Transparența alegerilor nu este opțională

Expert Forum (EFOR), în parteneriat de Centrul pentru Studiul Democrației (CSD) și alături de alte patru organizații neguvernamentale și 13 observatori internaționali a transmis Comisiei parlamentare pentru legi electorale un document prin care solicită modificarea legislatiei referitoare la procedurile de acreditare a observatorilor, precum si introducerea unei serii de elemente care au rolul de a creste transparenta alegerilor.

Temele esențiale care trebuie introduse unitar în legislație și nu reglementate prin decizie a Biroului Electoral Central la fiecare când au loc alegeri sunt:

 • caracterul public al ședințelor tuturor birourilor electorale
 • informațiile și documentele rezultate în timpul procesului electoral au caracter public, iar accesarea facilă a acestora (inclusiv în format electronic și open data) de către beneficiari trebuie să reprezinte regula, nu excepția
 • publicarea on-line a tuturor informațiilor legate de activitatea acestora: decizii, procese verbale; centralizarea informațiilor într-o singură sursă este preferabilă
 • eliminarea condițiilor restrictive de acreditare a observatorilor: deschiderea procesului de observare către partidele politice, reprezentanții candidaților independenți; gestionarea procedurilor de acreditare în mod centralizat de către Autoritatea Electorală Permanentă; introducerea unui capitol specific legat de observarea alegerilor în legile electorale și elaborarea unui Cod al Observatorului.
 • introducerea de prevederi foarte clare care să ofere drepturi suplimentare observatorilor și delegaților candidaților, acces pe toată durata procesului electoral la activitatea birourilor electorale și ședințele acestora.
 • soluționarea și urmărirea, respectiv arhivarea tuturor sesizărilor venite din partea reprezentanților competitorilor electorali, observatorilor și alegătorilor,  inclusiv prin introducerea unor registre electronice de reclamații
 • formarea birourilor electorale în mod echitabil pentru interesele competitorilor electorali și asigurarea accesului reprezentanților candidaților independenți în birourile electorale de toate nivelurile. Acesta este pe lângă un principiu al echității în cadrul procesului electoral și un mecanism de transparență, prin care se asigură monitorizarea alegerilor

 

___________________________________

Transparența proceselor electorale este un subiect extrem de important pentru creșterea încrederii cetățenilor în alegeri, însă în legislația și practica actuală nu reprezintă o prioritate. Observarea profesionistă a alegerilor, adoptarea unor standarde ridicate și moderne de luare a deciziilor și consultarea factorilor interesați trebuie să fie priorități și reprezintă un punct critic în deschiderea administrației electorale către beneficiari.

Organizațiile internaționale cu expertiză în domeniul electoral precum OSCE/ODIHR, dar și rapoartele interne de observare a procesului electoral au identificat lipsuri semnificative care țin de transparența procesului electoral și au transmis decidenților recomandări care încă așteaptă să fie incluse în legislația electorală. De asemenea, există Recomandări ale Comisiei de la Veneția care nu au fost incluse în legislația și practica românească.

Temele esențiale care trebuie introduse unitar în legislație și nu reglementate prin decizie a Biroului Electoral Central la fiecare scrutin sunt:

 • caracterul public al ședințelor tuturor birourilor electorale
 • informațiile și documentele rezultate în timpul procesului electoral au caracter public, iar accesarea facilă a acestora (inclusiv în format electronic și open data) de către beneficiari trebuie să reprezinte regula, nu excepția
 • publicarea on-line a tuturor informațiilor legate de activitatea acestora: decizii, procese verbale; centralizarea informațiilor într-o singură sursă este preferabilă
 • eliminarea condițiilor restrictive de acreditare a observatorilor
 • introducerea de prevederi foarte clare, ce vor oferi drepturi suplimentare observatorilor și delegaților candidaților, acces pe toată durata procesului electoral la activitatea birourilor electorale și ședințele acestora.
 • soluționarea și urmărirea, respectiv arhivarea tuturor sesizărilor venite din partea reprezentanților competitorilor electorali, observatorilor și alegătorilor,  inclusiv prin introducerea unor registre electronice de reclamații
 • formarea birourilor electorale în mod echitabil pentru interesele competitorilor electorali și asigurarea accesului reprezentanților candidaților independenți în birourile electorale de toate nivelurile. Acesta este pe lângă un principiu al echității în cadrul procesului electoral și un mecanism de transparență, prin care se asigură monitorizarea alegerilor.

 

Considerăm că legislația actuală este mult prea restrictivă cu privire la acreditarea observatorilor și trebuie adaptată regulilor internaționale în domeniu. Principiile pe care le propunem sunt: (1) Deschiderea procesului de observare către partidele politice, reprezentanții candidaților independenți și cetățeni (2) Gestionarea procedurilor de acreditare în mod centralizat de către Autoritatea Electorală Permanentă (3) Introducerea unui capitol specific legat de observarea alegerilor în legile electorale și elaborarea unui Cod al Observatorului.

În condițiile în care se va adopta un vot la distanță (prin internet sau corespondență) sau vot anticipat este necesară introducerea unor reglementări care să permită observatorilor să monitorizeze procesul în toate etapele acestuia. Conform recomandărilor Consiliului Europei[1], unul dintre criteriile esențiale pentru auditarea și certificarea votului electronic este asigurarea posibilității de a observa toate etapele procesului.

Semnatarii acestui document vă solicită în calitate de membri ai Comisiei parlamentare pentru legi electorale să considerați transparentizarea procesului electoral ca o prioritate absolută pentru a asigura profesionalismul organizării alegerilor, creșterea gradului de încredere în procesul electoral și alinierea cu standardele internaționale.

 

Semnatari

 

Centrul pentru Resurse Civice

Centrul pentru Studiul Democrației

Centrul Rațiu pentru Democrație

Expert Forum

Funky Citizens

Grupul pentru Democrație Participativă – Plenum

Laura Bretea, observator internațional

Constantin Mârza, observator internațional

Maria Krause, observator internațional

Carmen Cornelia Cernat, observator internațional

Adina Borcan, observator internațional

Raul Muresan, observator internațional

Ioan-Marius Pisak Lukáts, observator internațional

Alina Serban, observator internațional

Stefan Coman, observator internațional

Vladimir Staicu, observator internațional

Nicoleta Stupu, observator internațional

Emil Goergescu, observator internațional

Alina Părpălea, observator internațional

Contact

Septimius Pârvu, Expert Forum

[email protected] | 0737.748.667

 

[1] Certification of e-voting systems. Guidelines for developing processes that confirm compliance with prescribed requirements and standards, Strasbourg, 16 February 2011


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.