Expert Forum organizează o nouă ediție a Școlii pentru Democrație în perioada 5-10 februarie 2019, la Constanța.

Școala pentru Democrație este un program al Expert Forum care își propune să creeze un mediu inovator de învățare pentru profesorii care doresc să descopere instrumente alternative și eficiente de educare și implicare activă a tinerilor.

Vom selecta un număr de 18 profesori de orice specializare care predau în scoli gimnaziale sau licee din județele Constanța, Tulcea, Călărași, Brăila, Galați și Ialomița.

În cele șase zile de activități non-formale și întâlniri cu experți vom aborda prin instrumente alternative de învățare concepte legate de democrație, stat de drept și cetățenie activă. Includem metode foarte diverse, de la dezbateri, proiecții de film urmate de discuții, tururi ghidate, simulări și jocuri de rol etc. După participarea la seminar, vom sprijini elaborarea și implementarea unor proiecte civice cu implicarea tinerilor în comunitățile de unde provin participanții.

 Ce presupune Școala pentru Democrație?

  • Un seminar de pregătire de 6 zile care va avea loc la Constanța în care vom pune accentul pe metode non-formale de învățare; sesiuni despre concepte cheie legate de democrație și stat de drept; activități practice de înțelegere a mecanismelor participative și a cetățeniei active; sesiuni de pregătire a unor proiecte civice
  • Implementarea unor proiecte civice în comunitățile de unde provin profesorii, cu sprijin financiar și tehnic de la Expert Forum

Participarea este gratuită, organizatorii vor acoperi costurile cu materialele de training, prânzul și pauzele de cafea, transportul, cazare (pentru profesorii din afara localității).

 Ce avantaje aveți ca participant la Școala pentru Democrație:
– primiți o diplomă de participare
– puteți primi finanțare pentru a implementa un mic proiect civic în școala/comunitatea dvs., precum cele de aici: https://expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/info/2017-romania/
– deveniți parte a unei rețele de profesori implicați civic la nivel național cu care puteți construi proiecte și contribui la schimbarea comunităților din care faceți parte.

Pentru a candida, trebuie să ne trimiteți:

  • un curriculum vitae [până în 3-4 pagini]
  • o idee de proiect civic care ar putea îmbunătăți mersul lucrurilor în școala sau comunitatea voastră. Vom puncta proiectele realiste, care sa aibă perspective de implementare. Menționați cum tinerii și autoritățile din comunitate ar putea fi implicați în acest proces de schimbare. Vă rugăm să fiți conciși/se (max. 1000 de caractere, cu spații) și să vă referiți la probleme concrete din comunitate. Ideea de proiect poate fi construită (dar nu este obligatoriu), pornind de la structura de bază a unui proiect: scop, obiective, activități, timp pentru implementare, resurse. Puteți găsi aici descrierea proiectelor implementate de profesorii care au participat în 2017 la Școala pentru Democrație sau aici pe cele implementate de profesorii care au participat la Școala pentru Democrație în 2015.
  • formularul de candidatură (unde se vor încărca și CV-ul, alături de ideea de proiect, menționate mai sus) este disponibil aici: www.expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/inscriere/

La punctarea candidaturii vom ține cont, în proporție egală, de: proiect, CV și informațiile din formular.

Puteți trimite candidatura până la data de 27 ianuarie 2019, ora 23.59.

Informații suplimentare: Septimius Pârvu, septimius.parvu@expertforum.ro, ​​0787.638.315

Detalii despre edițiile anterioare, www.expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/

Proiect susținut de Raiffeisen Bank prin Programul de granturi „Raiffeisen Comunitati” 2018.

 

 


FACILITATORI ȘI VORBITORI [listă în actualizare]

 

SEPTIMIUS PÂRVU

Septimius este coordonatorul Școlii pentru Democrație încă de la prima ediție, din 2012. Lucrează ca manager de program în cadrul Expert Forum și este expert ȋn bună guvernare și procese electorale. Septimius a organizat cursuri de formare dedicate cetățeniei active, transparenței decizionale și observării alegerilor. A coordonat șapte campanii naționale de monitorizare a proceselor electorale începând cu anul 2012 în România și are experiență electorală în țări din regiune.

 

CEZARA GRAMA

Cezara a absolvit Facultatea de Drept în 2013 și are diplomă de master în Drept Public Internațional. Are experiență de voluntariat în ONGuri și este absolventă a programului Lideri pentru Justiție coordonat de Fundația Konrad Adenauer. Cezara lucrează în domeniul statului de drept și anticorupție, având experiență în schimburi de experiență cu țări precum Ucraina, Georgia sau Republica Moldova.

 

ANDREEA FIRĂSTRĂERU

Andreea are 35 de ani și 15 ani de experienţă ca trainer și consultant în/pentru organizații ale societății civile, precum și experiență de lucru în structuri internaționale, în dezvoltarea și implementarea de proiecte/programe de formare a tinerilor în domeniul participării civice și politice. Domeniile de expertiză în training includ: formare de formatori, dezvoltare de programe de formare, educație nonformală, dezvoltarea abilităților de viață, managementul resurselor umane/voluntarilor, educație umanitară.

Andreea crede în respect pentru diversitate și solidaritate, în educația pentru acțiune prin metode nonformale și participative, în comunități de învățare și practică, precum cele în care activează: Training Cafe/Institutul Român de Training și E.D.U.C.afe/Crucea Roșie. În prezent, Andreea este învățător și a făcut parte din cea ce-a treia generație a programului Teach for Romania.

SORIN IONIȚĂ

Sorin este expert ȋn reforma administraţiei publice, dezvoltare şi politici locale și Președinte al Expert Forum. Oferă constant consultanță pentrul Consiliul Europei, Banca Mondială şi UNDP pe Europa de Est şi Balcani. De asemenea, Sorin Ioniță a fost reprezentant al României ȋn Comitetul Economic şi Social European (EESC), sectiunile Transport-Energie şi Mediu-Agricultură și lector asociat al Maastrict School of Management (MSM). A absolvit Institutul Politehnic Bucureşti (IPB); Master la Central European University (CEU), Budapesta; a fost Fulbright fellow la Georgetown University, Washington DC.

LAURA ȘTEFAN

Laura este coordonatorul activităților anticorupție pentru Expert Forum. Are o experiență profesională de peste 10 ani în practicile publice și private. Activează și ca expert internațional pentru Comisia Europeană, UNDP, OECD și alte organizații internaționale în domeniile reformei juridice, anticorupției și spălării banilor.

În anul 2011, Comisia Europeană a numit-o membru al Expert Group on Corruption. Între 2005 și 2007 a ocupat funcția de director în cadrul Ministerului Român de Justiție, responsabilă de politicile anticorupție. A elaborat și a pledat pentru adoptarea legislației anticorupție, a elaborat programe de conștientizare publică și a lucrat la reforma Oficiului procurorilor publici.

De-a lungul timpului, Laura Ștefan a ocupat funcții reprezentative, precum: Șeful delegației și membru al biroului GRECO, înalt reprezentant pentru SPAI și SPOC, reprezentantul României la Rețeaua Anticorupție OECD și forumurile globale ONU pe tema corupției și a crimei organizate, membru al Rețelei Practicienilor Anticorupție UNDP. Anterior, a fost Consilier juridic în cadrul a două programe finanțate USAID.

Laura Ștefan a absolvit LLM (Masters of Law), program organizat de Universitatea Cambridge, UK în perioada 2003-2004.

PETRA DOBRUSKÁ

Petra este director program educațional la One World Romania la Școală. Are experiență de peste zece ani în management cultural, dobândită în ultmii șase ani în cadrul Ambasadei Republicii Cehe la București și a Centrului Ceh București. În cadrul celor două instițutii a dezvoltat strategii de promovare a evenimentelor culturale, a condus proiecte de lungă durată ca o colecție de cărti de bandă desenată bazată pe colaborarea interdisciplinară publicate în România și Cehia, a organizat nenumărate evenimente culturale, expoziții, concerte, festivaluri și ateliere pentru copii, elevi și pubicul larg. Ca experiență pedagogică a fost profesor la liceu, iar din toamna anului 2013 este implicată în dezvoltarea programului educațional One World Romania la Școală. De-a lungul anilor a participat activ la conferințe legate de drepturile omului și ca asistent de regie la realizarea unor filme documentare.

IOANA BRĂILESCU

Ioana este coordonator al cluburilor de film din cadrul programului One World Romania la Școală. Studii de specialitate în antropologie și cultură și o experiență îndelungată de lucru cu metode de educație nonformală, dobândită în grupuri internaționale și în activitatea didactică desfășurată în România și Olanda. Este activă de peste cinci ani în management cultural, promovare de evenimente culturale și în domeniul educației si a participat la programe europene de training pentru lucratori de tineret. În cadrul programului One World Romania la Școală dezvoltă cluburile de film din licee, organizează proiecții speciale și evenimente conexe, participă la organizarea festivalului internațional de Documentar One World Romania și dezvoltă strategii de comunicare.