 8 ani

Bogdan Voicu, sociolog, prof. dr. habil.

Andrei Gheorghiță, politolog, conf. dr.

Asociația Umanista Română


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.