en_US English

Susținerea confiscării extinse și recuperării prejudiciului în România

logoProiectul răspunde nevoii de standardizare a sistemelor juridice naţionale din spaţiul comunitar, ca urmare a adoptării Deciziei-Cadru 2001/500/JHA privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, îngheţarea, sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunii. Astfel, în contextul unor deficienţe referitoare la procedurile  mecanismelor de implementare la nivel naţional a acestei Directive, iniţiativa noastră urmăreşte un proces de informare, pregătire şi specializare a cadrelor juridice şi serviciilor de poliţie.

Introdusă în 2012, confiscarea extinsă nu este încă suficient aplicată. Procedura presupune confiscarea bunurilor provenite din activităţi infracţionale fără a fi necesară dovedirea legăturii dintre infracţiune şi bunul confiscat. Confiscarea extinsă se dispune dacă persoana vizată este condamnată la o pedeapsă de minimum cinci ani de închisoare, dacă valoarea bunurilor persoanei „depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit” şi dacă „instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale” grave.

Scopul proiectului este creşterea capacităţii instituţiilor româneşti de prevenire şi luptă împotriva criminalităţii financiare şi economice prin sprijinirea procedurii de confiscare extinsă.

Proiectul își propune să:

  • Promoveze subiectului confiscărilor extinse şi recuperării bunurilor provenite în urma infracţiunii, atât în spaţiul instituţional, cât şi în cel al societăţii civile, şi sensibilizarea mass-mediei româneşti cu privire la acest subiect;
  • Sporească nivelul de cunoaştere a serviciilor poliţieneşti şi practicanţilor judiciari, cu privire la aspecte juridice ce ţin de sfera confiscării şi recuperării bunurilor;
  • Identifice bune practici în materie de confiscări extinse la nivel comunitar şi diseminarea acestora în rândul magistraţilor, procurorilor şi ofiţerilor de poliţie români;
  • Promoveze dezvoltarea de noi sisteme şi proceduri care să faciliteze achiziţionarea şi schimbul de informaţii financiare în scopul urmăririi bunurilor;
  • Implice societatea civilă din România în prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii economice şi financiare

Activitățile principale ale proiectului sunt:

  • o conferinţă de deschidere, cu rolul de a pune împreună partenerii de proiect, partenerii străini, reprezentanţi ai grupului ţintă, dar şi alţi actori importanţi din domeniu. Conferinţa se va concentra pe prezentarea şi discutarea unor exemple de bună practică.
  • patru seminarii de pregătire pe tematica confiscărilor extinse şi a recuperării produselor provenite în urma infracţiunii la care vor participa, în calitate de speakeri, experţi europeni – judecători şi procurori din statele membre ale UE – ce vor realiza prezentări ale unor studii de caz cu scopul identificării şi diseminării unor bune practici rezultate din jurisprudenţele naţionale. Grupul ţintă pentru aceaste seminarii de formare este constituit din 80 de ofițeri, procurori şi judecători de drept penal şi ofiţerii de poliţie.
  • două dezbateri concentrate pe implicaţiile la nivel european şi naţional ale criminalităţii financiare şi economice, în mod specific pe problema confiscării extinse şi a recuperării bunurilor infracţiunii. Desfăşurate pe parcursul unei zile, acestea vor reuni actori instituţionali, reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-mediei.
  • o conferinţă finală în București, pentru a prezenta proiectului şi a rezultatelor acestuia, din perspectiva extinderii sale prin intermediul unor iniţiative viitoare.
  • ghid practic:  Perspective asupra recuperării prejudiciului și confiscării – aspecte teoretice și de practică judiciară – Buletin al proiectului (aici: http://confiscare.lfwd.io/#book/00)

Proiectul este coordonat de către Fundaţia Freedom House România și este implementat de către o echipă alcătuită din autorităţi naţionale executive, precum Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, şi juridice, precum Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi autorităţi ale statului Francez, precum Direction des affaires criminelles et des grâces din cadrul Ministère de la justice. De asemenea, consorţiul va conţine actori (third sector) parteneri non-guvernamentali europeni, precum Magistrats européens pour la démocratie et les libertés sau organizaţii ale societaţii civile româneşti, precum Expert Forum.

Mai multe detalii despre proiect, parteneri și calendarul activităților pot fi consultate pe pagina web a proiectului.

Evenimente

Primul eveniment  – Susținerea confiscării extinse – primul seminar de pregătire a magistraților și ofițerilor operativi

Proiectul Supporting the confiscation and recovery of proceeds of crime in Romania este co-finanțat de către Prevention of and Fight against Crime (ISEC) Programme of the European Union.


Susține EFOR: Dacă ți-a plăcut acest articol și ceea ce facem, ne poți sprijini prin donații sau te poți implica și tu.