Protest împotriva repunerii în dezbatere parlamentară a propunerii legislative privind dizolvarea ONGurilor

camera-deputatilor-251x300

Scrisoare către Camera Deputaților

 

Către,

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaţilor

Organizațiile semnatare reiterează solicitarea adresată Parlamentului României (mai exact Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților în luna februarie a acestui an) de eliminare art. II din proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, (Plx nr. 372/2011, proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Camerei Deputaților), întrucât menținerea prevederilor din art. II încalcă atât principiile neretroactivității legii (prevăzut de art. 15 alin. 2 din Constituție), al separaţiei puterilor în stat (art. 1 alin. 4 din Constituție) și al autorităţii de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, cât și dreptul de asociere (garantat de art. 40 alin. 1 din Constituție).

Art. II din proiectul de lege prevede:

“ ART.II (1) Asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia sa-si modifice denumirea , în condițiile încadrării în prevederile art. 7 alin. (3), (3/1) și alin. (3/3)-(3/5) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, precum şi prin cele aduse prin prezenta lege.

(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzută la alin (1) are ca efect dizolvarea de drept şi radierea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în condiţiile legii, după împlinirea unui termen de 2 ani înlăuntrul căruia asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite pot utiliza, concomitent, şi denumirea iniţială.

(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărâre a instanţei în a cărei circumscripţie se află sediul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), la cererea oricărei persoane interesate. 

Aceasta înseamnă că denumirile asociațiilor/fundațiilor înființate cu respectarea legii de la acea data și validate de instanța de judecată, prin hotărâre irevocabilă, vor trebui modificate ca urmare a efectului retroactiv al noii legi, care, fără temei constituțional, nu mai recunoaște și chiar desființeaza raporturile juridice stabilite cu respectarea condițiilor din legea veche.

Este de subliniat, în acest context, că art. II din proiectul de lege repune în discuție hotărâri judecatorești irevocabile, care au stabilit cu autoritate de lucru judecat că înființarea ONG-urilor a respectat condițiile legale de la data respectivă, inclusiv cu privire la denumire.

Organizațiile semnatare atrag atenția că nu se pot schimba condițiile de înființare a unei persoane juridice printr-o nouă reglementare, aplicabilă și pentru trecut, decât prin încălcarea principiului neretroactivității legii. De asemenea, adoptarea unei legi prin care sunt desființate hotărâri judecătorești irevocabile constituie încălcarea principiilor separației puterilor în stat și al autoritășii de lucru judecat.

Pe de altă parte, în cazul asociațiilor și fundațiilor, denumirea este un element de identificare deosebit de important strâns legat de reputația acestora, de modul în care sunt deja cunoscute și percepute în societate. Este o legătură similară celei dintre persoana fizică și numele său.

Dacă s-ar adopta o lege prin care, sub sancțiunea eliminării din societate, s-ar impune unor persoane fizice să-și schimbe numele, deși a fost ales cu respectarea condițiilor legale de la data respectivă, aceasta ar fi, desigur, o lege absurdă.

Dacă o astfel de măsură pare absurdă și extrem de periculoasă în cazul persoanei fizice, pentru aceleași considerente ea este absurdă și extrem de periculoasă și în cazul persoanei juridice, al unei asociații/fundații.

Modificarea arbitrară a unor atribute esențiale ale persoanei, numele/denumirea fiind atribute la fel de importante și pentru persoana fizică și pentru persoana juridică, are drept consecință pierderea identității acelei persoane, excluderea ei din spațiul public, din societate. O astfel de practică nu are nimic de a face cu o societate democratică.

În acest context, se pune întrebarea cum își mai pot desfățura în mod normal activitatea asociațiile și fundațiile, în condițiile în care nu mai au siguranța existenței lor, adică în condițiile în care se pot trezi dizolvate pentru chestiuni ce țin de înființare (denumirea), deși instanța judecătorească a atestat irevocabil că înființarea lor a respectat toate condițiile legale, inclusiv cele privind denumirea.

De asemenea, se pune întrebarea cum vor mai putea sa funcționeze normal, să atragă noi membri, să participe la concursurile pentru finanțarea de proiecte și să se dezvolte instituțional ONG-urile dacă acestea vor fi în permanență sub amenințarea desființării pentru pretinsa încălcare a unor reguli venite din viitor pentru a rejudeca trecutul.

Această stare de gravă incertitudine cu privire la existența legală a unei asociații/fundații este de natură să împiedice exercitarea în condiții normale a dreptului de asociere, garantat în art. 40 alin. 1 din Constituție și în art. 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În concluzie , organizațiile semnatare solicită eliminarea art. II din proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Plx nr. 372/2011, proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de azi a Camerei Deputaților .


Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România- Comitetul Helsinki, APADOR-CH, 
Maria-Nicoleta Andreescu,  Director executiv   

Centrul pentru Jurnalism Independent, Director executiv Ioana Avădani  

Asociația Salvați Dunărea și Delta, Președinte Liviu Mihaiu

TERRA Mileniul III, Preşedinte Lavinia Andrei

Agenţia de Monitorizare a Presei ActiveWatch, Preşedinte Mircea Toma  

Fundaţia PACT, Director executiv Ruxandra Sasu  

Asociaţia Civică Miliţia Spirituală, Preşedinte Mihail Bumbeş

Agenţia de Dezvolatre Comunitară Împreună, Director executiv Gelu Duminică  

Romanian Harm Reduction Network, Director executiv Valentin Simionov  

Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Directoare de programe Livia Aninoșanu

Asociația ACCEPT, Directoare Executivă Anemari-Helen Necșulescu

Centrul Român de Politici Europene, Director Cristian Ghinea  

Centrul de Resurse Juridice, Director executiv Georgiana Iorgulescu  

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Simona Constantinescu  

Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale CENTRAS, Director executiv Viorel Micescu

Expert Forum – EFOR, Directoare executivă Suzana Dobre

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, Preşedinte Costel Popa   


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.