Să vorbim despre TINE(ri)! – Încurajarea vocii tinerilor

 

 

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Perioada de desfășurare a proiectului: ianuarie 2022 – decembrie 2022

 

Descriere Ediție

Ne propunem să creștem capacitatea tinerilor de a-și face vocea auzită cu privire la problemele urgente pentru ei și comunitatea lor și de a se implica activ prin intermediul unui program de competiții de discursuri publice – Let’s Talk about YOU(th)!

Metodologie

Proiectul constă într-un mecanism unic – competiția de discursuri publice Let’s Talk about YOU(th)!, unde tinerii își fac vocea auzită cu privire la probleme din comunitate și, mai ales, identifică soluții realiste pentru ei, membrii comunității și pentru administrația publică. Formatul competiției provoacă elevii să reflecteze la rolul lor în comunitate, descoperind atribuțiile administrației publice pentru a putea identifica cu succes o soluție realistă pentru problema identificată.

Unde va fi implementat proiectul?

Proiectul va fi implementat în 6 licee din Mizil, Găești, Hârșova, Buzău, Constanța și Galați unde vom lucra cu 12 prof. coord. pregătiți de EFOR să implementeze câte o competiție de discursuri pe baza metodologiei comune. Elevii câștigători la nivel local vor participa la o tabăra de vară unde vom organiza etapa națională. Ei vor lucra împreună pentru a înțelege în profunzime problemele identificate și vor face o propunere de proiect pentru a rezolva problema în comunitate. Cu sprijinul EFOR și al prof., elevii vor implementa proiectele în comunitățile lor. 

Obiectivul proiectului

Scopul proiectului este de a crește capacitatea a 180 de tineri din 6 comunități din RO de a-și face vocea auzită cu privire la problemele urgente pentru ei și comunitatea lor și de a se implica activ prin intermediul unui program de competiții de discursuri publice – Let’s Talk about YOU(th)!

Calendarul proiectului

Dezvoltarea metodologiei 

EFOR va lucra împreună cu profesorii coordonatori pentru a dezvolta metodologia proiectului care va fi construită pentru a servi la asigurarea unei implementări unitare la nivelul fiecărei școli a activităților din proiect. După finalizarea proiectului, metodologia va fi un instrument care poate fi folosit de școli pentru a continua să implementeze competițiile.

Pregătirea profesorilor coordonatori pentru competițiile locale

Pregătim profesorii coordonatori să lanseze competițiile la nivelul fiecărei școli conform aceleiași metodologii. EFOR va coordona activitățile, asigurându-se că se respectă metodologia și va oferi sprijin profesorilor în implementarea activităților. Profesorii vor selecta elevii care să participe la competiție, urmând să organizeze desfășurarea competițiilor locale.  

Desfășurarea competițiilor locale

Profesorii coordonatori organizează ateliere de pregătire a elevilor, împart elevii în echipe și încep sesiunea de pregătire. Competiția aduce laolaltă comunitatea (școala, elevii, părinții, membri activi ai comunității ca jurați) discutând despre probleme importante ce necesită rezolvare în comunitate. 

Tabără națională

În cadrul taberei echipele vor identifica soluții pentru. problema pe care o abordează. Soluțiile vor lua forma unei propuneri de proiect. Aceste proiecte vor avea o abordare regională –participanții trebuie să identifice și să includă activități care pot fi implementate de fiecare dintre ei la nivelul comunităților lor cu sprijinul echipei de la distanță, dar și cu sprijinul EFOR și al profesorilor coordonatori. 

Proiecte de replicare

Răspundem nevoii tinerilor de participare activă în activități civice în comunități. Vom încuraja folosirea instrumentelor de participare publică (participarea la ședințele consiliului local, cereri de informații de interes public, mese rotunde cu decidenți).

Astfel participații maximizăm înțelegerea și aplicabilitate cunoștințelor dobândite și fac un pas mare spre implicare civică activă

Conferința națională 

Organizarea unui eveniment dedicat prezentării experienței de implementare a proiectului, urmărind cum au evoluat participanții, care au fost probleme identificate de ei și care sunt prioritățile tinerilor. Mai mult, vom prezenta modul în care s-au desfășurat proiectele în comunități și cum au luat viață soluțiile identificate de ei.

 

Cine sunt partenerii noștri?

 

Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ din Dobrogea, cu un prestigiu consolidat de-a lungul a peste opt decenii. Înfiinţat în anul 1919 ca Şcoală secundară de fete « Domniţa Ileana » a căpătat în scurt timp renumele unui aşezământ de mare valoare educaţională şi instructivă.Pe parcursul celor 103 de ani de existenţă, profilul, numărul de clase şi durata studiilor au cunoscut prefaceri succesive. De la 138 de elevi înscrişi la cursul inferior de 4 ani în 1919, la numeroasele specializări pe care le oferă astăzi liceul celor aproximativ 1000 de tineri care studiază aici, drumul a fost lung şi a devenit istorie.

 

Liceul Teoretic Grigore Tocilescu Mizil 

În luna septembrie a anului 1958 – Ministerul Învăţământului şi Culturii aprobă reînfiinţarea la Mizil a Liceului Teoretic, Şcoala Medie Mixtă, în localul ce aparţinuse înainte de război Şcolii de Meserii de Băieţi (pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 131, terenul unde este astăzi clădirea nouă a liceului), care încorporează şi clasele I – VII ale fostei şcoli elementare de fete, preluînd şi localul acesteia (localul atelierului şcoală, pe şoseaua Mihai Bravu).

 

Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești 

Colegiul Național „Vladimir Streinu” din Găești este continuatorul de drept al învățământului liceal inițiat în anul 1921, în orașul nostru. După transformarea în 1938 a liceului în liceu agricol, continuitatea teoretică a aparținut Liceului teoretic „O. Goga”. O preocupare specială se constată și pentru sfera activităților extracurriculare, elevii liceului fiind implicați în numeroase activități cultural-artistice și sportive, desfășurate atât pe plan local cât și pe plan județean.

 

Liceul Teoretic ”Ioan Cotovu” Hârșova 

Înființarea cursurilor liceale a avut loc pe 27 iulie 1955 datorită directorului Ioan Popescu, un neobosit și devotat pedagog, care a insistat pe lângă toate forurile ca și în Hârșova să existe cursuri liceale, deoarece elevii de aici și din zonă puteau să urmeze asemenea cursuri la distanțe foarte mari de localitățile natale. Așa se face că și până astăzi la acest liceu se înscriu elevi din oraș și din localitățile învecinate precum: Ciobanu, Ghindărești, Horia, Saraiu, Gârliciu, Dăeni, Topolog – județul Tulcea, Topalu, Crucea, Mărașu – județul Brăila, Giugeni – județul Ialomița, etc.

 

Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Galați 

Unitate de prestigiu a învăţământului gălăţean, a fost înfiinţatã în anul 1864 prin Ordinul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr. 52896/1864, ca Şcoală Comercială „Alexandru Ioan I”, printre puţinele unităţi şcolare cu acest profil din România acelei perioade. Misiunea școlii este asigurarea unei oferte educaționale atractive care să îmbine opțiunile elevilor și părinților cu necesitățile de formare profesională ale comunității locale. 

 

Colegiul Național B.P. Hașdeu, Buzău 

În anul 1990-1991 denumirea școlii devine aceea de „Liceul teoretic B.P.Hasdeu”; în acest an au funcționat 2 clase de gimnaziu cu 69 elevi, 48 clase de liceu zi cu 1476 elevi, 7 clase de liceu seral cu 192 elevi si o clasa complementara, cu 37 elevi. În acest an școlar au funcționat 86 de cadre didactice(profesori, ingineri și maiștri).Rezultatele obținute la concursurile școlare, inclusiv premiile obținute la olimpiadele internaționale, demonstrează că personalul didactic și elevii din ultimii 30 de ani au continuat tradiția frumoasă a liceului și-au menținut activitatea didactică la cote înalte. 

 

Achiziții publice

Organizare de eveniment – iulie 2022

 

 

 

 

 

Proiectul este derulat de Asociația Expert Forum în parteneriat cu Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța, Liceul Teoretic Grigore Tocilescu Mizil, Colegiul Național ”Vladimir Streinu” Găești, Liceul Teoretic ”Ioan Cotovu” Hârșova, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Galați, Colegiul Național B.P. Hașdeu, Buzău, beneficiază de o finanțare în valoare de 74.794 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro. 


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.