Am solicitat BEC să ne spună cum vor vota persoanele izolate, fără documente justificative

Expert Forum a solicitat Biroului Electoral Central să comunice cum vor vota alegătorii care au simptome specifice COVID-19, dar care nu au documente justificative și care nu pot părăsi domiciliul.

Textul solicitării se regăsește mai jos:


Către Biroul Electoral Central,

 

SOLICITARE

Stimate domnule Președinte George Bogdan Florescu,

 

Vă solicitam sa ne comunicati cum vor putea vota alegătorii care au simptome specifice COVID-19, se află la domiciliu sau reședință, dar nu au niciun document care să ateste starea lor de sănătate pe care să îl poată utiliza pentru a solicita urna specială. Precum cunoașteți, există situații în care nu se pot prezenta documente scrise, întrucât persoanele sunt înștiințate exclusiv telefonic cu privire la necesitatea de a se izola de către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică (dacă sunt contacți, de exemplu).

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați dacă analizele medicale care atestă că un alegător este identificat ca pozitiv la infecția cu virusul SARS-COV-2 reprezintă un înscris care să poată fi folosit pentru a solicita urna specială, în condițiile în care nu există alte documente justificative.

Conform Legii 115/2015, Art. 91,

(1) Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea „VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. […]

De asemenea, Art. 6 din Hotărârea BEC 81/2020 stabilește că verificarea eligibilității se face pe baza unor acte, sub formă de înscrisuri.

2) Pentru verificarea condiţiei ca alegătorii să nu se poată deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va analiza orice acte medicale sau alte acte oficiale, anexate în copie cererii de exercitare a dreptului la vot prin intermediul urnei speciale, din care să rezulte că persoanele respective nu se pot deplasa la secţia de votare; din conţinutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilităţii de autodeplasare a alegătorului, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”.

(3) În soluţionarea cererilor de exercitare a dreptului la vot prin intermediul urnei speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va putea să întreprindă şi alte verificări, apelând la orice mijloace de informare, în cazul în care în înscrisurile anexate cererii se precizează doar un cod de boală sau de invaliditate, urmând ca pe baza acestor informaţii să se aprecieze, în măsura posibilului pentru o persoană informată în mod rezonabil, asupra compatibilităţii bolii cu posibilitatea de autodeplasare a alegătorului.

 Ordinul nr. 1594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral face referire la faptul că reprezentanții biroului electoral se pot deplasa la adresele persoanelor izolate, respectiv carantinate. Cu toate acestea, considerăm că nu este clar cum pot face cereri alegătorii care sunt în izolare, au simptome specifice SARS-COV-2 și nu dețin documente justificative, după cum arătăm în paragrafele de mai sus.

Clarificarea acestor proceduri este esențială, pentru a permite tuturor alegătorilor să își exprime dreptul constituțional de a vota.


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.